fbpx İdam Cezasına karşı Avrupa ve Dünya Günü, 10 Ekim 2021: Avrupa Birliği adına Yüksek Temsilci ve Avrupa Konseyi adına Genel Sekreter tarafından yapılan Ortak Açıklama | AB Türkiye
İdam Cezasına karşı Avrupa ve Dünya Günü, 10 Ekim 2021: Avrupa Birliği adına Yüksek Temsilci ve Avrupa Konseyi adına Genel Sekreter tarafından yapılan Ortak Açıklama

İdam Cezasına karşı Avrupa ve Dünya Günü, 10 Ekim 2021: Avrupa Birliği adına Yüksek Temsilci ve Avrupa Konseyi adına Genel Sekreter tarafından yapılan Ortak Açıklama

10.10.2021 Pa - 14:48

İdam Cezasına karşı Avrupa ve Dünya Gününde, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi, her koşulda ve daima idam cezasına karşı olduklarını bir kez daha teyit eder. İdam cezası, yaşam hakkının aksine zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı bir cezadır. İnsanlık onuruna saygının tesis edilmesi bakımından bu cezanın yasaklanması gereklidir.

Dünya Günü bu sene kadınlara atfedilmiştir. Dünya genelinde idam cezasına çarptırılanlar arasında kadınların oranı düşük olsa da ceza adalet sisteminin her aşamasında kadınlar toplumsal cinsiyete dayalı ayırımcılıktan olumsuz etkilenmeye devam etmektedir. Bazı ülkelerde kadınlar, zina gibi cinsel ahlakla ilişkili suçlar nedeniyle erkeklere göre daha yüksek oranlarda idam cezasına çarptırılmaktadır. Ayrıca, ceza davası sürecinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve istismar gibi hafifletici nedenler nadiren dikkate alınmaktadır.

İdam cezasının yasaklanması öncelikle bir siyasi irade meselesidir. İnsanların halen infaz edildiği ülkelerin sayısının giderek azalmakta olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Geçen yıl 176 ülkede hiç bir infaz gerçekleşmemiş olup bu ülkelerin %91’i BM üyesi devletlerdir.  Her yıl idam cezasının tüm dünyada yasaklanması yönünde yeni adımlar atılmaktadır. 8 Ekim’de Sierra Leone idam cezasını yasaklamıştır. Bu yıl ABD’de bir eyalette daha, Virginia’da idam cezası yasaklanmıştır. Başkan Biden'ın ABD'de federal düzeyde idam cezasını kaldırma niyeti ve ABD Adalet Bakanı tarafından idam cezalarına uygulanan moratoryum gelecek için önemli adımlardır. Ermenistan idam cezasının kaldırılmasına ilişkin ikinci ihtiyari protokolü onaylamıştır, Kazakistan ise onayı tamamlama sürecindedir. Belarus'u da idam cezasını kaldırma yönünde adım atmaya çağırıyoruz.

İdam cezasında kullanılan malların ticaretinin sona erdirilmesi, bu cezasının ortadan kaldırılması açısından özellikle önem taşımaktadır. AB'nin 'İşkenceyle Mücadele' Tüzüğünün bir yansıması olarak, Avrupa Konseyi bu yıl, Avrupa'nın bu korkunç ticarete katılımını durdurmayı amaçlayan bir Tavsiye Kararı kabul etmiştir (“idam cezası, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele veya cezalar için kullanılan malların ticaretine karşı önlemler” hakkındaki CM/Rec (2021) 2 sayılı Tavsiye Kararı).

Tüm Avrupa Konseyi üye devletlerini bunu uygulamaya davet ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili Protokollerine henüz katılmamış olan Avrupa Konseyi üye devletlerinin, gecikmesizin bu protokollere katılacağına inanıyoruz. İşkencesiz Ticaret Küresel İttifakı hâlihazırda 62 devleti kapsamaktadır. Tüm devletleri buna katılmaya ve işkencesiz ticaret konusunda ortak uluslararası standartlar oluşturma çabalarını hızlandırmaya çağırıyoruz.

İdam Cezasına Karşı 2022 Dünya Kongresi arifesinde, idam cezasına ve onun aileler ve toplumlar üzerindeki korkunç etkisine karşı artan sayıda kamuoyu tartışmasını ve farkındalık faaliyetini desteklemeye devam edeceğiz. İdam cezası tamamen ortadan kaldırılmadığı sürece çabalarımız, ihtiyatımız, bu cezayı henüz kaldırmamış olanlarla yürüttüğümüz diyalog ve sivil toplum ile STK'lara yönelik desteğimiz sona ermeyecektir.