Büyükelçi Christian Berger ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye ofisi Direktörü Serge Snrech anlaşma imzalıyor

İmzalanan Yeni Anlaşmayla Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişimi Artıyor

27.12.2017 Çar - 12:31

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye ofisi Direktörü Serge Snrech, Hatay'da yeni bir devlet hastanesi yapımının desteklenmesi amacıyla anlaşma imzaladı.  

Hatay'daki yeni devlet hastanesi Türkiye'deki Mülteciler için Mali Destek Programı (FRIT) çerçevesindeki bir Avrupa hibesi tarafından finanse ediliyor. Anlaşma, mevcut sağlık altyapı ve hizmetlerinin yükünü hafifletirken bir yandan da Suriyeli sığınmacılar ile ev sahibi toplumların sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını amaçlayan Sağlık Altyapı Projesi kapsamında imzalandı.  

Altyapı projeleri, Türkiye'de bugüne kadar sağlık sektörüne sağlanan en büyük AB hibesi olan FRIT kapsamındaki Sıhhat Projesini (300 milyon Avro) tamamlayıcı özelliktedir. 

AB Delegasyonu ile Fransız Kalkınma Ajansı arasında imzalanan anlaşma, Suriyelilerin ve Hatay'daki ev sahibi toplumların sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak üzere 250 yatak ile pediatrik ve yetişkin yoğun bakım hizmetleri gibi çeşitli ihtisas hizmetleri sunacak. Anlaşma aynı zamanda, ikinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğinin arttırılmasına katkı sağlamak suretiyle, Türkiye'deki resmi makamların Hatay'da geçici koruma altındaki yoğun Suriyeli nüfusun ihtiyaçlarına yanıt verme çabalarını da desteklemektedir.      

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Bugün imzaladığımız anlaşma, Suriyelilerin ve yerel halkın sağlık hizmeti ihtiyaçlarının etkin biçimde karşılanması için AB ve Türkiye tarafından ortaklaşa geliştirilen bir sağlık yatırımıdır."   

Sağlık Bakanlığı ve AFD desteğiyle gerçekleştirilecek olan hastane yapımının 2021'in ilk yarısında faal hale gelmesi beklenmektedir.

Arka plan: 

FRİT kapsamındaki Sağlık Altyapı Projesi ile toplam 90 milyon Avro değerinde hastane yapımı gerçekleştirilecektir. Projeler Agence Française de Développement (AFD) ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) tarafından uygulanacaktır. Geçen ay CEB ile Kilis'te 50 milyon Avro değerinde devlet hastanesi inşası için bir proje imzalanmıştır. 

Avrupa Birliği, 2011 yılından bu yana mülteci krizine müdahale amacıyla hazırlanan projeleri hayata geçiren ortaklarına fon desteği sağlamaktadır. Ocak 2016'da FRIT'in hayata geçirilmesiyle birlikte sağlanan destek önemli ölçüde arttırılmıştır. FRIT kapsamında Türkiye'deki mülteciler ve yerel halk için 3 milyar Avro seferber edilerek eğitim, sağlık, altyapı, sosyo-ekonomik kalkınma ve göç yönetimi gibi kilit alanlarda büyük çaplı insani yardım ve diğer tür destekler sunulmaktadır. 

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:

İlhan Gültekin, Sağlıktan Sorumlu Program Yöneticisi, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı 

ilhan.gultekin@eeas.europa.eu  / T +90 312 459 8859

 

Basınla ilgili sorular için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:

Miray Akdağ Uluç – Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Sorumlusu 

miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu     

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77