Human rights and democracy in the world: 2018 EU annual report adopted

Dünyada insan hakları ve demokrasi: 2018 AB Yıllık Raporu kabul edildi

13.05.2019 Pt - 17:04

AB Konseyi
Basın duyurusu 13/05/2019

Konsey 13 Mayıs 2019’te AB’nin ‘Dünyada insan hakları ve demokrasi’ başlıklı 2018 yılı raporunu kabul etti.
 

Rapor, hızla değişen küresel jeopolitik manzara karşısında AB’nin 2018’de de insan haklarının korunması ve desteklenmesi anlamında ilk sıralardaki yerini koruduğunu kaydetmiştir. AB (2015-2019) AB insan hakları ve demokrasi eylem planında ortaya konulan hedefler ışığında dünyanın dört bir köşesinde birçok faaliyette yer almıştır. Konsey, inişli-çıkışlı ve tahmin edilemeyen bir dünyada eylem planının insan hakları gündeminin ilerletilmesi bağlamında üstlendiği yararlı rolü vurgulamıştır.
 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 70inci yıldönümü olan 2018 boyunca, özellikle de dünyanın dört bir tarafında insan hakları ve demokrasiye karşı ciddi olumsuz eğilimlerin süregeldiği bu önemli dönemde AB, çoğulculuğun merkezinde yer alan insan haklarının desteklenmesi ve korunması dönük kuvvetli desteğini devam ettirmiştir.
 

Bu yıl gazetecileri ve diğer medya çalışanlarını hedef alan tehditler ve ihlaller artarak, özgür habercilik alanını daha da daraltmıştır. AB'nin dış ve güvenlik politikasına yönelik Küresel Stratejide ortaya konulan öncelikler doğrultusunda, AB, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüklerine karşı her türlü haksız kısıtlamanın güçlü bir şekilde karşısında durmaya devam etmiştir.
 

2018 yıllık raporu bu yıl sadece insan hakları alanında zorluklar ve gerileme yaşanmadığını; bunların yanı sıra olumlu değişimler de görüldüğünü ifade etmektedir. 2018'de AB pozitif insan hakları söylemlerinin tespit edilmesi ve desteklenmesine yönelik adımlar atarak, insan hakları temelli 2030 Gündemi vizyonunu daha da ileriye götürmüştür. AB önderliğinde 73. BM Genel Kurulunda başlatılan ve çeşitli bölgelerde büyük bir yankı uyandıran 'İyi İnsan Hakları Hikâyeleri' girişimi, gelecekte olumlu değişim için etkin bir araç olmayı amaçlamaktadır.