fbpx AB ve Türkiye, karşılıklı ilgi alanlarına giren sağlık konularını ve gelecekteki işbirliğini ele aldı | AB Türkiye
AB ve Türkiye, karşılıklı ilgi alanlarına giren sağlık konularını ve gelecekteki işbirliğini ele aldı

AB ve Türkiye, karşılıklı ilgi alanlarına giren sağlık konularını ve gelecekteki işbirliğini ele aldı

01.12.2021 Çar - 18:31

Bugün, Avrupa Komisyonu’nun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides ve T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halk sağlığı konusundaki ilk AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyalog toplantısı için sanal ortamda bir araya geldi.

Yakın dönemde COVID-19 pandemisinin de gösterdiği üzere, bulaşıcı hastalık salgınları ya da çevresel faktörlerden kaynaklananlar gibi sağlığa yönelik ciddi tehditler, sınır tanımaz ve küresel düzeyde artan sınır ötesi işbirliği ve koordinasyon gerektirir. Geçtiğimiz aylarda hem AB hem de Türkiye, COVID-19 pandemisinin toplumları ve sağlık sistemleri üzerinde ciddi etkilerine maruz kaldı.

Bu bağlamda, Komisyon Üyesi Kyriakides ve Bakan Koca, COVID-19 pandemisiyle kısa vadede mücadele de dahil olmak üzere, net bir öncelik olarak sınır ötesi sağlık tehditleri konusunda AB ile Türkiye arasındaki işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğine dair görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgili mevzular ve AB ve Türkiye'nin kanser önleme, tedavi ve bakıma yönelik yaklaşımları toplantı gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Bu alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar konusunu ele alan Komisyon Üyesi Kyriakides ve Bakan Koca ayrıca pandeminin yarattığı etkiler ışığında ortak bir alan olarak ruh sağlığı konusunu da görüştü. Toplantının ardından yaptığı açıklamada, Komisyon Üyesi Kyriakides şunları söyledi: COVID-19 bizlere, halk sağlığı kavramının sınır tanımayan bir kavram olduğunu şüpheye mahal vermez bir şekilde gösterdi. Bu alanda uluslararası işbirliği kilit önem taşıyor. Hem AB’yi hem de Türkiye'yi ilgilendiren ortak meseleler üzerinde ve işbirliğimizi daha da ilerletme yönünde bugün Bakan Koca ile yaptığımız görüşmelerden büyük bir memnuniyet duyuyorum.”

Bakan Koca, bir aday ülke olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği ile işbirliği yapmaya ve en iyi uygulamaları ve deneyimleri kendileriyle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. “Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile mücadele ederken ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri ile tüm bunların ekonomilerimiz üzerindeki olumsuz etkileri gibi küresel sorunlarla mücadele kararlılığımızı da canlı tutmamız gerekiyor,” diye konuşan Bakan Koca, AB ile Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli Sağlık Diyalogunu, taraflar arasındaki işbirliğini ve Türkiye'nin üyelik sürecini desteklemek için büyük bir fırsat olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

Contacts will now continue at technical level between the European Commission and Türkiye. The Commissioner and Minister agreed to take stock of the discussions and to continue to pursue their dialogue in 2022 with a view to bringing the European Union and Türkiye closer in the area of health.

Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasındaki temaslar bundan böyle teknik düzeyde devam edecek. Komisyon Üyesi ve Sağlık Bakanı, Avrupa Birliği ile Türkiye'yi sağlık alanında yakınlaştırmak amacıyla 2022'de görüşmelerle ilgili bir değerlendirmede bulunmaya ve diyalogu sürdürmeye karar verdi.