Daily News 12/04/2017

Gündelik Haberler 12/04/2017

Avrupa Komisyonu – Gündelik Haberler
Brüksel, 12 Nisan 2017Kolej Macaristan’la ilgili hukuki meseleleri ele alıyor ve bir sonraki adımları kararlaştırıyor

Başkan Jean-Claude Juncker’in inisiyatifiyle Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans bugün, Komisyon Üyeleri Kolejinde düzenlenen ve Macaristan’da meydana gelen ve AB hukukuna ve Birliği kuran ortak değerlere uygunluk açısından yoğun endişelere yol açan son gelişmeleri ele alan bir tartışma oturumuna başkanlık etti. Kolej, Macar Yüksek Öğrenim Kanunu, hükümet dışı örgütlere (NGO’lara) yönelik yabancı fon desteğiyle ilgili taslak kanun, ‘Stop Brussels -Brüksel’i Durdurun’ ulusal istişaresi ve sığınmacılar ile ayrımcılıkla mücadele alanlarında devam eden hukuki endişeleri ele aldı. Kolej, bu ayın sonunda, ihlal süreçlerinin bir sonraki döngüsünde, ilgili olan ve hukuki açıdan olgunlaşmış nitelik arz eden bireysel ihlal dosyalarıyla ilgili olarak ileri adım atma konusunda mutabık kaldı. Ayrıca Komisyon da Yüksek Öğrenim Kanunu ile ilgili ayrıntılı bir çalışmayı hızlı bir şekilde tamamlayacak ve bir sonraki ihlal döngüsünde atılacak adımları kararlaştıracak.  NGO’lara fon sağlanmasına ilişkin taslak kanunla ilgili olarak Komisyon, süreci yakinen takip edecek ve tehlikeye giren hukuki konuların analiz edilmesi temelinde, konuya tekrar eğilecek. Son olarak, ‘Stop Brussels’ ulusal istişaresiyle ilgili olarak da Komisyon bugün, bu sürece dair kendi cevabını hazırlama ve bu cevabı kamuoyuna duyurma kararı aldı.  Kolej tarafından bugün ele alınan konular, hem Birlik hukukuna riayet hem de Avrupa Birliği Antlaşması’nın 2nci maddesinde öngörülen ortak değerlere saygı ile ilgiliydi. Tüm hususlar bir araya getirildiğinde, Macaristan’daki genel durum, Komisyon açısından bir endişe kaynağıdır. Bu nedenle Kolej Macar makamlarıyla, diğer üye devletlerle ve Avrupa Parlamentosuyla bir siyasi diyalog başlatma konusunda mutabık kalmıştır. Birinci Başkan Timmermans tarafından yapılan açıklamalar için lütfen tıklayınız .
(Daha fazla bilgi için: Margaritis Schinas – Tel.: +32 229 60524; Mina Andreeva – Tel.: +32 229 91382; Tim McPhie – Tel.: +32 229 58602)


Güvenlik Birliği: Komisyon, ciddi ve örgütlü suçlarla mücadeledeki önceliklerinin ana hatlarını çiziyor

Avrupa Komisyonu bugün etkin ve gerçek bir Güvenlik Birliğine doğru kaydedilen ilerlemelere ilişkin 6ncı raporunu sunuyor. Kısa bir süre önce onaylanan terörle mücadele Direktifi ile Schengen Sınır Kanunun revizyonu konusu da dâhil olmak üzere, güvenlik sahasındaki öncelikli dosyaların uygulanmasına ilişkin genel hatları çizen rapor ayrıca, ciddi ve organize suçlarla mücadelede AB’nin önümüzdeki dönemdeki öncelikleri hakkında Komisyonun görüşlerini de ortaya koymakta ve 8 özel tehdit tespit etmektedir: (1) siber suçlar, (2) uyuşturucu suçları, (3) göçmen kaçakçılığı, (4) mala karşı işlenen organize suçlar, (5) insan ticareti, (6) ateşli silahların ticareti, (7) KDV sahteciliği ve (8) çevreyi ilgilendiren suçlar. Bütün bu öncelikli konular, AB’nin karşı karşıya bulunduğu en acil suç tehditlerinin ele alınması doğrultusunda üye devletler arasında etkin bir işbirliği sağlanabilmesini teminen, yeni 2018-2020 AB Politika Döngüsüne eklenmelidir. Komisyon, bu öncelikleri Haziran 2017’de düzenlenecek olan Adalet ve İçişleri Konsey toplantısında onaylaması doğrultusunda Konseye çağrıda bulunur. Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Göç, İçişleri ve Yurttaşlıktan sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopoulos şunları söyledi: "Avrupa’da ve komşuluk bölgemizde meydana gelen son terör saldırıları, etkin ve gerçek bir Güvenlik Birliği sağlamamız doğrultusunda çabalarımıza hız vermemiz gerektiğini göstermektedir. Yurttaşlarımız terör tehdidi ve göç krizi gibi fırsatları istismar ederek suç kaynaklı gelir yaratmayı hedefleyen organize suçlar karşısında Birlikten, somut sonuçlar beklemektedir." Güvenlik Birliğinden sorumlu Komisyon Üyesi Julian King ise şunları ifade etti: "Teröristlerin ve organize suç gruplarının faaliyet gösterdiği alanı daraltma amaçlı çabalarımızı arttırdıkça bu rapor bizlere, önümüzdeki 4 yıl boyunca ciddi ve organize suçlarla mücadelede AB öncelikleriyle ilgili olarak sağlam bir temel sağlamaktadır."

