fbpx Daha fazlası için çabalayan bir Birlik: ilk 100 gün | AB Türkiye
vderleyen

Daha fazlası için çabalayan bir Birlik: ilk 100 gün

10.03.2020 Sa - 14:22

Basın Duyurusu
6 Mart 2020

Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Komisyon, 1 Aralık 2019’da görevine başladı. Geride bıraktığı ilk 100 gün zarfında Komisyon, “Başkanın siyasi kılavuz ilkeleri”nde (President's political guidelines) ortaya konulan en önemli önceliklere odaklandı.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen şunları söyledi: “İlk 100 günümüzün öyküsü, Avrupa’nın karşı karşıya bulunduğu ikili geçiş (twin transition) çabalarıyla ilgili. Bu ilk 100 gün, iklim değişikliğiyle mücadelenin iş imkânları ve büyüme fırsatlarına dönüştürülmesiyle ilgili. Teknolojinin faydalarını kullanmak ve bunu insanlara için çalışır kılmakla ilgili. Aynı zamanda, Avrupa’nın jeopolitik nüfuzunu güçlendirmekle ilgili… İlk 100 günümüzle iyi bir başlangıç yaptık. Bizden sonraki Avrupalı nesillere iyi bir gelecek bırakabilmek adına her gün, çok çalışacağız.”

2050 itibariyle dünyanın ilk iklim-nötr kıtası olmak

Daha on birinci gününde Komisyon, iklim değişikliğini durdurmayı, kirliliği azaltmayı ve biyo-çeşitliliği korumayı amaçlayan bir yol haritası olan Yeşil Düzeni (European Green Deal) sundu. Ekonominin dönüştürülmesine yardımcı olacak olan Yeşil Düzen [belgesi] AB’nin yeni büyüme stratejisidir.

Yeşil Düzen’in kalbi, Avrupa İklim Kanunu’dur (European Climate Law). Bu kanun, 2050 iklim-nötrlük hedefini yasalaştırmakta, herkesi bir düzen etrafında toplayack bir mekanizma öngörmektedir. Bu adım, Komisyon’un ilklim konusundaki liderlik taahhüdünü göstermek için kuvvetli bir sinyaldir.

Komisyon bir de yeşil ve modern bir AB ekonomisini destekleyecek 1 trilyon Avroluk yatırım yaratması planlanan Avrupa Yeşil Düzeni Yatırım Planı’nı da (European Green Deal Investment Plan) ortaya koymuştur.

Komisyon ayrıca iklim çabalarına katılan AB şirketleri için küresel olarak eşit ve adil koşullar sağlamak için de karbon sınır uyarlama mekanizmasıyla (carbon border adjustment mechanism) ilgili çalışmaları da başlatmıştır.

Geçiş [döneminin] etkilerini yumuşatmak ve halen ağırlıklı olarak karbon-yoğun sanayilere dayanan işçi ve toplumları desteklemek adına Komisyon, asgari 100 milyar Avroyu harekete geçirecek olan bir Adil Geçiş Mekanizması (Just Transition Mechanism) da teklif etmiştir. Bunun içinde sınai geçişten en fazla etkilenecek bölgelere yönelik 7.5 milyar Avroluk AB bütçe yatırımı yapacak olan Adil Geçiş Fonu (Just Transition Fund) da yer almaktadır.

Komisyon ekonomi politikalarını da yeşilleştirmeye başlamıştır ve daha sürdürülebilir yatırımlar için finans sektörüne bir pusula sağlamıştır.

Bir sonraki adımlar

 • Doğanın korunması ve biyo-çeşitlilik kaybının önlenmesi, Komisyon kısa bir süre içinde biyo-çeşitlilik stratejisini sunacak.

 • Komisyon, ürünlerin tüm kullanımı boyunca uygulanacak eylemleri ortaya koyan bir Döngüsel Ekonomi Eylem Planı teklif edecek.

 • Yaklaşan Çiftlikten Çatala stratejisi, çiftçileri destekleyecek ve tarımsal-gıda (agri-food) değer zincirinde sürdürülebilirliği sağlayacak.


Avrupa’nın dijital geleceğine şekil vermek

Dijital dönüşüm, ekonomimize güç kazandırmalı ve yurttaşlarımızı da güçlendirmelidir.

Komisyon’un Avrupa’nın Dijital Geleceğine Şekil Vermek Stratejisi (Shaping Europe's Digital Future) siber güvenlikten dijital eğitime, platformlardan süper hesaplamalara kadar her şeyi kapsamaktadır. Bununla birlikte teknolojik değişimin getirdiği fırsatlardan güvenli ve etik sınırlar dâhilinde herkesin faydalanmasına yardımcı olmayı da amaçlamaktadır.

Bu strateji yıl sonuna kadar gelecek tekliflerle birlikte, AB içinde en son teknolojiyi kullanan ve bununla birlikte güvenilir Yapay Zeka’nın (Artificial Intelligence) geliştirilmesi için bir yol belirlemektedir. Bununla birlikte bireyler ve şirketler için de veri potansiyelinden tam anlamıyla faydalanılması için bir Veri Stratejisi de ortaya koymaktadır.

