EU Statement on the Detention of Academics and Civil Society Representatives in Turkey

Akademisyen ve Sivil Toplum Temsilcilerinin Türkiye'de Gözaltına Alınmasına Dair AB'nin Açıklaması

23.11.2018 Cu - 16:53

AGİT Daimi Konsey No 1203
Viyana Cuma, 22 Kasım 2018 

Akademisyen ve Sivil Toplum Temsilcilerinin Türkiye'de Gözaltına Alınmasına Dair AB'nin Açıklaması 

16 Kasım 2018 tarihinde önde gelen 13 akademisyen ve sivil toplum temsilcisinin Türkiye'de gözaltına alınması endişe vericidir. İstanbul Emniyetinin açıklamasına göre, 13 kişi hakkında yürütülen soruşturma, bir yıldan fazla bir süredir hücre hapsinde tutulan ve yargı makamlarının henüz tam olarak üstüne atılı suçlar konusunda bilgilendirmediği, Anadolu Kültür Derneği'nin Başkanı ve güven duyulan muhatabımız Osman Kavala üzerine odaklanmaktadır.   Bunun yanında 13 kişiden 12'sinin serbest bırakılmış olması memnuniyet verici bir gelişmedir. Ancak, sivil toplum temsilcisi Yiğit Aksaoğlu'nun gözaltında tutulmaya devam edilmesi ve Sn. Kavala ve bir çok diğer şahsın uzun süredir gözaltında tutuluyor olması konusunda kaygılarımız sürmektedir.  Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin üçüncü bir taraf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde, Osman Kavala ile Türkiye arasında devam etmekte olan davaya yazılı olarak gözlemci sıfatıyla katılması da dikkatimizi çekmiştir.  Bu davalara ek olarak, Türkiye'ye, gerekli yargı süreçleri uygulanmaksızın içeride tutulan bütün şahısları derhal serbest bırakması konusunda çağrıda bulunuyoruz.  
 
Geçen hafta gerçekleşen gözaltılar konusunda Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın endişelerini paylaşıyoruz.  Yetkililer, masumiyet karinesi ilkesine dayalı olarak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca dava öncesi tutukluluk uygulamasına tam olarak sadık kalarak bu davaların son derece hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamalıdırlar.  Eleştirel seslerin sürekli olarak gözaltına alınması ve sivil toplum temsilcilerinin yaygın olarak hissettiği baskı, Türkiye'nin insan hakları ve temel özgürlükler konusunda verdiği taahhütlere ve hukuk ve yargı alanında açıkladığı reformlara ters düşmektedir.    
 
Türk yetkililerini, herkesin adil yargılanma hakkını korumaya ve 1990 yılında Kopenhag Belgesi'yle kabul edildiği üzere masumiyet karinesi ilkesine sadık kalmaya davet ediyoruz. Türkiye Heyetinin, gözaltına alınan şahıslara karşı yönetilen suçlamalar başta olmak üzere, söz konusu soruşturmalarla ilgili bizi aydınlatmasını memnuniyetle karşılarız.     
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve daha sonra Uluslararası Af Örgütü'nün verdiği bilgilere göre, sorgulanmak üzere göz altına alınan şahıslar:  Asena Günal, Ayşegül Güzel, Bora Sarı, Filiz Telek, Hakan Altınay, Hande Özhabeş, Meltem Aslan, Yiğit Ali Emekçi, Yiğit Aksakoğlu, Yusuf Cıvır, Turgut Tarhanlı, Betül Tanbay ve Çiğdem Mater.    
 
 

 

Aday ülkeler ESKİ YUGOSLAV CUHMHURİYETİ MAKEDONYA*, KARADAĞ*, SIRBİSTAN* VE ARNAVUTLUK*, İstikrar ve Ortaklık Süreci Ülkesi ve Potansiyel Aday BOSNA HERSEK, EFTA ülkeleri İZLANDA ve NORVEÇ, ve Avrupa Ekonomik Alanı üyeleri ve ERMİNİSTAN VE ANDORRA bu açıklamayı desteklemektedir.  
 
* Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk halihazırda İstikrak ve Ortaklık Sürecinin bir parçasıdır.