Avrupa Birliği, Hatay Saraykent'teki Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezine 220.000 Avro değerindeki tıbbi cihazları teslim ediyor.

Avrupa Birliği, Hatay Saraykent'teki Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezine 220.000 Avro değerindeki tıbbi cihazları teslim ediyor.

Avrupa Birliği tarafından satın alınan 220,000 Avro değerindeki tıbbi cihazlar, Uluslararası Göç Örgütü - IOM tarafından uygulanan “Hizmetlere erişimin geliştirilmesi, ev sahibi toplumların dayanıklılığının arttırılması ve mülteci entegrasyonunun kolaylaştırılması” başlıklı proje kapsamında, bugün Sağlık Bakanlığı ve Hatay Kamu Sağlığı Kurumu’nun temsilcilerine devredildi. Bahse konu ekipman, mültecilerin entegrasyonu ve onlara ev sahipliği yapan toplumları güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında satın alındı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger, IOM Türkiye Misyon Şefi Sayın Vladimer Gvilava ve Hatay Halk Sağlığı Müdürü, Dr. Bayram Kerkez Antakya’daki Saraykent Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen töreni katılımlarıyla onurlandırdılar. 

Saraykent Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü - WHO tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından mali olarak desteklenen proje kapsamında, Suriyeli doktor ve hemşirelere eğitim veren yedi merkezden biridir. Teslimatı yapılan ekipman, Suriyeli doktor ve hemşirelere yönelik olarak Merkez'de verilecek eğitimlerde kilit bir rol oynayacak; eğitimler sonrasında ise Hatay bölgesinde yaşayan göçmenlere verilecek sağlık hizmetlerinde kullanılacaktır. 

Avrupa Birliği 2015’te Suriye krizi karşısında insani yardım dışında verilen ilk desteklerden biri olarak, İstanbul ve Hatay’da yaşayan Suriyeli mültecilere sağlık, psiko-sosyal ve hukuki desteğin yanı sıra, eğitim ve mesleki eğitim hizmetleri sağlamak üzere, iki adet çoklu hizmet toplum merkezinin (MSC) kurulmasına yönelik olarak, IOM’e €6,7 milyon Avroluk bir fon desteği sağlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Hatay’daki MSC için 220,000 Avro değerinde tıbbi cihaz satın alınmıştır. Bugün Sağlık Bakanlığı ve Kamu Sağlığı Kurumu temsilcilerinin ev sahipliğinde düzenlenen törenle birlikte adı geçen ekipman, Hatay ilinde yaşayan kayıtlı ve geçici koruma altındaki 380,000’i aşkın Suriyeli mülteciye sağlık hizmeti veren birimlerin omuzlarındaki yükün hafifletilmesine yardımcı olmak üzere, yerel makamlara teslim edilmiştir. Saraykent Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi, söz konusu ekipmanı, göçmenlere yönelik ücretsiz sağlık hizmetlerinin Arapça olarak verilebilmesini teminen, Suriyeli tıp personelinin eğitiminde kullanacaktır. Merkezde günde ortalama 300 göçmene konsültasyon verilmektedir.

Şu ana kadar toplam 368 Suriyeli doktor ve 320 hemşire eğitimlerini tamamlamış olup ülkenin farklı bölgelerindeki Göçmen Sağlık Merkezlerinde görevlendirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: "Tıbbi cihazların Saraykent Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezine teslimiyle birlikte, Türkiye’deki Suriyeli göçmenlere yönelik AB fonlarının uygulanmasında Sağlık Bakanlığı bir defa daha yakın ortağımız olmuştur. Suriyelilerin sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimi doğrultusunda

Bakanlık tarafından sarf edilen çabaları Ekim 2016’da, Türkiye genelinde 210 kadar sağlık merkezinde 500’den fazla yeni Göçmen Sağlık biriminin kurulmasına yardımcı olacak 300 milyon Avro tutarındaki hibe anlaşmasıyla desteklemeye başlamıştık.

Sağlık hizmetlerinin binlerce ve binlerce göçmene götürülmesi muazzam bir çaba gerektirirken aynı zamanda yaşamsal bir önem de arz etmektedir. Bununla birlikte, Suriyeli doktor ve hemşirelerin eğitimi ve sertifikasyonu da hayati bir önem taşımaktadır. Bu itibarla AB, göçmenlere kendi lisanları olan Arapçayı kullanarak, yüksek kalitede sağlık hizmeti götürmeyi hedefleyen Sağlık Bakanlığı ve WHO’yu destekliyor olmaktan büyük bir mutluluk duymaktadır."

Hatay'daki sağlık kurumları için satın alınan tıbbi cihazlara ilaveten, 6,7 milyon Avroluk proje kapsamında Hatay ve İstanbul'daki iki Çoklu Hizmet Toplum Merkezi aracılığıyla Antakya'da yaklaşık 70,000, İstanbul'da da yaklaşık 80,000 göçmen ve ev sahibi toplum üyesine dil kursları, psiko-sosyal destek ve birinci basamak sağlık hizmetleri dahil, hukuki yardım ve eğitim-öğretim hizmetleri sunulmuştur. Ayrıca, Suriyelilerle ev sahibi toplumlar arasındaki uyumu arttırmak amacıyla proje kapsamında her iki ilde sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

Arka Plan

Avrupa Birliği, 2011 yılından bu yana göçmen krizine müdahale amacıyla hazırlanan projeleri hayata geçiren ortaklarına fon desteği sağlamaktadır. Bu destek başlangıçta Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) tarafından sağlanmıştır. Ancak Türkiye'deki Suriyeli göçmen krizinin uzamasıyla birlikte, bu yardımlar geçtiğimiz yıllarda AB'nin diğer mali araçları ile finanse edilen orta ve uzun vadeli müdahaleler yoluyla arttırılmıştır. 2016 yılında Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı’nın (FRIT) oluşturulmasıyla birlikte AB, Suriyeli mültecileri ağırlamanın getirdiği zorluklar karşısında Türkiye'ye destek olmak amacıyla 3 milyar Avro yardım taahhüdünde bulunmuştur. 2017 Mayıs başı itibariyle toplam değeri 1.5 milyar Avroyu aşan 47 proje sözleşmesi imzalanmış, bu tutarın 811 milyon Avrosu aktarılmıştır. FRIT kapsamında insani yardım ile insani yardım dışındaki alanlarda projelerin uygulanması amacıyla bugüne kadar toplam 2.9 milyar Avro tahsis edilmiştir. AB'nin kriz müdahale aracı olan "İstikrar ve Barışa katkı Aracı" ile finanse edilen "Hizmetlere erişimin geliştirilmesi, ev sahibi toplumların dayanıklılığının arttırılması ve mültecilerin entegrasyonun kolaylaştırılması" projesi, FRIT ile sağlanan desteğe ilaveten destek sunmaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Laura Liguori – Kriz Müdahale Planlama Görevlisi

Laura.LIGUORI@eeas.europa.eu / T +90 312 459 87 00
 

Miray AKDAG-ULUC  -  Basın ve Enformasyon Görevlisi

miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu / M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77