The European Union Supports Turkey's Local Civil Society Organisations (CSOs)

Avrupa Birliği Türkiye'deki Yerel Sivil Toplum Örgütlerini Destekliyor

05.10.2018 Cu - 17:06

BİRLİKTE YOLA ÇIKIYORUZ!

 

Avrupa Birliği Türkiye'deki Yerel Sivil Toplum Örgütlerini Destekliyor

 

Avrupa Birliği desteğiyle Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından yerel STÖ’lerin kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla geliştirilen "BİRLİKTE" programının açılışı Pazartesi günü (8 Ekim 2018) Ankara Şinasi Sahnesinde yapılacak. Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum örgütlerinin desteklendiği programın açılışına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Başkanı Levent Korkut katılacak.

 

Programın amacı nedir?

 

Avrupa Birliği tarafından Türkiye’de sivil toplumun gelişimi kapsamında desteklenen BİRLİKTE Programı, öncelikli olarak yerelde hak temelli çalışmalar yürüten STÖ’lerin güçlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

 

Program Kimleri Destekliyor?

 

2018 yılının Ocak ayına kadar başvuru kabul edilen Programa 53 ilden toplam 419 başvuru iletildi. 5 ay süren değerlendirme sonunda, bütçe olanakları çerçevesinde BİRLİKTE programından destek verilecek 42 STÖ belirlendi. 35 tanesi yerel, 7 tanesi ise ulusal bileşen kapsamında desteklenen bu STÖ’lerin listesine bu adresten ulaşabilirsiniz: https://bit.ly/2zNIOqv

 

Programın Kapsamı ve Uygulaması

 

BİRLİKTE programından destek alan yerel STÖ’ler 30.000 Euro, ulusal STÖ’ler 36,500 Euro kurumsal hibe desteği alacak. Ayrıca iki yıl boyunca kurumsal gelişimlerine hizmet edecek bir mentörlük programından yararlanacak.

STGM’nin 15 yıllık kapasite geliştirme deneyimine dayanan Program, örgütlerin farklı ihtiyaçlarına yanıt üretecek esneklikte tasarlandı. Bu yanıyla program, yaygın hibe programlarından önemli bir farklılık gösteriyor. STÖ’ler, BİRLİKTE kapsamındaki hibe olanağından belli bir proje faaliyetine bağlı olmaksızın faydalanabilecek. Dolaysıyla BİRLİKTE programı öteden beri özellikle yerel STÖ’ler için bir önemli sorun olan sabit giderleri için kullanabilecekleri bir fon sağlayacak.

Öte yandan BİRLİKTE sadece bir hibe programı değil, aynı zamanda STÖ’lere rehberlik sağlayacak bir destek programı olarak da dikkat çekiyor. Bu rehberlik programı kapsamında STÖ’lerle birlikte hazırlanacak iki yıllık kurumsal gelişim programları birebir desteklerle yürütülecek.

 

Açılış Etkinliği

 

8 Ekim 2018 Pazartesi günü Ankara Şinasi Sahnesinde gerçekleştirilecek etkinliğe yararlanıcı 42 STÖ’nün yanı sıra Türkiye’de sivil toplumun değişik alanlarında uzun yıllardır çalışmalar yürüten değerli temsilcileri katılacak. Ayrıca Başta Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı olmak üzere çok sayıda kamu kurumu ve Ankara’daki çeşitli diplomatik misyonların temsilcileri de davetliler arasında yer alıyor. Açılış etkinliğinde AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian BERGER’in açılış konuşmasının yanı sıra yararlanıcı STÖ’leri tanıtan animasyonlar, ritm ve perküsyon moderatörü Erdem Genç’in yönetiminde ritim performansı ve yararlanıcı kurum temsilcilerinden oluşturulan BİRLİKTE Orkestrası’nın dinletisi gerçekleştirilecek. Programın sunuculuğu, animasyonları da seslendiren tiyatro sanatçısı Cahit Çağıran tarafından yapılıyor.

 

Arka Plan Bilgisi:

 

Avrupa Birliği, BİRLİKTE Programını “Yerel STÖ’ler için Stratejik Kapasite Geliştirme” Projesi kapsamında desteklemektedir.  Sivil topluma yönelik finansman, katılım yolunda ilerleyen Türkiye’ye AB tarafından sağlanan mali yardımların en önemli alanlarından birisini oluşturmaktadır. IPA II Ülke Strateji Belgesi 2014–2020 sivil toplum ile ilgili olup aktif vatandaşlık ve temel haklara odaklanan ulusal ve kapsamlı bir gündemi bir araya getirmektedir. Çoğulcu bir sivil toplumun gücü mali yardımla sağlanır ve “temel hak ve özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne ve sosyal ve politik değişiklik ihtimaline saygı gösterilmesini” gerektirmektedir.

STGM, sivil ve katılımcı demokrasinin gereğine inanan bir grup fikir önderi ve sivil aktivist tarafından 2004 yılında kuruldu. “Güçlü ve demokratik bir sivil toplum” misyonu olan STGM’nin temel amacı sivil toplum örgütlerinin, katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri için, kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmaktır. STGM, hedef grubu olarak seçmiş olduğu toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk, insan hakları, gençlik, çevre, engelli hakları ve kültürel haklar / kültür-sanat alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine çalışmalarında destek verir. Faaliyetleri arasında sivil ağların güçlendirilmesi için destek sağlamak; farklı alanlarda çalışan STÖ’ler (sivil toplum örgütleri) arasındaki diyaloğu artırmak; sivil örgütlerin lobi ve kampanya faaliyetlerine destek vermek sayılabilir.

 

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdağ AB Türkiye Delegasyonu Basın ve İletişim Sorumlusu

Miray.akdag@eeas.europa.eu

 

Etkinlikle ilgili sorularınız için:

Meltem Çolak/ STGM İletişim Koordinatörü

meltem@stgm.org.tr