Europe stronger and safer thanks to swift and united action on foreign and security policy

Dış politika ve güvenlik politikası alanında birlikte atılan hızlı adımlar sayesinde Avrupa artık daha güçlü ve güvenli

Yüksek Temsilci Federica Mogherini bugün AB'nin Küresel Stratejisine ilişkin ilk yıllık raporu sunarken, "AB'nin dış politika ve güvenlik politikasına ilişkin ortak vizyon ve eylem planının hayata geçirilmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra,  birlikte çalışma şeklimizde önemli değişikliklere ve Avrupa'yı daha güçlü ve güvenli kılan somut sonuçlara tanık oluyoruz" dedi.

"Bir yıl önce pek çok kişinin Avrupa Birliği'nin kaçınılmaz bir şekilde 'düşüşünü' öngördüğü" hatırlanacak olursa, "İngiltere'de [AB'den ayrılma konusunda gerçekleştirilen] referandum sonrasında Küresel Strateji'nin Avrupa entegrasyonunu yeniden başlatan bir sıçrama tahtası görevi gördüğü aşikârdır" diyen Mogherini sözlerine şöyle devam etti, "Ortak siyasi irade ve net bir strateji sayesinde, bazı alanlarda son on ayda son on yılda olduğundan daha fazla ilerleme kaydedilmiştir."

Bu, özellikle savunma alanında geçerli; savunma sahasında, askeri eğitimler ve danışma misyonları için bir AB komuta merkezi ile bir de Avrupa Savunma Fonu oluşturuldu. Bazı üye devletler arasında "Daimi Yapılandırılmış İşbirliği" de kısa bir süre zarfında gerçeğe dönüşebilir.

Uluslararası işbirliği anlamında sınamalarla dolu bir yıl yaşarken Küresel Strateji, aralarında Avrupa yurttaşları açısından önem taşıyan iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, güvenlik, çatışmaların önlenmesi, barışın korunması ve küresel yönetişim gibi konuların da bulunduğu alanlarda AB'nin liderlik sergilemesi için de aynı şekilde etkin bir çerçeve yaratmıştır. AB tarafından Paris iklim değişikliği anlaşmasına verilen güçlü destek, ilk ortak kalkınma politikasının kabulü ve göç sahasında kapsamlı bir ortaklığın başarıyla uygulanması da Birlik üyeleri arasındaki ve AB'nin komşuları ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası ortaklarıyla artan yakın ve etkin işbirliğine örnek olarak verilebilir. Tüm bu alanların yanı sıra kriz yönetimi ve terörle mücadele söz konusu olduğunda AB, yaklaşımını daha ziyade önleme üzerine odaklanacak şekilde kaydırmıştır. "Barışı istiyorsak barış için hazırlanmalıyız" yaklaşımını net bir şekilde kabul etmek "Avrupa tarzının" bir parçasıdır.

Geride bıraktığımız bir yıl içinde AB Küresel Stratejisinin başarısı "çok basit bir gerçeğin: devlerin ve küresel sınamaların dünyasında, fark yaratabilmenin tek yolu bir Birlik olarak, bir arada durmak" gerçeğinin, tüm AB üyesi devletler tarafından kabul edildiğini göstermektedir.

Vizyon ve eylemlerimizde sağladığımız bu birliktelik sayesinde, "ortaklarımıza, AB'nin güvenilir küresel bir güç ve kuvvetli bir güvenlik sağlayıcısı olmaya devam edeceğini göstermiş bulunuyoruz".

Daha fazla bilgi için: http://europa.eu/globalstrategy/en

Broşürü indirmek için (EN): http://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2017-06/brochure.pdf