Statement by HR/VP Mogherini and Commissioner Christos Stylianides on the situation in Eastern Ghouta and elsewhere in Syria

Doğu Guta ve Suriye’nin diğer bölgelerindeki durumla ilgili olarak Yüksek Temsilci / Başkan Yardımcısı Mogherini ve Komisyon Üyesi Christos Stylianides tarafından yapılan açıklama

06.03.2018 Sa - 18:28

Brüksel, 06/03/2018

 

Bundan 11 gün önce, 24 Şubat 2018 tarihinde, BM Güvenlik Konseyi, insani yardımların ulaştırılmasını ve hayati tehlike içinde bulunan yaralı ve hastaların tahliyesini sağlamak üzere, ülkedeki çatışmanın tüm taraflarının Suriye genelindeki silahlı çatışmalara derhal ve aralıksız olarak en az 30 gün boyunca son vermesini gerekli kılan 2401 sayılı Kararı kabul etmişti. 

Ancak o günden bu yana, bu kararın uygulanması adına sahada neredeyse hiçbir ilerleme kaydedilmedi.

Aksine Suriye rejimi ve müttefikleri karar hükümlerini, insanların çektiği acıları ve Uluslararası İnsani Hukuku açıkça göz ardı ederek askeri saldırılarına devam etti.  Hayat Tahrir al Sham’ın (HTS) Doğu Guta’daki mevcudiyeti  tek başına, ayrım gözetmeksizin sivil nüfusa ve sağlık tesislerine karşı devam eden bombardımanı ve ateşi haklı çıkartamaz; Doğu Guta’da olan da tam olarak budur.

Halkı açlığa mahkûm etmek amacıyla bir yıldır uygulanan kuşatma ve sivil halkın ayrım gözetmeksizin bombalanması savaş suçu teşkil edebilir. Sorumlular bu eylemleri nedeniyle hesap verecektir.  Bu sebepten dolayı BM'nin konuyla ilgili başlattığı soruşturmalara tam destek veriyoruz.

BM yardım konvoyunun Duma'ya girişine 5 Mart'ta nihayet izin verilmesi ve 27,500 ihtiyaç sahibine sağlık ve gıda yardımı ulaştırması olumlu küçük bir adım teşkil etmektedir. Ancak bununla birlikte Suriye rejiminin, Uluslararası İnsani Hukuku açık bir şekilde ihlal ederek, konvoydan hayati tıbbi malzemeleri çıkartması hayal kırıklığı yaratmıştır. Üstelik nadiren bir konvoya izin verilmesi de hiç bir şekilde yeterli değildir. 

Kuşatma altındaki bölgeden tıbbı tahliyesi gerekenlerin listesi, kadın ve çocuklar dahil olmak üzere bini aşmıştır. Artık BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı Kararı uyarınca mutabık kalınan ateşkese derhâl eksiksiz riayet edilmelidir. Rusya'nın her gün beş saatlik ara verilmesi yönündeki teklifi ise insani yardım çalışanlarının en muhtaç durumdakilere yardım ulaştırmaları ve yerinde tedavi edilemeyecek olanların tahliyesi için yeterli değildir.

Bölgede çatışma halinde olan tarafların; hayat kurtarmaya çalışanları engelsiz bir şekilde insani yardım erişimlerini sağlaması gerekmektedir

AB, BMGK kararlarının eksiksiz uygulanması ve uluslararası hukuka riayet edilmesi için çalışmaya devam edecektir.

BM ve uluslararası toplumu BMGK'nin 2401 sayılı kararının uygulanması için baskı unsuru olarak kullanmayı sürdüreceğiz. Gerilimi düşürme bölgelerindeki ateşkesin garantörlerini uluslararası toplumun beklentilerine karşılık vermeye ve bu saldırıların durdurulması yönünde sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmeye davet ediyoruz.