mogan

Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası Ankara’daki sahil temizleme etkinliğiyle sona eriyor!

06.10.2019 Pa - 13:52

06/10/2019

Hareket Çağrısı: Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası Ankara’daki sahil temizleme etkinliğiyle sona eriyor!

İstanbul ve Bodrum’da yapılan farkındalık etkinliklerinde sıra Ankara’da…

 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB Üyesi Devletlerin Büyükelçileri, Yerel Yöneticiler ve İklim Aktivistleri Küresel çabalara Mogan Gölü’nden katılacak…

 

7 Ekim Pazartesi günü saat 14.30’da AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB Büyükelçilerinin katılımıyla sahil temizliği etkinliği düzenlenecek.


7 EKİM - ANKARA
SAHİL TEMİZLEME ETKİNLİĞİ
YER
: Mogan Gölü Parkı, Haymana Yolu, Ankara
SAAT: 14.30

Basınla ilgili sorular için:

Miray AKDAĞ - AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

miray.akdag@eeas.europa.eu
M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77

 

 

Önbilgi

İklim eylemi AB’nin öncelikli politika alanları arasında yer almaktadır. Bu nedenle AB, Paris İklim Anlaşması gerekleri doğrultusunda Avrupa’yı iklim nötr bir ekonomiye dönüştürmek amacıyla bir dizi iddialı iklim eylem politikası belirlemiştir.

20 Eylül 2019’da dünyanın dört bir yanında düzenlenen küresel iklim grevleri, iklim değişikliği konusunun aciliyet arzeden bir gerçeklik olarak her geçen gün toplumlarımız nezdinde daha fazla farkındalık ve endişe yarattığını göstermektedir. Şayet hemen şimdi gereken adımları atamazsak gençlerin, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği, bu durumdan giderek daha fazla etkilenecektir.

İklim eylemi konusunda en kapsamlı ve iddialı hukuki çerçeveye sahip olan AB, iklim eylemini Avrupa'da ve küresel ölçekte savunma kararlılığını taşımaktadır. AB'nin yaklaşımı, iklim konusundaki çabaların yalnızca hedef koymakla sınırlı kalmayarak verilen sözlerin yerine getirilmesi ve gerçek ihtiyaçların karşılanmasını kapsamaktadır. AB bu iddiasını uygulamaya geçirerek, 1990 ve 2017 yılları arasında sera gazı emisyonlarını %23 azaltmış, ekonomisi ise %58 büyümüştür.

Avrupa Birliği İklim Diplomasi Haftası, iklim eylemine olan acil ve kapsamlı eylem ihtiyacın yanısıra Paris İklim Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik yaklaşımını vurgulamak amacıyla 2016 yılından bu yana Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenmektedir.

Deniz kirliliği tüm okyanusları etkileyen küresel bir sorundur. Her yıl okyanuslarda biriken milyonlarca ton çöp, çevre, ekonomi, sağlık ve estetik bakımdan sorunlar doğurmaktadır. Dünya genelinde deniz kirliliğinin %85'I plastik atıklardan oluşmaktadır. Deniz çöpüyle mücadele AB'nin gündeminde öncelikli sırada yer almaktadır.

2017'den bu yana dünyanın dört bir yanındaki AB temsilcilikleri, okyanuslarımızın karşı karşıya bulunduğu en büyük tehdit olan deniz çöpüne ilişkin farkındalık yaratmak üzere sahil temizleme etkinlikleri düzenlemektedir. AB Türkiye Delegasyonu da bu çabaya Kilyos, İstanbul; Bodrum Muğla ve Ankara Mogan Gölü'nde sırasıyla 2, 4 ve 7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek sahil temizleme aktiviteleriyle katılmaktadır.

Avrupa Birliği ilgili kurumlarla işbirliği içerisine Türkiye'nin iklim eylemi, biyo-çeşitlilik ve denizlerin korunması politikalarının güçlendirilmesini amaçlayan projelere destek vermektedir. Ulaştırma, enerji, sanayi ve tarım sektörlerine iklim eylemi ve çevrenin korunmasını dahil eden sektörel projelere destek verilmek suretiyle stratejik hedeflere ulaşılması ve bunların hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.