Stop violence against women: Statement by the European Commission and the High Representative on the International Day for the Elimination of Violence against Women

Kadına yönelik şiddete dur de: Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilcisi tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Bildirisi

25.11.2018 Pa - 09:06

Avrupa Komisyonu – Bildiri
Brüksel, 23 Kasım 2018

Kadına yönelik şiddete dur de: Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilcisi tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Bildirisi

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sona ermesine olan bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz.

 

Kadınlara yönelik şiddet insan haklarının ciddi bir ihlalidir, ancak yine de dünya çapında oldukça yaygındır. Tacizin veya kadınlara yönelik şiddetin normal ve kabul edilebilir olduğu algısı yanlıştır ve değişmek zorundadır. Hepimiz hayır deme, şiddet veya taciz eylemlerini açıkça reddetme ve kurbanların yanında olma sorumluluğunu taşıyoruz.

 

Kadınlara yönelik şiddet her yerde olmaktadır: evde, işte, okullarda ve üniversitelerde, sokakta, toplu taşımada ve çevrimiçi ortamlarda. Bu her kadının başına gelebilir ve ruh halinin etkilenmesine ya da topluma tam anlamıyla katılımının engellenmesine neden olabilir. Avrupa Birliği'ndeki kadınların yaklaşık yarısı sözlü, fiziksel veya çevrimiçi cinsel tacize maruz kalmakta. Eurostat'a göre, AB'de kaçakçılık mağdurlarının %80'i kadınlardan oluşmakta.

 

Dünyanın dört bir yanında, her yıl 18 yaşın altındaki yaklaşık 12 milyon kız çocuğu evlendiriliyor - her iki saniyede bir kız.. Evlendirilen kızlar genellikle hızlı bir şekilde hamile kalırlar, okulu bırakırlar ve yetişkin yaşlarda evlenen kadınlara kıyasla daha yüksek aile içi şiddet riski taşırlar. Günümüzde en az 200 milyon kadın ve genç kız, hala yaklaşık 30 ülkede gerçekleştirilen kadın sünnetine maruz kalmaktadır. Göç etmekte olan kadınlar özellikle savunmasızdır ve istismara ya da şiddete karşı daha korunmasızdır.

 

Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündeminin temelinde yer almaktadır. Bu, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi ve ekonomik büyümenin desteklenmesi, korunması ve yerine getirilmesi için bir ön şart olan küresel barış ve güvenliğe yönelik ilk adımdır.

 

Son iki yılda, kadın sünneti ile ilgili koruma ve bakım hizmetleri ile 1,5 milyondan fazla genç kızı ve kadını destekledik. 8,5 milyon kişiyi temsil eden 3000 topluluk bu uygulamayı terk ettiklerini halka açık bir şekilde açıkladı.

 

Avrupa Birliği, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin kesin olarak sona ermesini sağlamak için azımsanmayacak eylemler gerçekleştirdi. Eylemimiz olumlu sonuçlar veriyor. İşler değişmeye başladı. Çocuk evliliğinde, AB kız çocuklarının haklarına ilişkin tutum ve uygulamaları değiştirmek için tasarlanmış girişimler yoluyla 1,6 milyondan fazla bireye ulaştı.

 

Küresel zorluklar, en iyi şekilde formüle edilebilen ve sonrasında uluslararası ortaklarımızla yakından çalışarak ve etkin çok taraflılık ile uygulanan küresel çözümler gerektirmektedir. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, OECD ile, Avrupa Konseyi ve BM Kadın Birimi olarak kadına karşı şiddet ile mücadele için küresel bir eylem üzerinde anlaşmaya vardık. İşbirliğimizi hızlandırıyoruz ve hem kamu hem de özel sektörlerden dünya liderlerini kadına yönelik şiddet ile mücadele etmek için yoğunlaştırılmış küresel çabaya katılmaya çağırıyoruz.

 

Birleşmiş Milletler ortaklığında, kadın ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddeti ortadan kaldırmaya odaklanan küresel, çok yıllık bir girişim olan Spotlight Girişimimizi başlattık. Daha önce örneğine rastlanmamış 500 milyon Avroluk başlangıç yatırımı ile toplumları tarafından susturulan ve şimdi konuşmak isteyen kadın ve kız çocuklarını koruma altına alıyoruz ve onlara ses veriyoruz. Ayrıca Acil Durumlarda Cinsiyete Dayalı Şiddetin Korunması Üzerine Eylem Çağrısına da öncülük ediyoruz. Bu eylem, toplumsal cinsiyet temelli şiddeti ele almak için hesap verebilirlik sağlamak amacıyla yaklaşık 80 yardım aktörünü bir araya getiriyor.

 

Ayrıca, Avrupa Konseyi’nin mağdurlara koruma ve destek hakkı sağlayan, kadına yönelik şiddet ve tacizi önleme ve bunlarla mücadele konusundaki İstanbul Sözleşmesi’ne AB uyum sürecini sonuçlandırmak için çalışıyoruz.

 

Cinsiyet temelli şiddeti kesin olarak ortadan kaldırmalıyız. Avrupa Birliği bu hedefe karşı durmak bilmeden çalışmaya devam edecektir. Şiddet içermeyen bir hayat vazgeçilmez bir temel haktır: kadın ve kız çocuklarını özgürlükten mahrum etmek, dünyayı özgürlükten mahrum etmek demektir.”

 

 

GEÇMİŞ

Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet, dünya genelinde en yaygın ve yıkıcı insan hakları ihlallerinden biridir. Dünya genelinde kadın ve kız çocukların üçte birinin hayatlarında bir noktada şiddete maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Bu şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadın ve kız çocukların haklarına, bu hakların güçlendirilmesine ve genel gelişimine ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine mani olan bir engeldir.

 

Avrupa Komisyonu “NON.NO.NEIN HAYIR De!” kampanyasını yürütmektedir. 2016'dan 2018'e kadar kadınlara yönelik şiddete hayır kampanyası boyunca, üye devletler, yerel yönetimler, ilgili profesyoneller ve Avrupa çapında sivil toplum kuruluşlarına, kadınlara yönelik şiddetle mücadele amacıyla eylemlerini ve kampanyalarını yoğunlaştırmaları için 15 milyon Avro finansman sağlandı. Bu yıl odaklanan eylemleri sona erdirmek için Avrupa Komisyonu, sivil toplum aktörleri ve aktivistlerle birlikte üye devletler ve uluslararası örgütlerden temsilciler için üst düzey bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Konferans 4 Aralık 2018 tarihinde Brüksel'de gerçekleşecek.

 

BM ile birlikte başlatılan Spotlight Girişimi, kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddete tepki gösteriyor. Avrupa Komisyonu ve BM Kadın Birimi, 27-28 Kasım tarihlerinde Üsküp’te Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Kadınlara ve İstanbul Sözleşmesine İlişkin Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Konulu Sözleşmenin uygulanmasını teşvik etmek için bölgesel bir forum düzenleyecek. Avrupa Komisyonu, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı mücadele ve önleme amaçlı yürüttüğü bölgesel bir kampanyayı sonuçlandırıyor. Üç yıllık 3,24 milyon Avroluk hibe sözleşmesi kapsamında uygulanan girişim 2019 baharında başlayacak ve farkındalık yaratma ve eğitim faaliyetlerini destekleyecek.

 

Daha fazla bilgi için

 

Kadına yönelik şiddet ile ilgili sorular ve cevaplar