The EU Celebrates The New School Year Opening For Turkish And Syrian Children

Avrupa Birliği, Türk ve Suriyeli Çocukların Yeni Eğitim Yılını Kutluyor!

14.09.2018 Cu - 09:56

14/09/2018

AB olarak, tüm mülteci çocukların eğitim görebilmesini temin etmek üzere Türkiye tarafından sarf edilen çabaları destekliyor ve yeni eğitim yılının açılışını kutluyoruz. Bu desteği göstermek üzere, başarıyla yürütülen PICTES projesinin 400 milyon Avroluk yeni bir destekle birlikte üç eğitim yılı daha süreceğini ilan ediyor ve Türkiye’nin dört bir yanında AB'nin desteği ile devam eden 215 okulun inşaatında kaydedilen ilerlemeleri de kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.   
 
 

 

Türkiye’de okul çağındaki (5-17 yaş aralığı) Suriyeli çocuk sayısı bir milyonun üzerinde bulunuyor. Kayıp nesillerin önlenmesi adına bu çocuklarının tümünün kaliteli eğitim imkânlarına erişimi ise bir öncelik olarak görülüyor. Bu çocukların Türk eğitim sistemine katılımı, entegrasyonun desteklenmesi adına bir fırsattır. Bu hedeflere ulaşılması doğrultusunda AB, Türkiye’deki Mülteciler için Mali yardım Programı (FRIT) altında yer alan 6 milyar Avroluk paket kapsamında, desteğini sürdürmektedir. İkinci 3 milyar Avroluk dilim altındaki ilk eylemin eğitim alanında olacak: bu destek, öğrencilere sağlanan örgün eğitimin kalitesinin arttırılması ve daha fazla erişime, Türkçe kurslarının ebeveynleri kapsayacak şekilde genişletilmesine ve sınav sisteminin geliştirilmeye devam edilmesi ile sosyal uyumun desteklenmesine odaklanacak. Ek 400 milyon Avroluk kaynakla yeni yardım 2021’e kadar üç eğitim yılını daha kapsayacak.

 

AB, Suriyeli mülteci akınından etkilenen illerde artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap olarak Türkiye genelinde 215 okulun inşasını da finanse etmektedir. Onlara daha iyi bir gelecek inşa edecek bu okullardan hem Türk hem de Suriyeli çocuklar faydalanacak. AB, Dünya Bankası tarafından uygulanan 150 milyon Avroluk bir proje ile KfW Kalkınma Bankası tarafından uygulanan 325 milyon Avroluk iki tamamlayıcı nitelikteki proje yoluyla, Suriyeli çocuklara ve onlara ev sahipliği yapan Türk çocuklarına yönelik eğitim altyapısının geliştirilmesi amacıyla toplamda 475 milyon Avroluk bir miktar tahsis etmiştir.

 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamındaki projelerde hızla ilerleme kaydettiğimizi görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 400 milyon Avro tutarındaki ikinci PICTES paketinin duyurulmasının ardından okulların inşa edilmesi mülteci krizi karşısında Türkiye'yi destekleme kararlılığımızı göstermektedir. Türkiye'deki ilgili makamlar ve Dünya Bankası ve KfW gibi uygulama ortaklarımızla birlikte amacımız kayıp neslin önüne geçmek ve gelecekte kendi hayatları ve kendi vatanlarını yeniden inşa edebilmeleri için Suriyeli çocukların eğitim almasını sağlamaktır."

 

 

a

aa

aaa

aaaa

 

Arka plan

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)

 

Avrupa Birliği 2011’den bu yana, mülteci krizi karşısında Türkiye’ye destek olmaktadır. İlk başlarda verilen destek, Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) biçimindeydi. Krizin uzamasıyla birlikte daha sonradan, AB’nin orta ve uzun vadeli diğer mali araçları da devreye sokuldu. Bu destek Ocak 2016’da FRIT’in yürürlüğe girmesiyle birlikte çok önemli bir oranda arttırıldı.

FRIT aracılığıyla Türkiye’deki mültecilere ve onlara ev sahipliği yapan toplumlara yardım amacıyla eğitim, sağlık, altyapı, sosyo-ekonomik kalkınma ve göç yönetimi gibi temel alanlarda 3 milyar Avroluk yardım sözleşmeye bağlanmıştır. 3 milyar Avroluk destek kapsamında, 72 proje devam etmekte ve 1.9 milyar Avro'yu aşkın tutarın da ödemesi yapılmış bulunmaktadır.

Bu fon desteği, krizin başından bu yana Türkiye’deki mültecileri desteklemek üzere tahsis edilmiş yaklaşık 350 milyon Avronun yanı sıra AB üyesi devletler tarafından ikili düzeyde verilen yardımlara ilaveten sağlanmaktadır. 

 

AB tarafından Türk milli eğitim sistemine verilen destek

Türkiye’de okul çağında (5-17 yaş) 1 milyonu aşkın Suriyeli çocuk bulunmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 603,929 Suriyeli çocuk okula gitmiştir. Bu sayı, önceki yıllarla karşılaştırıldığında çok ciddi bir artışı ifade etmektedir.

 

AB, MEB'e yönelik 300 milyon Avroluk Doğrudan Hibe (PICTES) örneğinde olduğu gibi, okul inşaatı ve operasyonel yardımlar yoluyla, ya da UNICEF ve UNHCR gibi ortaklar ve Concern Worldwide, DAAD ve SPARK gibi uluslararası STÖler ile eğitim alanında yürütülen çeşitli girişimler yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu alanda sarf edilen çabalara destek olmaktadır. Tüm bu çabalar, AB’nin FRİT kapsamında eğitime ayırdığı 899 milyon Avro üzerindeki fon desteğinin tamamlayıcı parçalarıdır.

 

Bunun yanı sıra AB'nin Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) da UNICEF'in "Eğitim için Şartlı Nakit Transferi" (Ş.E.Y.) programını desteklemek suretiyle mültecilerin okullaşmasına önemli katkıda bulunmaktadır. Söz konusu proje, çocuğunu düzenli olarak okula gönderen dezavantajlı ailelere her çocuk için iki ayda bir nakit yardımı sağlamaktadır. Projeden şu ana kadar 360.000'i aşkın çocuk yararlanmıştır. Bunların yanı sıra, geçtiğimiz yıllarda örgün eğitim sistemine katılamayan çocuklar artık UNICEF tarafından yönetilen Yaygın Eğitim projesinden de faydalanabilirler. Proje kapsamında Türkçe ve diğer spesifik konularda ders verilmektedir. Bu tür programlara erişim sağlamak suretiyle, mülteci çocukların örgün ve yaygın sistemde eğitimlerini sürdürme ve sosyal ve ekonomik açıdan ev sahibi topluma başarılı bir şekilde entegre olma şansları önemli ölçüde arttırılmaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

İlhan GÜLTEKİN - Altyapı Program Yöneticisi, Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı

ilhan.gultekin@eeas.europa.eu  / T +90 312 459 87 00

 

Jochen SCHMIDT – Eğitim Program Yöneticisi, Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı

Jochen.SCHMIDT@eeas.europa.eu / T +90 312 459 87 00

 

Basınla ilgili sorular için irtibat:

Miray AKDAĞ – AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu    

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77