fbpx BASIN AÇIKLAMASI: AB komşuluk bölgesindeki öğretmenlerin dünyasına açılan bir pencere | AB Türkiye
Teacher Survey

BASIN AÇIKLAMASI: AB komşuluk bölgesindeki öğretmenlerin dünyasına açılan bir pencere

06.05.2021 Per - 16:30

Avrupa Eğitim Vakfı, dokuz ülkede meslek okulu öğretmenleri ve okul müdürlerinin mesleki deneyimlerine ilişkin yapılan geniş çaplı bir araştırmanın sonuçlarını açıklıyor.

 

Turin, 5 Mayıs 2021 — Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) AB komşuluk bölgesinde yer alan Arnavutluk, Cezayir, Belarus, Kosova, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Tunus ve Türkiye olmak üzere dokuz ülkeden meslek okulu öğretmenlerine ilişkin uluslararası bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı. “Meslek okulu öğretmenleri ve müdürlerine kulak veriyoruz” başlıklı araştırma, öğretmenlerin çalışma deneyimleri ve mesleki gelişimlerine odaklanıyor.

Bugüne kadar bu alanda yapılanların en kapsamlısı olan araştırma 10.000’i aşkın öğretmen ve 750 okul müdürünün katıldığı bir anket çalışmasına dayanıyor.  Pandemi öncesinde (2018) yapılmış olsa da araştırma, eğitici eğitimi alanında politika ve uygulamanın geliştirilmesine dair fikirler de içeriyor.

Beşeri Sermaye Geliştirme Kıdemli Uzmanı Julian Stanley rapora ilişkin şunları söyledi; “Bu rapor politika yapıcılara destek olmayı amaçlıyor: öğretmenlere ilişkin politikaların ne derece başarıyla uygulandığını gözle önüne seren rapor meslek okulu öğretmen ve müdürlerinin işlerine dair deneyimleri ve karşılaştıkları zorluklara dair içeriden bir bakış ortaya koyuyor.”

“Okul müdürleri, özel gereksinimli öğrencilere öğretmenlik yapacak yetkin öğretici sayısının yanı sıra, uygulamaya dönük derslerde eğitimi yürütecek yetkin öğretmen sayısındaki azlık dolayısıyla da öğretim ve öğrenme faaliyetlerinin sıkıntıya uğradığını bildirmektedir. Hatta mesleki öğretmenlerin önemli bir azınlığının herhangi bir ön pedagojik eğitimi bulunmamaktadır.” 

Dokuz ülke genelindeki mesleki öğretmenlerin çoğunluğu, hem geleneksel hem de modern öğretim yöntemlerini uyguladıklarını ifade etmektedir. Ne var ki çoğu ülkede halen geleneksel yöntemler ağırlığını korumaktadır. Çoğu mesleki öğretmen sınıftaki öğrenim etkinliği ile iş hayatı arasında bağlantı kurmaya çalışsa da öğrenciler, çok nadiren işveren veya şirketlerle irtibat kurmaktadır.  

Tüm dokuz ülkede mesleki öğretmenlerin %64’ü önceki 12 ay içinde bir nevi mesleki gelişim etkinliğinde yer almıştır. Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Moldova’da katılım oranları %80 veya üzerinde iken Cezayir, Tunus ve Kosovo’da bu oran %50’nin altındadır.

Bununla birlikte, tüm mesleki eğitim öğretmenlerinin sadece %38'i kendi mesleki uzmanlıkları alanında bir eğitime katılmış ve sadece % 48'i bir işletmenin tesislerinde (çalışma ziyaretleri dâhil)  mesleki gelişim eğitiminde yer almıştır.

Pek çok ülkede okul müdürleri tarafından, okullarında kaliteli eğitime engel olarak kalifiye ya da iyi performanslı mesleki eğitim öğretmeni eksikliği belirtilmiştir, meslek okulu öğretmenleri de genel olarak mesleklerinin toplumlarında değer görmediği algısına sahiptir.  


“Meslek Okulu Öğretmenleri ve Müdürlerine Kulak Veriyoruz” konulu rapora buradan ulaşılabilir. Ayrıca hem politika çerçevesini hem de öğretmenlerin algılarını ve davranışlarını inceleyen ayrı ülke raporları mevcuttur.

 

 

Arka Plan

Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), AB komşuluk bölgesinde yer alan ülkeleri eğitim, öğretim ve işgücü piyasası sistemlerinin reformu konusunda destekleyen bir AB kurumudur. Reformun desteklenmesi, kanıta dayalı yaklaşımların teşvik edilmesi, değişikliğin belgelenmesi, analiz sunulması ve yeni beceri ihtiyaçlarının öngörülmesine yönelik tartışmaların teşvik edilmesi için politika yapıcılar ve uygulayıcılarla birlikte çalışır.

 

Ayrıntılı bilgi için   


 

Basın ekibi   

Daria Santucci, Basın Müşaviri, daria.santucci@etf.europa.eu, +39 366 9639638; Michela Zabaglia, Press Trainee, michela.zabaglia@etf.europa.eu   

Daria Santucci | İletişim Sorumlusu | T: +39 011 630 2260