The International Day for the Girl Child, 11 October 2017

Dünya Kız Çocukları Günü, 11 Ekim 2017

11.10.2017 Çar - 12:23

Bugün kutladığımız Dünya Kız Çocukları Günü, tam potansiyellerini gerçekleştirmeleri, topluma ve sosyal hayata katılmaları için eğitimin, bireyleri güçlendiren en temel araç ve bir insan hakkı olduğunu hepimize hatırlatmaktadır.  Eğitim demokrasinin temel bir unsurudur. Bu nedenle eğitim ve öğretime eşit erişimin sağlanması Avrupa Birliği'nin en önemli siyasi önceliklerinden bir tanesidir.  

Eğitim ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme ve toplumsal cinsiyet rolleriyle mücadele ve düşünce yapılarının değiştirilmesinde büyük bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle eğitim kız çocukları ve kadınlar için özel önem arz etmektedir. Zira eğitim yalnızca bağımsız değil aynı zamanda özgüvenli olmalarına yardımcı olacak ve gerçek ve tam potansiyelleriyle topluma katkıda bulunacaktır. 

Bu hedeflere ulaşmak üzere Avrupa Birliği ve Türkiye'nin uzun bir geçmişe dayanan işbirliği bulunmaktadır. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine dönük kısa süre önce hayata geçirilen toplam 3.2 milyon Avro bütçeli bir proje kapsamında, okul kitaplarından ve sınıflardan cinsiyetçi ifadelerin temizlenmesi amacıyla Türkiye'nin Doğusunda 8.000 eğitim öncüsü ve öğretmene eğitim verilmiştir. Proje kapsamında 12.000 öğrenci ve 1.000 aileye ulaşılmıştır. 14 müfredat ve 82 okul kitabı gözden geçirilmiş, sosyal medya kanallarından yaklaşık 23 milyon kişiye ulaşılmıştır.   

Ayrıca İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında kız çocuklarının okula kayıt ve devam oralarının arttırılması amacıyla AB ve Türkiye'den yetkililer başarılı bir işbirliği çalışması yürütmüşlerdir. Bu amaçla iki aşamalı olarak toplam 32 milyon Avro tutarında bütçe tahsis edilmiştir.    

Projenin ilk aşamasında çocuklarını okula yazdırmaları konusunda aileleri ikna etmek üzere 16.000'i aşkın ev ziyareti gerçekleştirilmiş; 2.800'ü aşkın kız çocuğu okula kaydedilmiş; yaklaşık 1.500 kız çocuğu/kadın meslek ve beceri kazandırma eğitimi almış; ve kız çocuklarının okullara kaydedilmesinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen 346 seminer aracılığıyla 22.000'den fazla kişiye ulaşılmıştır. Kız çocukları için 29 etüt merkezi ve 2 misafirhane açılmıştır. 

Projenin ikinci aşamasında, çocuklar, aileleri, eğitim profesörleri, yerel düşünce liderleri ve bürokratların katılımıyla, okula kaydolmuş fakat çeşitli nedenlere okulu bırakmak zorunda kalmış çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için bir dizi aktivite gerçekleştirilmiştir. İki yıllık bir çalışma takvimi çerçevesinde on binlerce çocuk, aileleri,  eğitim profesörleri, yerel düşünce liderleri ve bürokrata ulaşılmış; 3.200 anne-baba ve öğrenciye mesleki beceri eğitimleri verilmiş; rol modellerin konuşma yaptığı toplantılarla 2.000'den fazla anne-baba ve öğrenciye ulaşılmış; kız çocukları okuldan ayrılan 5.000'i aşkın aile ziyaret edilmiş, ve 5.000'den fazla öğretmen ve öğrencinin katılımıyla 14 ilde okul festivalleri düzenlenmiştir.