fbpx Kobi’lere Faiz ve Hibe Desteği Başlıyor | AB Türkiye
Kobi’lere Faiz ve Hibe Desteği Başlıyor

Kobi’lere Faiz ve Hibe Desteği Başlıyor

21.12.2021 Sa - 12:57

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen,  Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından yönetilen ve KOSGEB tarafından yürütülen

Türkiye'de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi” Projesi başlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası arasında 13 Ocak 2021'de imzalanan Hibe ve Proje Uygulama Sözleşmesi'ne istinaden başlayacak olan  proje ile en az 1.500 işletmeye Faiz Desteği ve yaklaşık 700 işletmeye Hibe Desteği sağlanacaktır. Proje kapsamında KOBİ’lere toplam 65 milyon Avro tutarında destek verilmesi hedeflenmektedir.
 

Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve  Şanlıurfa’da hayata geçirilecek Türkiye'de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi Projesi ile Türk vatandaşları ve geçici koruma altındaki yabancılar için istihdam yaratılması ve halihazırda var olan istihdamın korunması hedefleniyor.

Projeden 15 ilde faaliyet gösteren KOSGEB veritabanına kayıtlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) faydalanabilecek. 2022 yılının ilk çeyreğinde duyurulması planlanan proje iki bileşenden oluşmaktadır.

Bileşen I - 30 Milyon Avro’ya kadar Faiz Desteği

Projenin yürütüleceği 15 ilde faaliyet gösteren KOBİ’ler yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları için avantajlı koşullarla finansmana erişeceklerdir. Bu vesileyle işsiz veya kayıt dışı istihdam edilen Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki yabancıların kayıt altına alınarak ekonomik hayata dahil edilmeleri ve halihazırda istihdam edilenlerin işlerinin korunması planlanmaktadır.

KOBİ’lerin programa katılan bankalardan temin edeceği kredilerin faiz oranlarının kısmen karşılanacağı Faiz Sübvansiyonu Mekanizması kapsamında yeni istihdam yaratılması ve istihdamın korunması halinde KOBİ’lere toplam 30 milyon Avro'ya kadar faiz desteği sağlanacaktır. 

Bileşen II  - 35 Milyon Avro’ya kadar Hibe Desteği

15 ilde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, Türk vatandaşları ve geçici koruma altındaki yabancıların istihdamı için hazırlayacakları projeler desteklenecektir.

Rekabetçiliğin Artırılması, Stratejik Ürünler, Teknoloji/İnovasyon ve B2B İşbirliği Programları ile üç pencerede açılacak çağrılar ile KOBİ’lere toplam 35 milyon Avro değerinde hibe desteği sağlanacaktır.

 

Basınla ilgili sorularınız için;

Miray Akdağ, Basın Müşaviri

+905326249256