a nanochip

Araştırmanın Ekonomiye Entegrasyonuna Öncülük Eden AB - Türkiye Projesi

14.11.2017 Sa - 14:59

Ankara, 14.11.2017

Bugün itibariyle, Teknoloji Transferini Hızlandırma projesi kapsamında AB tarafından sağlanan fonlar ile teknoloji geliştirme, fikri mülkiyet ve mikro ve nano-elektronik gibi alanlarda araştırmaların ticarileştirilmesi için 50 yatırım yapıldı.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sn. Gabriel Munuera Vinals ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Şahin Gök, İstanbul'da bugün gerçekleştirilen kapanış toplantısında projenin etkilerini değerlendirdi. 
 
Teknoloji Transfer Ofisleri, sanayi ve akademik dünya arasındaki işbirliği ve üniversitelerle girişimcilere ait araştırma ve teknolojilerin ticarileştirilmesi bakımından temel bir role sahiptir. Geçtiğimiz dört yıl boyunca AB tarafından toplam 50 milyon Avroyu aşkın bir bütçeyle desteklenen Teknoloji Transferini Hızlandırma (TTH) Projesinin başlıca iki amacı bulunmaktadır: Birincisi, teknoloji ve start-up yatırımları yoluyla araştırmanın ticarileştirilmesi için iki adet teknoloji transferini hızlandırma fonu oluşturulmasıdır. İkinci amaç ise TÜBİTAK'ı ve Teknoloji Transfer Ofislerini destekleyerek, sanayi ve üniversite arasındaki işbirliği ve ticarileşme sürecinde başarılı bir rol oynamalarını sağlamaktır. 

TTH Türkiye Danışmanlık Hizmetleri ve Ağ Oluşturma Projesi kapsamında stratejik rehberlik, aktif mentorluk, inceleme gezileri, Türkiye'deki teknoloji transfer ofislerinin Fransa ve ABD'dekilerle eşleştirilmesi ve iş geliştirme, fikri mülkiyet, koçluk ve teknoloji transferi politikaları ve stratejileri konusunda eğitim ve çalıştaylar yoluyla teknoloji transfer ofislerinin ve TÜBİTAK'ın kapasitesi desteklenmiştir. 

Projenin kazanımlarını değerlendiren AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "AB'nin Horizon2020 programı, Türkiye Araştırma Alanının Avrupa Araştırma Alanına entegrasyonu ve bugün kapanışı gerçekleştirdiğimiz bu proje gibi rekabetçilik ve yeniliğe dayanan projeler yoluyla AB-Türkiye arasında bilim ve araştırma alanındaki işbirliği gelecekte de önemini muhafaza etmeye devam edecektir."  

Ayrıntılı bilgi için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:
Özgür Öcal, Tel.: +90 312 459 87 00, E-mail: ozgur.ocal@eeas.europa.eu

Basınla ilgili sorular için:

Miray Akdağ Uluç - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Sorumlusu  miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77