fbpx Avrupa Birliği Türkiye'deki FRIT - Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında 393 milyon Avro Tutarındaki Projeleri Hayata Geçiriyor | AB Türkiye
Avrupa Birliği Türkiye'deki Sığınmacılar için Yardım Programı kapsamında 393 milyon Avro Tutarındaki Projeleri Hayata Geçiriyor

Avrupa Birliği Türkiye'deki FRIT - Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında 393 milyon Avro Tutarındaki Projeleri Hayata Geçiriyor

29.09.2020 Sa - 12:28

29/09/2020

Projelerin imzalandığını duyuran etkinlik “bugün” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Halil Afşarata ve Dünya Bankası Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame’nin katılımlarıyla AB Türkiye Delegasyonu binasında gerçekleştiriliyor. 

FRIT - Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında, Avrupa Birliği ile Dünya Bankası arasında 5 sözleşmenin imzalanması münasebetiyle AB Delegasyonu sözleşmelerin birer nüshasını TC Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Makamı ve Dışişleri Bakanlığı’na sunacak.

Toplam değeri yaklaşık 400 milyon Avro olan sözleşmeler mülteciler ve ev sahibi toplumların ekonomik ve sosyal uyumuna destek olacak. Sözleşmeler istihdam ve belediye altyapı hizmetlerini kapsayacak.

Tarih: 29 Eylül 2020

Saat: 16:30

Yer: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Sözleşmelerin konusu 

- Ekonomik destekle ilgili olarak yaklaşık 253 milyon Avro değerindeki müdahalelerin amacı, Sosyal Uyum Yardımı (ESSN-SUY) olarak adlandırılan programın faydalanıcılarına özel bir vurguyla, mültecilerin desteklenmesidir. SUY programı FRIT altında insani yardım [bileşeni] kapsamında fonlanmakta olup amacı dayanıklılıklarını arttırmak ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak adına mültecilere fırsatlar sunmaktır. Projeler kapsamında mülteci nüfusunun ve Türk vatandaşlarının beceri ve kapasiteleri ile iş piyasasına erişimlerinin arttırılmasını ve mültecilere yönelik olarak Türkçe becerilerinin geliştirilmesi de dâhil istihdam koşullarının iyileştirilmesini hedefleyen bir dizi faaliyet yer almaktadır. Bunun yanında projeler, hem ikincil koruma için uygun nitelikteki mülteci ve bireylerin yanı sıra ev sahibi Türk vatandaşlarına iş kurmalarında da yardımcı olacaktır. Buna ek ve paralel olarak Türkiye’deki en kırılgan konumdaki mültecilere yönelik sosyal yardım desteğinin devamı ve sürdürülebilirliğinin temini için de çabalar sarf edilmektedir.

- Belediye altyapısı alanında ise Dünya Bankası, 140 milyon Avronun üzerinde bir AB fonunun uygulanmasında rol alacaktır. Bu projelerin hedefi, temel olarak Türkiye’nin güneydoğusundaki belediyeler olacaktır. Planlanan müdahaleler arasında su tedariki, atık su arıtma ve katı atık tesisleri ile spor ve sosyal tesisler yer almaktadır.

İklim Değişikliği eylemleriyle paralel olarak yeşil altyapıya öncelik tanınabilecek olup çevresel ve sosyal etkiler önemli ölçüde dikkate alınmıştır.

Arka Plan

Avrupa Birliği, 2011 yılından bu yana mülteci krizine müdahale sürecinde Türkiye’ye destek olmaktadır. Bu destek başlangıçta Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) tarafından sağlanmış, uzayan kriz karşısında söz konusu yardımlara sonradan AB'nin orta ve uzun vadeli desteğe yönelik diğer mali araçları da eklenmiştir.

Ocak 2016'da FRIT'in hayata geçirilmesiyle birlikte sağlanan yardımlar önemli ölçüde arttırılarak, her biri 3 milyar Avroluk iki dilim halinde aktarılmak üzere 6 milyar Avroluk bir destek paketi harekete geçirilmiştir.

FRİT kapsamında Türkiye’deki mültecilere ve ev sahibi toplumlara destek olmayı amaçlayan 3 milyar avroluk ilk dilim sözleşmeye bağlanarak, eğitim, sağlık, altyapı, sosyo-ekonomik kalkınma, koruma ve göç yönetimi gibi kilit alanlarda destek sunulmuştur.  Birinci dilim kapsamında 72 proje devam etmekte olup, 3 milyar avroluk ikinci bir dilim ise 2018’den bu yana harekete geçirilmektedir. 6 milyar Avroluk operasyonal paketin tamamı taahhüt edilmiştir. Temmuz 2020 sonu itibariyle, Komisyon 4.7 milyar Avroyu sözleşmeye bağlamış, bu meblağdan da 3.2 milyar Avro uygulama ortaklarına ödenmiştir. 

Ayrıntılı bilgi için irtibat:
DELEGATION-TURKEY-FACILITY@eeas.europa.eu

Basınla ilgili sorularınız için: 
Miray Akdağ – AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri
M: +905326249256, E-posta: miray.akdag@eeas.europa.eu