Avrupa Birliği MFİB'nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesini Destekliyor

Avrupa Birliği MFİB'nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesini Destekliyor

17.04.2019 Çar - 08:54

17/04/2019

"MFİB"nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesinin açılışı bugün Macaristan Büyükelçisi Viktor Màtis, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Bülent Aksu'nun katılımlarıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Etkinlik münasebetiyle yaptığı konuşmada AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, şunları söyledi: "Türkiye'deki kurumların, özellikle AB'ye uyum sürecine katkıda bulunmaları bakımından, sözleşme ve proje yönetimi kapasitelerinin geliştirilmesi büyük öneme sahiptir.  AB proje fonlarının etkili ve verimli biçimde kullanılmasının kısa sürede ortaya çıkacak etkileri Türkiye'de yaşayan insanların gündelik yaşamlarına katkı sağlayacak, AB kalite standartlarının kullanılmasına imkan verecek, ürünlerinin piyasalarda daha rekabet edebilir duruma gelmesini sağlayacak ve Türkiye'yi tam üyelik stratejik hedefine yaklaştıracaktır. AB ve Türkiye'nin resmi makamları AB fonlarının amaçlarına yönelik olarak zamanında, etkili ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak üzere ortak çaba göstermektedir. Bu anlamda proje, ortak hedeflerimize ulaşma konusunda AB'nin kararlılığını ve Türkiye'deki Resmi Kurumların çabalarını gösteren güçlü bir işarettir."    

Projenin kapsamı nedir?

Projenin amacı, MFİB tarafından hayata geçirilen fon ve projelerin etkili ve verimli kullanılması ve yönetilmesine katkıda bulunmaktır. Proje bütçesi 1,991,000 Avro olup AB katkısı 1,791,900 Avro ve Türkiye'nin katkısı 199.100 Avro'dur. Bu proje, Devam etmekte olan 2.250.000 Avro bütçeli "İhale Hazırlıkları konusunda Kamu Kurumlarına Teknik Destek Projesi" (STEP)'nden sonra Türkiye'nin Yararlanıcı Ülke tarafından Dolaylı Yönetim Sistemi (IMBC) kapsamında AB destekli proje yönetim kapasitesinin geliştirilmesine dönük Komisyon'un ortaya koyduğu kritik öneme sahip ikinci girişimdir.

Beklenen sonuç nedir?

Projenin; 1) mevcut ve gelecek AB fonlarının daha iyi yönetilebilmesini sağlamak üzere MFİB'nin fon yönetim kapasitesinin geliştirilmesi 2) fonların programlaması,  değerlendirilmesi ve yönetimi dahil tüm Proje Döngü Yönetimi aşamalarına ilişkin proje yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi, yoluyla hedeflerine ulaşması öngörülmektedir.   

 

Proje aktivitelerinin bir bütün olarak proje uygulama sürecinde nitelik ve zamanlamanın ve IPA projelerinin sonuçlarının iyileştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. İhale dokümanı hazırlık süresi, doküman reddetme ve ihale iptal etme oranları azaltılırken fonların iade oranları ile mali iş yükü asgari düzeye indirilecek ve sözleşme uygulama süreci güçlendirilecektir. Böylece AB finansmanlı projelerin daha etkili ve verimli uygulanması, dolayısıyla da Türkiye ve AB'deki vergi mükelleflerine katma değer sağlanacaktır.    

 

Tarih / Saat:   17 Nisan 2019 / 09:30

Yer:                   Hikmet Esen Konferans Salonu (Building C)

                           T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Kampüsü

                           ANKARA

 

 

Daha fazla bilgi için Delegasyon'la temasa geçiniz :

Hüseyin Zengin  Tel.: (+90 312) 459 87 00

E-posta: huseyin.zengin@eeas.europa.eu  

 

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdağ  - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri  miray.akdag@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77

 

cfcu

 

cfcu2