EU Supports Prevention of ECHR Violations and Protection of Human Rights

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi ve İnsan Haklarının Korunmasına AB Desteği

03.10.2019 Per - 07:47

03/10/2019
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ihlalleri konusunda Türkiye'de ceza adalet sisteminin geliştirilmesine katkıda sağlayacak, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin açılış etkinliği, 3 Ekim günü Ankara'da düzenlenecektir. Etkinlik Adalet Bakanı Sn. Abdülhamit Gül, Adalet Akademisi Başkanı Sn. Muhittin Özdemir, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Sn. Christophe Poirel ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), son yıllarda, özellikle adil kovuşturma süreçleri,  adil yargılanma hakkı ve özgürlük ve güvenlik hakkı gibi alanlarda AİHS'nin ihlal edildiğini tespit etmiştir. Özgürlükten yoksun bırakılmanın söz konusu olduğu davaların birçoğunda, gözaltı gerekçelerinin ya da işlenen suça dair şüphelerin yetersiz olması ve/ya makul olmayan uzun gözaltı süreleri nedeniyle bir takım soru işaretleri oluşmaktadır.     

 

Bu AB projesi, öncelikle Türk yargısının yasalar, stratejiler ve eylem planlarının uygulanmasında karşılaştığı temel güçlükleri tespit etmek üzere hazırlanmıştır. Projenin amaçlarından bir tanesi ceza hukuku alanında AİHS ihlallerinin önlenmesidir. Bunun yanı sıra proje, cezai hususlarda usul tedbirleri, siber suçlar ve terörün finansmanı başta olmak üzere, insan haklarını ilgilendirilen çeşitli konularda eğitim müfredatı geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

 

Hakim ve savcılara yönelik olarak yüz yüze ya da çevirim içi eğitimler, bölgesel düzeyde yuvarlak masa toplantıları, uluslararası çalıştaylar, AİHM ve Üye Devletlerin yargı eğitim kurumlarına çalışma ziyaretleri ve yerleştirmeler gibi çeşitli faaliyetler de öngörülmektedir. Uygulama döneminde proje yaklaşık 3.000 aday ve daimi yargıç ve savcıya ulaşacaktır. 

 

Proje ayrıca, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM), Terörle Mücadele Dairesi (TEM), Siber Suçlarla Mücadele Dairesi, Adli Tıp Kurumu (ATK), Jandarma ve Türkiye Barolar Birliği'nin aralarında yer aldığı diğer paydaşlara da destek vermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede yargı kurumları ve diğer paydaşlar arasında diyaloğun geliştirilmesi amacıyla koordinasyon toplantıları düzenlenecektir. 

 

Bunların yanı sıra ceza adalet sisteminin işleyişine dair vatandaşların kendi hakları konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla 5 açık mahkeme günü düzenlenecektir.

 

Proje, AB'nin sağladığı 4.5 milyon Avro tutarındaki katkıyla Avrupa Konseyi tarafından hayata geçirilecektir.

 

Tarih/ Saat:  3 Ekim 2019, 09:00

Yer:                 Sheraton Hotel, Ankara

 

Daha fazla bilgi için Delegasyonla temasa geçiniz:

Nur Önsoy, Tel: (+90 312) 459 87 00; E-posta: ayse-nur.onsoy@eeas.europa.eu

 

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdag, AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri  

Tel: 0312 4598700,

E-posta: Miray.AKDAG@eeas.europa.eu