fbpx Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı İş Dünyası ve İnsan Hakları Ulusal Sivil Toplum Forumu | AB Türkiye
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı İş Dünyası ve İnsan Hakları Ulusal Sivil Toplum Forumu

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı İş Dünyası ve İnsan Hakları Ulusal Sivil Toplum Forumu

14.01.2020 Sa - 07:53

14/01/2020

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı İş Dünyası ve İnsan Hakları Sivil Toplum Forumu

15-16 Ocak 2020 Çarşamba ve Perşembe günleri, AB Sivil Düşün Programı 4. Sivil Toplum Forumu bu defa İş Dünyası ve İnsan Hakları temasıyla Ankara’da gerçekleştirilecektir. Forum, AB'nin Türkiye'de Sivil Toplumu destekleyen öncü programlarından Sivil Düşün çerçevesinde düzenlenecektir. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger etkinlik münasebetiyle bir açılış konuşması yapacaktır.

 

Forumun kapsamı nedir?

2 günlük forum, İş Dünyası ve İnsan Hakları, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri, konu üzerinde çalışan farklı paydaşlar (kamu, özel sektör ve sivil toplum), uluslararası çerçeveler ve en iyi uygulamalar hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Forumda şeffaflık ve hesap verebilirliğin yanı sıra piyasalarda dönüştürücü değişim ve yenilikçiliğin sağlanmasında sivil toplumun rolü özellikle vurgulanacaktır. 

Forum her gün panel oturumlarıyla başlayacak ve öğleden sonra İnsan Hakları Durum Tespit Süreci, Çocuk İşçiliği, İşyerinde Ayrımcılık, İnsan Hakları ve Küresel Tedarik Zinciri, vb. gibi konularda çalıştaylarla devam edecektir.

Türkiye'nin 66 ilinden kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi, sendikalar ile uluslararası örgütler ve elçiliklerden 230'u aşkın temsilci foruma katılacaktır. 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger etkinlik münasebetiyle şunları söyledi: “Günümüz dünyasında şirketlerin faaliyetlerinin yurttaşların hayatları üzerinde önemli etkisi vardır. Küresel tedarik zincirinde çok sayıda Avrupalı şirket yer almaktadır. AB yurttaşlarının, tüketici, yatırımcı ve pay sahiplerinin adil çalışma koşulları ve kaynakların daha sürdürülebilir kullanımına ilişkin beklentileri artmaktadır. Bu nedenle AB'nin, hükümet ve şirketlerin faaliyetlerini sorumluluk bilinciyle ve uluslararası insan hakları standartlarına uygun biçimde yürütmelerini desteklemekte ve teşvik etmektedir."

 

Arka plan 

2011 yılında BM İnsan Hakları Konseyi, Devletler ve şirketlerin ticari faaliyetlerinde insan hakları ihlallerinin önlenmesi, üzerinde gidilmesi ve telafi edilmesi amacıyla hukuki bağlayıcılığı bulunmayan BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkelerini kabul etmiştir. Rehber İlkeler istismarın ve tolere edilmesinin önlenmesi ve telafi edilmesinin iş dünyasındaki özel sektör ve kamu makamlarının ortak sorumluluğu olduğunu tespit emektedir.

 

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdağ / Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri
Miray.akdag@eeas.europa.eu