EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2019

Dünyada insan hakları ve demokrasi: 2019 AB Yıllık Raporu

15.06.2020 Pt - 16:20

15/06/2020
Her türlü insan hakkına saygı özgür, istikrarlı, müreffeh toplumların temel direğidir ve AB temel insan haklarının evrensel düzeyde geliştirilmesi ve korunmasında ön saflarda yer almaktan gurur duyar.  

Bugün kabul edilen 2019 Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi Yıllık Raporu , özgürlüklerin, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve adil ekonomilerin desteklenmesi ve kadının güçlendirilmesinde hem kendi sınırları içerisinde hem de dünya genelinde AB’nin üstlendiği öncü rolü açıkça ortaya koyuyor. Ancak halen bir çok güçlük devam ederken Koronavirüs salgını zaten kırılgan olan durumun daha da kötüleşmesi riskini doğuruyor.  

Covid-19 döneminde insan haklarına ilişkin yayımladığı bir deklarasyonda, Yüksek Temsilci Josep Borrell, Avrupa Birliği adına  şunları söyledi; “Salgın ve neden olduğu sosyo-ekonomik sonuçlar kadın, çocuk ve yaşlı haklarını, ve mülteciler, göçmenler, ülke içerisinde yerlerinden edilmiş kimseler dahil zor durumdaki herkesi orantısız biçimde etkilemiş, varolan eşitsizlikleri derinleştirmiştir.”  

Bugün yayımlanan rapor AB İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem Planı (2015-2019)  ‘nın uygulama sürecinin son aşamasına işaret eder, 2020-2024 dönemine ait yeni eylem planı da kabul edilmek üzeredir. Rapor, 2019’da dünya genelinde,daralan sivil toplum alanından, dezenformasyon kampanyalarına, ve insan hakları savunucuları, gazeteciler ve diğer medya çalışanlarına yönelik tehdit ve ihlallere kadar insan hakları ve demokrasiye ilişkin sorunların ortadan kaldırılması amacıyla, ve aynı zamanda  Kolombiya, Suriye, Myanmar ya da Sudan’daki toplumların yararına  AB’nin yürüttüğü çalışmalara dair ilk elden bilgiler sunar.  

2019’da AB, yeni eylem alanlarıyla ile ilgili olanlar da dahil tüm taahhütlerini güçlendirdi. Örneğin ilk defa olmak üzere “Güvenli içme suyu ve hıfzıssıhha konulu AB İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri (EU Human Rights Guidelines on safe drinking water and sanitation) başlıklı ekonomik, sosyal ve kültürel haklara odaklı AB kılavuz ilkeleri kabul edildi. Kritik bir dönemde bu kılavuz ilkeler sivil, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların birbirinden ayrılamaz niteliğinin savunulması konusunda yeni ufuklar açtı.

Kaleme aldığı önsözde, Yüksek Temsilci Josep Borrell şunları söyledi: “AB’nin İnsan Hakları ve Demokrasi Yıllık Raporu, hiç olmadığı kadar yerinde: bu rapor, özellikle bugün yaşamakta olduğumuz kriz döneminde iş birliğinin rolünü, insan hakları ve demokrasinin önemini, çok taraflılığını etkisini vurgulamakta... Küresel sınamalar, ortak adım atılmasını gerekli kılıyor; bu raporla, AB’nin ilkeli ve güvenilir bir ortak, çok taraflılığın önemli bir direği ve insan haklarının güçlü bir savunucusu olduğunu bir defa daha ortaya koyuyoruz.”

Rapor insan haklarıyla ilgili olarak dünya genelinde durumun zorluğunu bir defa daha vurgularken, canlı bir sivil toplumun desteğiyle birlikte insan haklarına saygı, iyi yönetişimin desteklenmesi, kapsayıcı ve demokratik toplumların sürdürülebilir güvenliğin, istikrarın ve refahın teminat altına alınmasında en iyi yöntemler olduğuna dair pek çok kanıt bulunmaktadır.  Herkes için insan hakkı ve dayanışma olmaksızın sürdürülebilir güvenlik de olamaz.

Ayrıca bakınız

2019 - Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi Raporu (EN)

2019 - Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi Raporu (Türkiye Cumhuriyeti)

2019 - Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi (ülke raporları) (EN)