fbpx COP26: Avrupa Komisyonu’ndan, dünya ormanlarının korunması için 1 milyar Avroluk destek sözü | AB Türkiye
COP26: European Commission announces €1 billion pledge to protect world forests

COP26: Avrupa Komisyonu’ndan, dünya ormanlarının korunması için 1 milyar Avroluk destek sözü

03.11.2021 Çar - 12:15

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Glasgow'da düzenlenen 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP26) Küresel Ormanlar sözü kapsamında Avrupa Birliği'nin katkısı olarak 1 milyar Avroluk bir destek verileceğini açıkladı. AB bütçesinden sağlanacak olan bu 5 yıllık destek paketi, dünya genelindeki partner ülkelerin ormanları korumasına, yeniden canlandırmasına ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmesine ve Paris Anlaşması’nın gereklerini yerine getirmesine yardımcı olacak.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Başkan Ursula von der Leyen şunları söyledi: “Ormanlar dünyanın yeşil akciğerleridir. Onları korumamız ve canlandırmamız gerekiyor. Burada, dünya ormanlarını korumak için 1 milyar Avro’luk destek taahhüdümüzü duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu destek, Yeşil Mutabakat doğrultusunda AB'nin gezegenimizi korumak için küresel değişime öncülük etme taahhüdünün de net bir göstergesidir."

Uluslararası Ortaklıklardan sorumlu Komisyon Üyesi, Jutta Urpilainen, şunları ilave etti:  "Ormanların sürdürülebilir biçimde yönetilmesi, canlandırılması ve korunması amacıyla  AB’nin bugün açıkladığı katkı taahhüdü, ortaklarımız olan ülkelerde sürdürülebilir büyüme ve istihdam, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ile biyo-çeşitliliğin korunması ve uyumunun sağlanmasına destek olacaktır.  Avrupa Birliği, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak ve insanlara ve gezegene öncelik verebilmek amacıyla, çok uluslu bir yaklaşımla hükümetler, sivil toplum, yerli haklar ve özel sektör aktörleriyle birlikte çalışacaktır. Kongo Havzası’na özellikle ağırlık verilmesi bu eşsiz bölgenin ve ekosisteminin önemine ilişkin zamanında verilmiş bir mesajdır.”

Bu taahhüt, uluslararası toplumun COP26’da ortaya koyduğu Küresel Ormanlar taahhüdüne Avrupa Komisyonu’nun katkısını ifade etmektedir. Bu sürecin devamı olarak AB, ormanların kapsamlı ve bütüncül biçimde korunması, canlandırılması ve sürdürülebilir yönetimi için ortak ülkelerle birlikte çalışacaktır. Bugün açıklanan 1 milyar Avro tutarındaki taahhüdün 250 milyon Avroluk kısmı, dünyanın en büyük ikinci tropik orman bölgesinin korunması ve burada yaşayan halkların geçim şartlarının iyileştirilmesi amacıyla sekiz ülkeyi kapsayan (Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Gabon, Burundi ve Ruanda) Kongo Havzasına aktarılacaktır.  

Arka Plan

Dünya çapında 1,6 milyardan fazla insan gıda, ilaç ve geçim kaynakları için ormanlara bağımlıdır. Ormanlar toprağı korur ve dünyadaki biyo-çeşitliliğinin %80'ini destekler, en büyük orman havzaları AB toprakları dışında bulunmaktadır.

Oksijen ürettikleri ve havayı temizledikleri için ormanlar, iklim değişikliği etkilerinin hafifletilmesi bakımından da önem taşımaktadır, zira Sera Gazı Emisyonlarını %30'a varan oranda absorbe etmektedirler.  İklim değişikliği adaptasyonu bakımından da aynı derecede önem taşımaktadırlar. Ormansızlaşmaya bağlı sera gazı emisyonları, iklim değişikliğinin ikinci en büyük nedenidir. 1990 ve 2016 yılları arasında dünya, saatte yaklaşık 800 futbol sahasına eşdeğer bir oranda orman örtüsü kaybetmiştir.

1990'ların başından beri AB, Birliğin önde gelen ECOFAC programı (Orta Afrika'da Biyolojik Çeşitliliği ve Kırılgan Ekosistemleri Koruma Programı) aracılığıyla özellikle Orta Afrika'da olmak üzere, ormanların korunmasına destek olmaktadır. Bu daimi destek, Kongo Havzasında yaklaşık 16 milyon hektarlık nemli ormanların korunmasına yardımcı olmuş, ayrıca yerel nüfus arasında sürdürülebilir kalkınmayı ve geçim kaynaklarını desteklemiştir.

Avrupa Komisyonu’nun bugün açıkladığı destek sözü, NDICI-Küresel Avrupa aracı kapsamında finanse edilmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için:

Speech by President on Forests and Land Use (europa.eu)

26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) 

ECOFAC programme

EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Action Plan