electronic visual of pie and bar charts

AB'den Kamu Muhasebesi Sisteminin Geliştirilmesi Ve Mali İstatistikler Alanında Türkiye'ye Destek

17.04.2019 Çar - 10:00

 

AB destekli "Kamu Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım" Projesinin açılış töreni, Hazine ve Maliye Bakanı Danışmanı Mustafa Taşkın ve AB Türkiye Delegasyonu Ticaret Bölümü Başkan Yardımcısı Giulio Gentile'nin katılımlarıyla Ankara'da yapıldı.  

 

Açılış münasebetiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: " Avrupa Birliği'nin, aday ülkelerde kamu mali yönetimi ve kamu idaresi reform alanlarındaki çalışmaların etkili, verimli ve şeffaf biçimde gerçekleştirilmesine büyük önem verdiğini belirtmek isterim. Bu projenin Türkiye'nin kamu mali yönetimi alanındaki müktesebata uyum sürecine katkı sağlayacağına inanıyorum."  

 

Projenin kapsamı nedir?

 

Güçlü kamu mali yönetim sistemleri ve yapıları, demokratik yönetim, makro-ekonomik istikrar ve etkili hizmet sunumu için kaynakların verimli kullanımı bakımından kritik öneme sahiptir.  Güçlü kamu mali yönetim kurumları ve sistemleriyle desteklenen devletler etkili ve hesap verebilir olabilirler. 

 

Avrupa'daki ve uluslararası standartlara dayanan Kamu Muhasebe Standartlarının uygulanması, kamu kurumlarının kamu sektörü mali raporlamalarının niteliği ve güvenilirliğinin arttırılmasına katkı sağlayarak politika yapıcıların kaynak kullanımı konusunda daha bilgilendirilmiş seçimler yapmalarına imkan sağlar, şeffaflık ve hesap verebilirliği arttırır.  

 

Projenin toplam bütçesi 1.725.000 Avro'dur. Üç ana alanı kapsamaktadır; 1) mevcut Kamu Muhasebe Standartları yasal çerçevesinin gözden geçirilmesi ve ilkelerinin Avrupa'daki ve uluslararası standartlara uygun biçimde yenilenmesi, 2) kamu yetkililerinin Kamu Muhasebe Standartlarını uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesi, 3) kamu yetkilileri arasında Kamu Muhasebe Standartlarına ilişkin farkındalığın arttırılması. Proje, Türkiye'de kamu muhasebe sistemi ve mali istatistiklerin geliştirilmesine destek olacak, kamu mali yönetim sisteminin şeffaflık ve hesap verebilirliğinin arttırılmasına katkı sağlayacaktır.    

 

Daha fazla bilgi için:

Chiara Biscaldi Tel: (+90 312) 4598882, E-posta: chiara.biscaldi@eeas.europa.eu

 

Basınla ilgili sorularınız için :

Miray Akdağ, AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

Tel: 0312 4598700  E-posta: miray.akdag@eeas.europa.eu