Avrupa Birliği Ve Türkiye, Şanlıurfa’da Kırsal Kalkınmayı Birlikte Destekliyor

Avrupa Birliği Ve Türkiye, Şanlıurfa’da Kırsal Kalkınmayı Birlikte Destekliyor

29.01.2018 Pt - 16:05

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 27 Ocak Cumartesi günü AB Kırsal Kalkınma Programının ikinci aşamasının tanıtımında AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sn. Gabriel Munuera Vinals ile bir araya geldi. Program, 2020’ye kadar kırsal kalkınma inisiyatiflerine fon desteği sağlayacak.

Avrupa Birliği tarafından mali olarak desteklenen ilk projelerin başladığı 2011’den bu yana IPARD-Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Türkiye’nin kırsal bölgelerinde yaşayan yurttaşların yaşamlarına somut katkılar sağlandı. Program kapsamında 11 bin kadar projeye yapılan yatırımlar ile çiftlikler ve gıda işleme tesisleri doğrudan bu katkıdan fayda sağladı ve tahmini olarak 56 bin iş imkanı yaratılmış oldu.

AB tarafından akredite edilen özverili Türk kurumları aracılığıyla uygulanan program, Türkiye’nin 42 ilinde ekonomik kalkınma fırsatları sunuyor.

IPARD geniş bir dizi faaliyeti desteklemekte ve arıcılardan süt işletmelerine kadar çiftçilere ve girişimcilere fayda sağlamaktadır. Ayrıca özellike kadın ve genç girişimcileri desteklemeye odaklanmaktadır. Kırsal Kalkınma Programı kapsamında desteklenen projeler, teknoloji transferi ilerleme ve inovasyonla öne çıkan cesaret verici yatırımlardır. Bu yatırımlar Türkiye'deki tarımsal gıda sektöründe AB standartlarına ulaşılmasını sağlayacak ve sektörün rekabet gücünü arttıracaktır. Başlangıcından bu yana IPARD, 2.100 çiftlik ve işleme tesisinin AB standartlarına getirilmesi çalışmalarını tamamen finanse etmiştir.       

2007- 2020 yılları arasında program Türkiye'deki yararlanıcılara yönelik AB bütçesinden 1.5 milyarı aşkın destek sağlamaktadır. Yerel kaynaklarla ve yararlanıcıların özel fon desteğiyle birlikte ele alındığında toplam yatırım 2007-2020 için 4 milyar Avro'ya ulaşmış olup ülkenin kırsal ekonomisini dönüştürme yönünde önemli bir potansiyel arz etmektedir. 

 

Daha fazla bilgi için :

Sayın Leyla Alma Tel: (+90 312) 4598700, e posta: leyla.alma@eeas.europa.eu

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdağ Uluç M +90 532 624 93 56 , Tel : +90 4598877 

e posta: miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu