European Union Supports Intelligent Transportation Systems in Turkey

Avrupa Birliği Türkiye'de Akıllı Ulaşım Sistemlerini Destekliyor

11.10.2018 Per - 16:55

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AUSDER (Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği) işbirliğinde 10 Ekim 2018 Çarşamba günü Ankara'da kamu ve özel sektör paydaşlarını bir araya getiren bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Sn. Gokhan EVREN, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sn. Aydin DOGAN ve AUSDER Başkanı Erol YANAR ile AB Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Sn. Angel Gutierrez Hidalgo katıldılar.

 

 

Çalıştay etkinliği AB Delegasyonu'nun "Türkiye'de Akıllı Ulaşım Hizmetleri (AUS) alanında AB Programlama Önceliklerinin Haritalandırılması" başlıklı araştırması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.   

Çalıştayda Türkiye'deki mevcut akıllı ulaşım sistemlerinin ele alınması ve AUS’un düzenli ve yapılandırılmış biçimde hayata geçirilmesine dönük yönlendirmelerin sağlanması amaçlanmıştır. Paydaşlar aynı zamanda AUS Ulusal Strateji Planı ile Ulusal AUS Mimarisi belgesinin hazırlanması amacıyla çalışmıştır. Dünya Bankası söz konusu strateji ve mimari belgelerinin hazırlanması amacıyla iyi uygulamalardan oluşan kapsamlı bir rehber sağlamış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Genel Müdürlükleriyse (Haberleşme ve Karayolları Genel Müdürlükleri) ülkede AUS’un sistematik ve düzenli biçimde hayata geçirilmesi amacıyla teklifler ve mevcut planları ortaya koymuştur.

 

 

Araştırmanın bulguları ışığında AB Delegasyonu uzmanları tarafından mevcut AUS’un bir değerlendirmesi yapılmış ve son olarak AUSDER yerel AUS koşullarına dair uzun vadeli bilgilere dayalı olarak uzmanlık katkılarını sunmuştur.   

AB Delegasyonu ayrıca, mevcut strateji belgeleri, paydaşların araştırmalara dair geri bildirimleri ve en iyi AUS uygulamalarına dayalı olarak Türkiye'deki belirli AUS hedeflerinin belirlenmesine dair kapsamlı bir yöntem ortaya koymuştur. Bu yöntem çeşitli alanlarda belirli AUS projelerinin benimsenmesine ilişkin tekliflerin hazırlanmasının yanı sıra AUS projelerinin gelecekte hayata geçirilmesine imkan sağlayacaktır.  

Arka plan:

"Türkiye'de Akıllı Ulaşım Hizmetleri (AUS) alanında AB Programlama Önceliklerinin Haritalandırılması" başlıklı araştırma AB fonlarıyla Türkiye'de etkili AUS’un geliştirilmesine zemin hazırlanmasını amaçlamaktadır. Araştırma Türkiye'deki AUS’un stratejik amaçlarına ve  IPA (Katılım Öncesi Yardım) fonlarının en etkili tesir gücüyle aktarılabileceği AB ile ortak işbirliği alanlarının tespit edilmesine odaklanmaktadır. Başlıca araştırma faaliyetleri arasında şunlar yer almaktadır; (a) ülke genelinde ve belediyeler düzeyinde (Izmir, Gaziantep, Istanbul) kapsamlı paydaş aktiviteleri düzenleyerek AUS alanındaki mevcut olgunluk düzeyi ve kapasitesinin değerlendirilmesi, ve uluslararası kıyaslama, AB politikaları ve AUS’a ilişkin yerel düzeydeki mevcut bilgilerin dikkate alınması, (b) AB C-AUS stratejisi çerçevesinde Türkiye'nin AUS’a hazırlıklı olma düzeyine ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma, (c) ulusal hedefler ve mevcut duruma ilişkin boşluk analizi (gap analysis) ve (d) Türkiye Cumhuriyeti'ndeki AUS sektörüne ilişkin AB Programlama önceliklerinin belirlenmesi için yol haritasının hazırlanması.

5 Şubat 2018'de başlayan araştırmanın bu yıl tamamlanması beklenmektedir. 


Sorularınız için:

Göktuğ Kara – AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi goktug.kara@eeas.europa.eu Tel: +90 312 459 87 00

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdağ  - AB Türkiye Delegasyonu Basın ve Enformasyon Görevlisi miray.akdag@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77