A doctor helping refugee children

AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı: Mültecilere destek olmak üzere 6 milyar Avro'nun 5.6 milyar Avro'su tahsis edildi

19.07.2019 Cu - 11:47

Brüksel 19 Temmuz 2019

Avrupa Birliği Komisyonu bugün, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler ve ev sahibi toplumlara desteğinin devamını sağlayan 1.41 milyar Avro tutarındaki yeni destek tedbirlerini kabul etmiştir.  Programlar sağlık, koruma, sosyo-ekonomik destek ve belediye altyapısı alanlarına yönelik olacaktır. Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'nın (FRIT) ikinci dilimi kapsamında hayata geçirilen yeni tedbirlerle 2016 yılından bu yana 6 milyar Avro'nun toplam 5.6 milyar Avro'luk kısmı tahsis edilmiş olmaktadır. Kalan kısım yaz aylarında tahsis edilecektir.

Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komisyon Üyesi  şunları söylemiştir; "Bu yeni fon tahsisatıyla AB, dünyada en fazla sayıdaki mülteciye ev sahipliği yapma çabalarında Türkiye'ye destek olma taahhüdünü yerine getirmeye devam etmektedir. Desteğimiz ağırlıklı olarak mültecilere yönelik sağlık ve koruma hizmetlerine ve mülteci ve ev sahibi toplumların dirençliliği ve kendi kendine yetebilme kapasitelerinin sosyo-ekonomik destek vasıtasıyla arttırılmasına odaklanacaktır.  Bunların yanı sıra mülteci nüfusu yüksek illerde belediye altyapı hizmetleri de destek sağlayacağız." 

Yeni destek tedbirleri kapsamında Bakanlıklara sağlanacak doğrudan hibeler ile diğer ortaklarla yapılacak katkı anlaşmaları yoluyla uzun vadeli destek ve kalkınma yardımlarına ağırlık verilecektir.

Bugün kabul edilen mali desteğin önemli bir özelliği, mültecilere yönelik içerme, kendi kendine yetebilme ve entegrasyon desteğinin FRIT sonrasında da sürdürülebilir olması ihtiyacını vurgulayarak FRIT kapsamında finanse edilen faaliyetlerin sürdürülebildiğinin sağlanmasını amaçlamasıdır.  

Ön bilgi  

AB’nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) 2015 yılında, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin desteklenmesi doğrultusunda AB Konseyi tarafından yapılan önemli ek kaynak çağrısına cevaben oluşturulmuştur. FRIT'in toplam bütçesi 6 milyar Avro'dur ve 3 milyar Avro'luk iki eşit parçaya ayırılmıştır. 6 milyar Avro tutarındaki operasyonel fonların 2.35 milyar Avro'yu aşkın kısmının ödemesi yapılmış, 3.5 milyar Avro sözleşmeye bağlanmış, 5.6 milyar Avrosu tahsis edilmiş ve 80'den fazla proje uygulamaya konulmuştur. 

FRIT, mültecilerin ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarının kapsamlı ve eşgüdümlü bir şekilde karşılanması için tasarlanmış, AB bütçesi ve Üye Devletlerin katkılarından oluşan ortak bir koordinasyon mekanizması sunmaktadır. AB’nin Birlik içi ve dışındaki mülteci krizini ele alırken izlediği kapsamlı yaklaşımın bir parçasını oluşturan destek, Türkiye’deki mültecilerin koşullarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için

FRIT Üçüncü Yıllık Raporu

İnteraktif projeler haritasını içeren web sitesi 

BİGİ NOTU:  Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı

BİLGİ NOTU: Türkiye'deki Mültecilere İnsani Destek