A European Defence Fund: €5.5 billion per year to boost Europe's defence capabilities

Bir Avrupa Savunma Fonu: Avrupa'nın savunma kapasitesini yükseltmek için yıllık 5.5 milyar avro destek

Avrupa Komisyonu - Basın Bülteni 
Brüksel, 7 Haziran 2017

Komisyon bugün, Üye Ülke vatadanşlarının vergilerinin daha etkin harcanması, mükerrer harcamaların azaltılması ve giderlerin daha etkin kullanılabilmesi için bir Avrupa Savuna Fonu kuruyor.  2016 yılının Eylül ayında Başkan Juncker tarafından açıklanan ve 2016 yılının Aralık ayında Avrupa Konseyi'nin de desteklediğini açıkladığı fonla, prototiplerin geliştirilmesi, savunma ekipman ve teknolojilerinin temin edilmesi noktasında, savunma araştırmalarına yönelik ulusal yatırımların koordine edilmesi, desteklenmesi ve artırılması hedefleniyor.
İstihdam, Büyüme, Yatırım ve Rekabetten sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen,  "Avrupa'daki insanlar kendilerinin ve çocuklarının güvenliğinden endişe duymakta.  NATO ile olan işbirliğimizin tamamlayıcı bir unsuru olarak daha çok çalışmamız ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.  Bugün dediklerimizi gerçekleştirebildiğimizi gösteriyoruz.  Bu Fon, en güncel ve kusursuz bir şekilde birlikte çalışabilen teknolojiler ve ekipmanlar üreten Avrupa savunma sektörünü ileriye götürecek bir katalizör işlevi görecektir.  Üye Ülkeler bu konuda direk söz sahibi olacak ve paralarının karşılığını daha iyi bir şekilde alacaktır. Ve etki alanlarının da geliştiğini göreceklerdir,"  ifadelerini kullandı.

İç Piyasa, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ'lerden sorumlu Komisyon Üyesi Elżbieta Bieńkowska ise şunları ekledi:  "Avrupa bir güvenlik sağlayıcı konumuna getirilmelidir. Bu Fon, savunmaya yönelik ortak araştırmalara ve savunma olanaklarının ortak gelişimine destek sağlayacaktır.  Dolayısıyla AB'nin stratejik özerkliği ve Avrupa savunma sanayisinin rekabetçiliği açısından oyunun oynanış şeklini değiştirecektir. Bu, Avrupa savunma tedarik zincirini oluşturan birçok KOBİ ve orta kapasiteli şirketler için de geçerlidir," dedi.

Avrupa Savunma Fonu iki katmandan oluşmaktadır:

 • Araştırma:  Fonun araştırma kısmı şimdiden bize getiri sağlamaktadır.  2017'de başlayarak AB, ilk defa yenilikçi savunma teknolojileri ve ürünleri için, tamamen ve direk olarak AB bütçesinden sağlanan ortak araştırma hibeleri dağıtacaktır.  AB yardımı için uygun görülen projeler, Üye Ülkelerin üzerinde mutabık kaldığı öncelikli alanlara odaklanacak ve tipik olarak elektronik, meta malzemeler, şifreli yazılımlar ve robot teknolojileriyle ilgili olacaktır.  Bunlar aşağıdakiler yoluyla finanse edilecektir:
  • 25 milyon avrosu 2017 yılında olmak üzere, 2019 yılının bitimine kadar 90 milyon avro.  Denizcilik ortamında insansız sistemler ve askeri sistemler üzerine projeler için bugün bir teklif çağrısı yayınlanacak.  İlk hibe anlaşmaları için bu yılın sonuna kadar imzaların atılması bekleniyor.
  • 2020 sonrası için yılda 500 milyon avro.  2018 yılında ise Komisyon, yıllık yaklaşık 500 milyon avroluk bir bütçeye sahip özel bir AB savunma araştırma programı için teklifte bulunacak. Bu sayede AB, Avrupa'daki en büyük savunma araştırma yatırımcılarından birine dönüşecektir.
    
 • Geliştirme ve tedarik:  Bu Fon, AB bütçesi üzerinden ortak finansmanla ve Komisyondan gelen fiili yardımlar sonucu Üye Ülkelerin, ortak olarak savunma ekipmanları ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve tedarikine katkıda bulunmaları için bir teşvik oluşturacaktır. Üye Ülkeler, örneğin insansız hava aracı geliştirme veya uydu iletişimine ortak yatırım yapabilecek veya toplu miktarda düşük fiyata helikopter satın alabilecektir.  Sadece ortak projeler onay alabilecek ve genel bütçenin bir kısmı da, TOKİ'lerin sınır ötesi katılımını içeren projeler için ayrılacaktır. AB, aşağıdakiler aracılığıyla ortak finsansman sağlayacaktır:
   
  • Bugün önerilen özel bir savunma sanayi geliştirme programı çerçevesinde 2019 ve 2020 yılları için toplam 500 milyon avro.
  • 2020 sonrası için yıllık 1 milyar avro.  2020 sonrası için ise, yıllık 1 milyar avro bütçeye sahip daha somut bir proje hazırlanacaktır.  Programın ulusal finansman desteğini 5 katına çıkarması beklenmektedir.  Dolayısıyla bunun, 2020 sonrasında, savunma olanaklarına yönelik yıllık toplam 5 milyar avroluk bir yatırım doğurması ihtimal dahilindedir.

