fbpx Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Yüksek Temsilci tarafından AB adına yapılan Açıklama | AB Türkiye
Press Freedom

Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Yüksek Temsilci tarafından AB adına yapılan Açıklama

03.05.2021 Pt - 16:12

Bağımsız ve özgür basın haberciliğinin her zamankinden daha önemli olduğu bir zamanda basın özgürlüğü halen tehdit altındadır.  Gazeteciler zorlu çalışma şartları, artan mali ve siyasi baskılar ve gözetim baskısıyla karşı kaşıya bulunmakta, işlerini yaptıkları için keyfi hapis cezalarına ya da şiddete maruz kalmaktadır. UNESCO Gözlemevi verilerine göre 2020 yılından bu yana dünya genelinde 76 gazeteci öldürülmüş, birçoğu tutuklanmış, taciz ya da tehdit edilmiştir. Kadın gazetecileri hedef alan toplumsal cinsiyete dayalı şiddet özellikle endişe vericidir.  

Basın özgürlüğü, yakın zamanda ortaya konulan birçok girişimle de vurgulandığı üzere temel bir Avrupa Birliği değeridir. Basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği yeni İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem Planı ve Avrupa Demokrasi Eylem Planı’nın temel öncelikleridir. 2020 yılında 400’ü aşkın gazeteci AB’nin İnsan Hakları Savunucuları koruma mekanizmasından yararlanırken AB, birçok bölgede pandemi döneminde gazeteciler ve bağımsız medyanın desteklenmesi ve dezenformasyonla mücadele konusunda önemi adımlar atmıştır.

Geçmiş yıllarda AB, bağımsız gazetecilerin dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde maruz kaldıkları taciz ve korkutma eylemlerini kınamıştır. İnsan Hakları Özel Temsilcisi vasıtasıyla da olmak üzere, AB zulüm görmüş bağımsız gazetecilerle temasta olmaya devam etmiş ve gözaltındaki gazeteciler ve bloggerlara destek amacıyla müdahalelerde bulunmuştur.

AB Delegasyonları, AB'nin sahadaki sesidir. Delegasyonlar gazetecilere karşı açılan davaları yakinen izlemişler, insan hakları savunucularının ve medya çalışanlarının baskı altına alınmasına karşı tepkilerini ifade etmişler ve önerilen iletişim, medya, enformasyon ve yayın mevzuatı konusundaki endişelerini ulusal makamlar nezdinde dile getirmişlerdir.

AB, Avrupa'da ve yurtdışında daha fazlasını yapmaya kararlıdır. AB, uluslararası kuruluşlar ve mekanizmalarla koordinasyonu sürdürerek, yeni yaklaşımlara öncülük edecektir. Bunun bir örneği, Avrupa Komisyonu'nun Dijital Hizmetler Yasa önerisidir. Öneri, sistemlerinin daha adil, güvenli ve şeffaf olması amacıyla büyük platformların hesap verebilir hale getirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca dezenformasyonla mücadele çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve bağımsız medya için sürdürülebilir iş modellerini desteklemek amacıyla tüm ortaklarımızla etkili yollar bulma arayışımıza devam edeceğiz.

Haber alma ve ifade özgürlüğü her yerde desteklenmeli ve korunmalıdır. Bu herkesin çıkarınadır. AB, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal eden, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı, ifade özgürlüğü kısıtlamalarına ve sansüre karşı tepkisini ortaya koymaya devam edecektir. Demokratik toplumların temel taşı olan basın özgürlüğü, ancak vatandaşlar güvenilir bilgiye erişebilir ve bilinçli seçimler yapabilirlerse gelişebilir. Basın özgürlüğü herkes için güvenlik demektir.