fbpx Avrupa Birliği, IOM ve DGMM ortaklığında 3500 göçmenin gönüllü olarak evlerine dönmesi için destek sağlıyor | AB Türkiye
a car packed for departure

Avrupa Birliği, IOM ve DGMM ortaklığında 3500 göçmenin gönüllü olarak evlerine dönmesi için destek sağlıyor

16.04.2019 Sa - 19:13

16/04/2019

Türkiye’de yaşayıp ülkelerine dönmek isteyen göçmenlere destek sağlamayı amaçlayan programın ikinci aşaması AB Delegasyonu ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (DGMM) ve IOM ortaklığında yürürlüğe girmiş bulunuyor. “Türkiye’deki Düzensiz Göçmenlerin Desteklenerek Gönüllü Olarak Dönmesi ve Yeniden Entegrasyonu (AVRR)” projesi göçmenlerin yurtlarına dönüp güvenli ve onurlu bir şekilde yerleşmesine katkıda bulunuyor. AB projeye 5.4 milyon Avroluk bir bütçeyle destek sağlıyor.

Önümüzdeki üç yıl boyunca en az 3500 göçmene, dönmek konusunda bilinçli bir karar vermeleri ve yurtlarına güvenli ve onurlu bir şekilde yeniden yerleşmeleri konusunda destek sağlanması amaçlanıyor. En korumasız olanlara ise dönüşleriyle ilgili zorluklarla baş edebilmeleri için özel yeniden entegrasyon desteklerinin sağlanması öngörülüyor.

Gönüllü dönüş için verilecek operasyonel desteğe ek olarak DGMM’ye de kapasite geliştirme desteğinin sunulması planlanıyor: Yerel ve merkezde göç yönetimi alanında halen faal en az 100 DGMM personeli eşliğinde kapasite geliştirme atölyelerinin düzenlenmesi ve AVRR çerçevelerinin içeriğindeki en iyi yöntemlerin incelenebilmesi için çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Proje ayrıca, ilk aşamada sağlanan desteğin etkinliği ve sürdürülebilirliği konusunda bir inceleme yapılmasını içeren bir çalışmayı da kapsıyor. Projenin 2020-21 arasında gerçekleştirilecek üçüncü bir aşamayla devam ettirilmesi hedefleniyor.

Programda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Christian Berger, “Mültecilerin güvenli ve düzenli bir şekilde dönüşü insancıl ve onurlu bir şekilde, temel haklara saygı ve Avrupa Göç Gündemi’nin geri göndermeme ilkesiyle tam uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Türkiye ile geri dönüş konusundaki kapasite artırma çalışmalarımız ve yeniden entegrasyon önlemlerine ilişkin destek konusundaki işbirliğimiz bu anlayışla yönetilmektedir.” dedi.

 

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:

Banur Özaydın 

banur.ozaydin@eeas.europa.eu  / T +90 312 459 87 00