İlerleme raporu için lütfen tıklayınız.

Güncellenmiş factsheet için lütfen tıklayınız.

Mayıs ayı ortasında çıkması öngörülen bir sonraki İlerleme Raporu, Enformasyon Sistemleri ve Birlikte Çalışabilirlik konulu Üst Düzey Uzamnalar Grubunun bulgularına odaklanacaktır.
(Daha fazla bilgi için: Tove Ernst – Tel.: +32 229 86764; Katarzyna Kolanko – Tel.: +32 229 63444)


Malta Deklarasyonunun uygulanması için ilk adımlar: Afrika'ya yönelik AB Güven Fonu, Libya'da koruma ve göç yönetimin iyileştirilmesine yönelik 90 milyon Avro tutarında bir programı kabul ediyor

3 Şubat tarihli Malta Deklarasyonunun  ardından, Afrika'da istikrarın sağlanması, düzensiz göçün temelinde yatan nedenlerin ortadan kaldırılması ve yerlerinden edilen kimselere yardım edilmesini amaçlayan AB Acil Durum Güven Fonu, Avrupa Komisyonu'nun teklifi üzerine, Libya'daki göçmen, mülteci ve ev sahibi toplumların daha iyi korunması ve direnme güçlerinin arttırılması amacıyla bugün 90 milyon Avro tutarında bir fonu kabul etti. Konuya ilişkin açıklamasında Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Mogherini şunları söyledi; " Avrupa Birliği için Libya ve Libyalılar her zaman en öncelikli meseledir ve böyle olmaya da devam etmektedir. Libya'daki krize siyasi bir çözüm bulmak, ve göç akınlarının yönetimi dahil olmak üzere karşı karşıya bulundukları birçok sorunda Libyalı resmi makamlara destek olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Libya'ya destek veren ilk donör olarak, resmi makamlara ve halka yönelik hali hazırda 120 milyon Avro tutarında kapsamlı bir destek paketi sunmaktayız. Ayrıca sahil güvenliğin Akdeniz'de can kurtarma kapasitesinin arttırılmasına dönük eğitim çalışmaları hazırlarken, IOM ve UNHCR gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte, Libya'da mahsur kalan göçmenlerin içinde bulundukları dehşet verici şartlara da çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bugün kabul ettiğimiz ilave 90 milyon Avro tutarındaki destek ülkedeki göçmenlere ve ev sahibi toplumlara korunma ve yardım sağlanmasına yöneliktir. Amacımız Libya'da yaşayanların korunması, ülkede barış ve istikrarın geliştirilmesi amacıyla işbirliği yapmaktır. Avrupa Birliği bu amaçla üzerinde düşeni yapmakta olup Libyalı resmi makamların tümünün de aynı şeyi yapması gereklidir."  

Komisyon Üyesi Hahn şunları ekledi; "Avrupa Komisyonu'nun girişimiyle Afrika için AB Güven Fonu, hem AB hem de ortak ülkeler için acil bir öncelik olan bir konuda hızla adım atmaktadır. Libya'daki faaliyetlerin desteklenmesiyle bugün kabul edilen program göçmenlerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve göç akınlarının daha iyi yönetilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca, yürütülecek projeler Libya'da yaşayan herkesin sosyo-ekonomik şartlarının iyileştirilmesine, düzensiz göçe neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasına ve kaçakçıların işinin zorlaştırılmasına katkıda bulunacaktır."  

Program, Libya'daki karmaşık sosyo-ekonomik şartlar ve ihtiyaç halindeki göçmen, mülteci ve ev sahibi toplumlar, ülke içinde yerlerinden edilen kimseler ve geri gönderilenler dahil, krizden etkilenen tüm toplumlara yardım etme gereği dikkate alınmak suretiyle, ülkede göç yönetiminin iyileştirilmesine destek sağlayacaktır. Bu kapsamda faaliyetler, koruma, örneğin göçmen ve mültecilere temel sağlık hizmetleri vasıtasıyla destek sağlanması gibi, ve yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitelerinin geliştirilmesi ve yerel kalkınma ve istikrarın arttırması yoluyla sosyo-ekonomik kalkınma alanlarında yoğunlaşacaktır.  Program Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR), Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) ve Alman Uluslararası İşbirliği Vakfı (GIZ) aracılığıyla uygulamaya geçirilecektir. AB-Libya ilişkilerine dair daha fazla bilgi, basın açıklaması ve bilgi notuna çevrimiçi ulaşabilirsiniz.
(Daha fazla bilgi için: Maja Kocijancic – Tel.: +32 229 86570; Alceo Smerilli – Tel.: +32 229 64887; Esther Osorio – Tel.: +32 229 62076)