European Union supports Turkey's fight against Informal Economy

Avrupa Birliği, Türkiye’nin kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini destekliyor

11.03.2019 Pt - 10:52

11/03/2019

AB tarafından mali olarak desteklenen "Kayıtdışı Ekonominin Azaltılması kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının İyileştirilmesi için Teknik Yardım” başlıklı projenin açılışı, 7 Mart 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Açılış törenine AB Türkiye Delegasyonu Ticaret Bölümü Başkan Yardımcısı Sn. Giulio Gentile ile Gelir İdaresi Başkanı Sn. Bekir Bayrakdar katıldı.   

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: "Kayıt dışı ekonomi, kamu hizmetlerinin daha iyi düzeyde verilmesi için gerekli olan gelirlerin toplanmasını sağlayacak sağlıklı ve adil bir vergi sisteminin kurulmasına engel olmaktadır." Bu proje, aynı alanda üst üste ikinci kez sağlanan yardım olmasıyla Avrupa Birliği'nin Türkiye’nin kayıt dışı ekonomiyle mücadelesine desteğini göstermektedir. Projenin nihai hedefi, vergi yükünün adil dağıtımını sağlamak amacıyla kayıt dışılığın temelinde yatan sebeplerin düzenleyici reformlarla giderilmesinde Türkiye’ye yardımcı olmaktır."

 

Proje kapsamında neler yer almaktadır?

Projenin amacı, Türk Hükümetinin denetim kapasitesinin iyileştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımı yoluyla kayıt dışı ekonomiye karşı etkin bir mücadele yürütülerek kayıt dışı ekonomi oranını azaltılmasıdır. Proje faaliyetleri bu amaç doğrultusunda beş ana ayak üzerinde odaklanmaktadır: (i) denetim faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması, (ii) kayıt dışı ekonomi ile muhtemel bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla sekiz farklı sanayide pazar yapılarının değerlendirilmesi (gaz ve LPG, tarım, alkollü içecek, inşaat demiri, madencilik, turizm, sağlık, taşımacılık ve lojistik), (iii) Gelir İdaresi Başkanlığının Veri Vizyonuna destek, (iv) veriye dayalı kurumsal strateji tasarımı ve (v) analitik izleme sistemlerinin oluşturulması.

 

Sonuçları nelerdir?

23 aylık uygulama süresi boyunca proje 19 kamu kurumu ile 32 STÖ ve derneğin katılımını ve aktif işbirliğini sağlayacaktır. Proje kapsamında 450 Gelir İdaresi Başkanlığı personeli ile proje paydaşlarının 280 çalışanını eğitilecektir. AB'nin toplam 1.7 milyon Avro katkı sağladığı bu proje kayıt dışı ekonomi oranını en az 2 puan azaltmayı hedeflemektedir. 

 

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen AB Delegasyonu ile temasa geçiniz:

Sn.Gülşad Yalpu Tel: +90 312 4598700

gulsad.yalpu@eeas.europa.eu

 

Basınla ilgili sorular için irtibat:

Miray Akdağ M +90 532 624 93 56, Tel: +90 312 4598877

miray.akdag@eeas.europa.eu