fbpx Gaziantep'te Yürütülen Pilot Projeyle Girişimci ve İşletmeler Desteklenerek İstihdam Yaratıldı | AB Türkiye
Gaziantep'te Yürütülen Pilot Projeyle Girişimci ve İşletmeler Desteklenerek İstihdam Yaratıldı

Gaziantep'te Yürütülen Pilot Projeyle Girişimci ve İşletmeler Desteklenerek İstihdam Yaratıldı

27.12.2021 Pt - 16:04

AB tarafından finanse edilen 1,8 milyon Euro bütçeli pilot proje Gaziantep'te başarıyla tamamlandı.

Avrupa Birliği'nin sağladığı fonlar ve Dünya Bankası'nın uygulama desteği ile hayata geçirilen proje, Türkiye'de 16 yeni girişimciye ve 54 mevcut işletmeye destek sağlayarak Gaziantep’te çeşitli sektörlerde 120'den fazla istihdam yarattı.

Girişimciliğin ve istihdam fırsatlarının geliştirilmesini hedefleyen ve Mülteciler için AB Mali Yardım Programı kapsamında yürütülen pilot proje, AB Türkiye Delegasyonu, KOSGEB, Dünya Bankası ve yerel paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen kapanış etkinliğiyle Gaziantep'te tamamlandı.

Proje, pilot il Gaziantep'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ'ler) büyümesini desteklemeyi ve Türk vatandaşları ile Geçici Koruma altındaki yabancılar için istihdam ve girişimcilik olanaklarını artırmayı amaçladı. Proje, üç yıllık uygulama sürecinde tıbbi malzeme üretiminden bilgisayar programcılığına, ayakkabıcılıktan baklava üretimine kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri kapsadı.

Proje, yeni firmalar ve mevcut firmalara iki başlık altında destek sundu. İlk başlıkta, piyasaya erişim, müşteri analizi ve ticari rekabet gücüne odaklanan, girişimciliğin temelleri üzerine inkübatör olarak sağlanan teknik ve finansal destekle 16 girişimci firma kuruldu. Yeni girişimlere ek olarak, ikinci başlık altında, Türk vatandaşları ve geçici koruma altındaki yabancılara ait mevcut 54 işletmeye, ekipman ve yazılım gibi çeşitli teknolojik girdiler sağlandı. Toplamda, proje her iki başlıkta 124 yeni iş yaratılmasının desteklenmesine yardımcı oldu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut proje hakkında şunları söyledi: AB, Türkiye'nin girişimciliği geliştirme ve KOBİ'leri ve büyük işletmeleri güçlendirme çabalarını desteklemektedir. 465 milyon Avro, toplumun dezavantajlı üyelerinin istihdam edilebilirliğini desteklemek ve iş ve girişimcilik desteği yoluyla kayıtlı istihdam yaratmak için taahhüt edilmiştir. Dünya Bankası gibi ortaklarımızla iş birliğimizi sürdürüyor ve daha geniş kapsam ve daha yüksek katkı için onların uzmanlıklarına güveniyoruz.”

Dünya Bankası İnsani Kalkınma Program Lideri Heba Elgazzar video mesajında şunları iletti:

Proje, işletmeleri ve yeni girişimcilik fırsatlarını destekleme ve en hassas durumdakiler, özellikle de kadınlar ve gençler için iş imkânları yaratma açısından şimdiden önemli sonuçlar göstermiştir. 2022'ye girerken hala devam eden Covid süreciyle birlikte diğer ekonomik zorluklar ve fırsatlar, projeyi, diğer iller ve aynı zamanda özellikle de işletmeleri desteklemeyi ve yeni istihdam yaratmayı amaçlayan diğer programlar ve girişimler bağlamında düşünmek için önemli dersler sunmaktadır.”

 

Basınla ilgili sorularınız için

Miray Akdağ, Basın Müşaviri

miray.akdag@eeas.europa.eu