yeys

Avrupa'nın geleceğinde kültürün yeri nedir? Mersin'deki gençler Brüksel'e anlatıyor

13.12.2017 Çar - 21:31

13 Aralık 2017

Mersin Yenişehir proje imam hatip okulu, önümüzdeki Mart ayında Avrupa'nın dört bir yanından Brüksel'e gelerek, Avrupa'nın geleceğinde kültürün nasıl bir rol oynayacağına dair görüşlerini Avrupa kurumlarına anlatacak olan otuz üç okuldan bir tanesi. Okullar bir araya gelerek beyin fırtınası yapacak ve tartışacaklar. Aralarında oylayacakları üç teklifi Avrupa kurumları politika geliştirme süreçlerine dahil edecekler.   

Okul, 6 Aralık günü Brüksel'de yapılan elektronik isim seçme yöntemiyle seçilerek bu girişimde yer almaya hak kazandı.  

28 AB üyesi ve beş aday ülkeden (Arnavutluk, Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye) birer okul, katılım sağlayacak.

Senin Avrupan, Söz Senin (YEYS) adını taşıyan etkinlik, Avrupa düzeyinde sivil toplumun sesi olan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) tarafından düzenlenmekte olup Komitenin gençlere yönelik amiral gemisi niteliğindeki etkinliğidir.

Ortaokul öğrencileri kendi sınıflarını bırakarak 15-16 Mart günlerinde Brüksel'e gelecek; fikir ve görüş alışverişinde bulunacak ve "Çeşitlilikte birlik: Avrupa kültürü için daha genç bir gelecek" teması üzerinde birlikte çalışacaklar. Ele alacakları konular arasında:

  • Avrupa kültürü nedir: salt milli geleneklerin bir bütünü mü yoksa hepimizi Avrupalı kılan ortak değerler var mı?
  • Kültür ve kültürel değişimlerin öğrencilerin hayatındaki rolü nedir?
  • Avrupa Birliği kültürü (sinema, müzik, dans, edebiyat, tiyatro vb.) desteklemek ve kültür mirası alanlarını daha iyi korumak için ne yapabilir?
  • Avrupa bölgeleri ve şehirlerinin ekonomik açıdan yeniden doğmasında kültür nasıl bir rol oynayabilir?
  • Bu yeniden doğuş gençlere yeni iş bakımından ne tür yeni imkânlar yaratabilir?
  • AB ve Üye Devletleri bu süreci kolaylaştırmak için ne yapabilir?

Bu girişimle EESC genç kuşakların sesinin, görüşlerinin ve deneyimlerinin AB politika belirleme süreçlerinde dikkate alınmasını sağlamaktadır.

 

YEYS2018 hakkında ayrıntılı bilgiye etkinliğin resmi internet sayfasından ve geçen yılın videosundan ulaşılabilir.

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

EESC Basın Bölümü – Aikaterini Serifi
+ 32 (0)2 546 91 75 – Mobil: + 32 (0) 473 72 29 99

aikaterini.serifi@eesc.europa.eu

@EESC_PRESS

VIDEO: How has the EESC made a difference?