İddialı bir Avrupa Savunma Fonu, örneğin Birlik için yeni seviyede bir hedef oluşturan ve bunu gerçekleştirebilmek için yeni faaliyetler belirleyen Küresel Stratejinin Güvenlik ve Savunma Alanındaki Uygulama Planı ve hatta Avrupa Konseyi Başkanının, Komisyon Başkanının ve NATO Genel Sekreterinin de imzaladığı AB-NATO Ortak Deklarasyonunun uygulanması sonucu, devam etmekte olan diğer çalışma kanallarını tamamlayarak vatandaşlarını koruyan ve savunan bir Avrupa Birliği oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

Avrupa Parlamentosu'nun ve Üye Ülkelerin desteğiyle Avrupa Savunma Fonu, hızlı bir şekilde vatandaşların talep ettiği Avrupa Güvenlik ve Savunma Birliğinin oluşumuna güç veren bir etkene dönüşebilir.

İleriye bakarken, ve Komisyonun da Avrupa'nın Geleceği Konulu Raporuna uygun olarak, Komisyonun bugün, 27 üyeli bir AB'nin 2025 yılına kadar savunma alanında nasıl gelişebileceği konusunda bir de ek rapor yayınlaması bekleniyor.

Arka Plan

2014 yılının Haziran ayında yayınladığı siyasi ana esaslarda, Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Avrupa vatandaşlarının güvenliğinin önceliğini vurgulamıştı.  Başkan Juncker, Avrupa Savunma Fonu'nu kurma kararlarını, 2016 yılındaki Birliğe Sesleniş konuşmasında açıklamıştı.

AB ülkeleri, savunma harcamaları konusunda daha ileri seviyede işbirliği yapılmasına dair güçlü bir ekonomik argüman ortaya koymuşlardır.  Savunma ve güvenlik alanında Üye Ülkeler arasındaki işbirliği eksikliği, yıllık olarak AB'ye yaklaşık 25 ila 100 milyar avroya mal olmaktadır.  Tedarik çalışmalarının % 80'i ve Araştırma ve Teknolojinin % 90'dan fazlası ulusal düzeyde yürütülmektedir.  Tedarik çalışmalarının bir havuzda toplanmasıyla, yıllık savunma harcamalarında % 30'a varan miktarda tasarruf sağlanabilir.

Savunma alanındaki bu bölünmüş yaklaşım aynı zamanda gereksiz mükerrer harcamalara sebep olmakta ve savunma kuvvetlerinin mevzilenme konusundaki etkinliğini etkilemektedir.  AB'de 178 farklı silah sistemi mevcuttur. ABD'de bu rakam 30'dur.  AB'de 17 farklı ana savaş tankı mevcutken, ABD'nin elinde sadece bir tane vardır.  Avrupa'daki helikopter üreticilerinin sayısı, bunları alabilecek devlet sayısından fazladır.

30 Kasım 2016 tarihinde Komisyon, ortak savunma imkanlarıyla ilgili olarak, Üye Ülkelerin daha etkin harcama yapması konusunda Avrupa Savunma Fonu'nun ve diğer faaliyetlerin, Avrupa vatandaşlarının güvenliğine nasıl katkıda bulunabileceğini ve rekabetçi ve yenilikçi bir sanayi zeminini nasıl sağlayabileceğini anlatan Avrupa Savunma Faaliyet Planı sundu.  Bu girişim, 2016 yılının Aralık ayında ve 2017 yılının Mart ayında yapılan Avrupa Konseyi toplantılarında AB liderleri tarafından son derece olumlu karşılandı. Komisyona, bugün sunmakta olduğu teklifleri sunması konusunda yetki verildi.

Daha fazla bilgi

Güvenlik ve Savunma Alanında AB'de Daha Fazla İşbirliği Yapılmasına Dair Bilgi Formu
Avrupa Savunma Fonu ile ilgili Bilgi Formu
Avrupa Savunma Fonu - Sıkça Sorulan Sorular
Sorular ve Cevaplar - Avrupa Savunmasının Geleceği
Bildiri - "Avrupa Savunma Fonunun Kuruluşu"
Düzenleme Konusunda Teklif
Teklif Çağrısı

Basın Sorumluları:

Genel Kamu Danışmanlığı: Europe Direct telefonla 00 800 67 89 10 11 veya e-posta yoluyla