Komisyon ve üye devletler, AB’de 5G ağlarının güvenliğinin sağlanması için de ortak bir yaklaşım (a common approach to ensure the security of 5G networks) belirlemiş; bilinen güvenlik risklerine karşı da hem objektif hem de orantılı bir takım [risk] azaltıcı tedbiri onaylamışlardır.

Bir sonraki adımlar

 • Yıl sonuna doğru Dijital Hizmet Yasası çevirim içi platformlara yönelik daha net ve güncellenmiş kurallar ortaya koyacak.

 • İnsan güvenliği ve haklarına saygı gösterecek Yapay Zeka'ya ilişkin yeni kurallar.

 • İnsanlar ve işletmeler için çevirim içi dijital kimliğe dönük ortak bir standart.

 • Kritik önemdeki altyapı ve hizmetlerin siber güvenliğine ilişkin yeni kurallar.    

Komisyon 101. Gününde yeni bir sanayi stratejisi sunacaktır. Başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere AB sanayiinin rekabetçi gücü için iklim, dijital ve jeo-ekonomik hedeflerini somut eyleme dönüştürecektir.

Avrupa'nın dünyada güçlendirilmesi

Von der Leyen Komisyonu, Avrupa Yeşil Düzen'iyle örnek olmak, iklim diplomasisi yürütmek ve Afrika gibi ortaklarının çabalarını desteklemek suretiyle küresel ölçekte iklim değişikliğiyle mücadeleye öncülük etmektedir.

Komisyon aynı zamanda Avrupa'nın dijital ekonomiye ilişkin, değerlere dayalı yaklaşımını da desteklemektedir. Genel Veri Koruma Tüzüğü vasıtasıyla ve endüstriyel verilerin serbest dolaşımını savunarak örneğin veri koruma alanında küresel standartları belirlemektedir.

İlk 100 gün Komisyon'un şu rolleri üstelenmeye istekli olduğunu göstermiştir:

 • Güvenilir bir komşu olmak: Kasım 2019'da Arnavutluk'ta can kaybına neden olan yıkıcı depremin ardından Komisyon ülkenin yeniden inşası için taahhütlerin 1 .15 milyar Avro'ya ulaştığı bir Donörler Konferansı düzenlemiştir . Komisyon ayrıca, daha öngörülebilir olması ve daha güçlü siyasi rehberliğe bağlanması suretiyle AB genişleme sürecinin yeniden canlandırılmasını da teklif etmiştir.

 • Çok taraflı ve kurallara dayalı bir dünya düzeninin destekçisi: Komisyon Dünya Ticaret Örgütü'nde ara temyiz tahkimi uygulamasını desteklemiştir. Komisyon ayrıca, en yüksek nitelikli kararların alınacağı güvencesini veren bağımsız ve tarafsız bir temyiz aşamasının, DTÖ'deki ihtilafların halli mekanizmasının önemli parçalarından bir tanesi olmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

 • Afrika'nın doğal bir ortağı: Başkan von der Leyen yurtdışına yaptığı ilk seyahatte Etiyopya'yı tercih etmiştir. Afrika Birliği ile, iklim değişikliğinden dijitalleşmeye, istihdam ve becerilerden göçe kadar Afrika ile yeni pozitif bir gündemin ele alınacağı, 21 komisyonun üyesinin katıldığı bir Heyetler arası toplantı için dönmüştür.
   

Bir sonraki adımlar 

Komisyon Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda kararlıdır.

 

 • Görev süresinin geri kalanı boyunca Batı Balkanlarla yürütülecek faaliyetler öncelikli olacaktır .

 • Komisyon yakın zamanda, istihdam, göç, hareketlilik, barış ve dijital geçiş konularını kapsayan yeni bir ortaklık tanımlayan AB Afrika Stratejisini kabul edecektir.

Görevdeki ilk 100 gününde Komisyon COVID-19 salgınını yayılmasını önlemek üzere her alanda çalışmalar yürütmüştür. Üye Devletlerle hazırlıklı olma ve sağlık tedbirleri konusunda bilgi paylaşımını koordine etmektedir. Virüsün yayılmasının makro-ekonomik etkileri ve en fazla etkilenen sektörler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra sınır tedbirleri ve hareketliliğe ilişkin koordinasyon çalışmaları da yürütmektedir. Komisyon küresel ölçekte hazırlıklılığı arttırmak, tedavi ve aşı geliştirme araştırmaları için 232 milyon Avro yatırım yapacağını duyurmuştur.

Son gelişmeler ışığında Komisyon, sınır yönetimi konusunda Yunanistan'a operasyonel destek verilmesi amacıyla Frontex ile yakın çalışmaktadır. Göç yönetimi için ilave mali desteği harekete geçirmiştir.