Joint Declaration by the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, and the Secretary General of the Council of Europe, Thorbjørn Jagland, on the European and World Day against the Death Penalty, 10 October 2017

İdam Cezasına karşı Avrupa ve Dünya Günü münasebetiyle Avrupa Birliğinin Dışişleri ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland tarafından yapılan ortak açıklama, 10 Ekim 2017

09.10.2017 Pt - 18:37

İdam Cezasına karşı Avrupa ve Dünya Gününde Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği, koşul ve konu ne olursa olsun idam cezasına kuvvetle ve net bir duruşla karşı olduklarını bir kez daha ifade ederler. İdam cezası insan haysiyetine aykırıdır; insanlık dışı ve aşağılayıcı bir muamele teşkil eder; kanıtlanmış caydırıcı bir etkisi yoktur ve yargı hatalarında geri dönüşü olmayan onulmaz neticelere yol açar.

Avrupa Birliğine ve Avrupa Konseyine üye tüm ülkelerde olduğu gibi, idam cezasının kaldırılması Avrupa’da kaydedilen çok önemli bir başarıdır. İdam cezasının mevzuatta veya uygulamada yürürlükten kaldırılması, Avrupa Konseyi üyeliği için bir ön koşul olup bu cezanın her koşulda mutlak şekilde yasaklanması da Avrupa Birliği Temel Haklar Şartında tescil edilmiştir. Her hangi bir üye devletin idam cezasını yeniden uygulamaya koyması, her iki oluşumun temel değerlerine ve getirdiği mükellefiyetlere karşı atılmış bir adım olacaktır. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin idam cezasını yasaklayan protokollerini onamaları doğrultusunda tüm Avrupa devletlerine çağrıda bulunur. Hali hazırda idam cezasını uygulayan tek Avrupa ülkesi olan Belarus’a [da] ısrarla, ülkeyi pan-Avrupa hukuk standartlarına daha yakınlaştıracak kararlı bir adım olarak [konuyla ilgili bir] moratoryum ilan etmesi doğrultusunda tavsiyede bulunur.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği, idam cezasını halen uygulamakta olan diğer tüm ülkelere de bu cezanın kaldırılması doğrultusunda bir ilk adım olarak, gecikmeye mahal vermeksizin infazlara dair moratoryum ilan etmeleri ve ölüm cezalarını hapis cezasına çevirmeleri yönündeki güçlü çağrılarını yinelerler. Her halükarda tüm bu ülkeler uluslararası hukukun bağlayıcılığı altında olup diğerlerinin yanı sıra, çocuklar ve ruhi veya akli açıdan engellilere karşı veya en ciddi suçlar dışındaki vakalarda (özellikle, ekonomik suçlardan veya uyuşturucu ticaretinden hüküm giyenlere karşı infaz uygulanmaz) infazdan kaçınmalıdır. Bununla birlikte kişinin yakınına ve avukatlarına uygun bilgiler verilmeksizin hiçbir infaz gerçekleştirilmemelidir.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği, dünya ülkelerinin üçte ikiden fazlasında mevzuattan veya uygulamadan çıkartılmış olan idam cezasının kaldırılmasına yönelik küresel trendi memnuniyetle karşılarlar. Bu küresel ivme, halen bu cezayı uygulamakta olan ülkelerin de [bu anlayışa] katılması için devam ettirilmelidir. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği, idamın kaldırılması yönündeki küresel trendi desteklemek üzere Birleşmiş Milletlerle olan angajmanlarını devam ettireceklerdir. İdam cezasının uygulamaya konulması ve uygulanmasıyla ilgili olarak işkence ve diğer çok ciddi insan hakları ihlalleriyle mücadele için ellerindeki tüm araçları devreye sokacaklardır.