Avrupa Birliği Türk Gümrük İdaresinin Deniz Gözetim Kapasitesinin ve Operasyonel Prosedürlerinin Geliştirilmesini destekliyor

Avrupa Birliği Türk Gümrük İdaresinin Deniz Gözetim Kapasitesinin ve Operasyonel Prosedürlerinin Geliştirilmesini destekliyor

06.02.2019 Çar - 15:31

06/02/2019

Türk Gümrük İdaresinin deniz gözetim kapasitesinin ve operasyonel prosedürlerinin güçlendirilmesini amaçlayan ve Avrupa Birliği tarafından mali olarak desteklenen projenin kapanış töreni, 7 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da yapılacak. Proje Türk, İspanyol ve Fransız gümrük idarelerinin katılımıyla, bir eşleştirme projesi olarak uygulandı. Kapanış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. Gonca Yılmaz Batur, İspanya Büyükelçisi Ekselansları Juan Gonzales-Barba ile AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Sn. Alexander Fricke katılacak.

 

Projenin kapsamı nedir?

Deniz Kontrolleri Strateji Belgesi’nin güncellenmesi üzerinde odaklanan proje, sağlıktan emniyete; gümrük personelinin devriye, bordolama/gemiye çıkma, arama ve kurtarma gibi deniz kolluk görevlerinden haberleşme ve istihbarata; liman güvenliğinden gemi aramaya (rummaging) kadar uzanan pek çok konuya eğildi. Bu proje kapsamında başarıyla desteklenen diğer alanlar arasında kurumlar arası işbirliği ve ortak taktik operasyonlar da yer aldı.

 

Projenin sonuçları nelerdir?

Geride bıraktığımız 22 ay boyunca Türk gümrük makamları İspanyol ve Fransız muhataplarıyla yakın bir mesai sarf ettiler. Toplam AB katkısının 2 milyon Avro olduğu proje, deniz gümrük gözetimi ve kontrolleri alanında görev yapan uzmanlarla bilgi alışverişine ve en iyi deneyimlerin paylaşılmasına vesile oldu.

 

Sınır geçişlerinde mal ve insanların kontrol edilmesinde gümrük idarelerinin oynadığı rol ve Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki ticaret yolun bağlamında sahip olduğu coğrafi konum da dikkate alındığında, projenin kaçakçılık ve sahtecilikle mücadeleye sağladığı katkı büyük bir önem taşımaktadır. AB, gümrük idaresine yönelik tam desteğini sürdürecektir.

 

Deniz Gözetim Kapasitesi hakkında

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: "Gümrük idareleri, entegre sınır yönetiminin (ESY) en temel ayaklarından biridir. ESY’nin merkezinde, sınır güvenliği ve ticaretin kolaylaştırılmasından sorumlu tüm kurumlar arasında sağlanacak ulusal ve uluslararası düzeydeki eşgüdüm yatar. Nihai hedef açık ancak iyi kontrol edilen ve güvenli sınırlara sahip olmak için etkin, verimli ve eşgüdümü sağlanmış bir sınır yönetimi oluşturmaktır."

 

Daha fazla bilgi için Delegasyon’dan:

Banur Özaydın, Program Yöneticisi, Tel: (+90 312) 459 87 00;

E-posta: banur.ozaydin@eeas.europa.eu

 

Basın irtibat:

Miray Akdağ, AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

Tel: 0312 4598700, E-posta: miray.akdag@eeas.europa.eu