Komisyon Üyesi Johannes Hahn'ın AB-Türkiye Üst Düzey Siyasi Diyaloğu sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklama

Komisyon Üyesi Johannes Hahn'ın AB-Türkiye Üst Düzey Siyasi Diyaloğu sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklama

Brüksel, 25 Temmuz 2017

 

Çok teşekkür ederim. Öncelikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik'e biraz evvel yaptığımız yapıcı görüşmelerden dolayı teşekkür etmek isterim.  

İstikrarlı, güvenli, ekonomik alanda başarılı ve demokratik bir Türkiye ile yakın işbirliğinde olmak kesinlikle Avrupa Birliği'nin menfaatinedir. Avrupa Birliğinin yürütmekte olduğu her ortaklık ilişkisinde olduğu gibi, Türkiye halkı ve Avrupa vatandaşları bu diyalog ve işbirliğinin merkezinde yer almaktadır. 

Türk yetkililerle bugün yaptığımız toplantıda, ekonomi, güvenlik ve göç alanlarında işbirliğimizi nasıl daha iyi yapılandırabileceğimizi, aynı zamanda uluslararası alanda en iyi nasıl işbirliği yapabileceğimizi, kriz yönetiminde ve hem Avrupa Birliği hem de Türkiye'yi tehdit eden çatışmalara karşı güçlerimizi nasıl birleştireceğimizi ele aldık.

İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, basın özgürlüğü dahil olmak üzere temel özgürlükler Avrupa Birliği'ne doğru ilerleme kaydetmenin temel zaruri koşullarıdır. Bu bakımdan bugün bizlere sunulan tüm bilgilerden dolayı memnuniyet duyuyoruz.

Öte yandan, çok sayıda gazeteci, yazar, akademisyen, avukat ve insan hakları savunucusunun tutuklanmasından duyduğumuz büyük endişeyi de bir kez daha vurgulamak isterim. Bu itibarla, masumiyet karinesi uyarınca gerekli yasal süreçlerin işletilmesini bekliyoruz.  

İfade ve toplanma özgürlüğü demokratik toplumun temel taşlarındandır. Sivil toplumun meşru faaliyetlerini yürütebilmesi gereklidir.

Pozitif gündemimizi sürdürülebilmek için bütün bu alanlarda ilerleme kaydedilmesi gereklidir. 18 Mart 2016 tarihinde ifade edildiği üzere, ortak güçlüklerimiz ve fırsatlarımıza ilişkin kapsamlı bir yol haritası sunan AB-Türkiye Bildirisinin uygulanması yönünde taahhütte bulunduk. AB kararlılıkla taahhütlerinin arkasında durmaktadır. Bu anlamda, her iki tarafın da bugüne kadar önemli ilerleme kaydettiğine inanıyoruz.  

Mülteci krizinin aşılması amacıyla yürüttüğümüz işbirliğimiz sayesinde, kaçakçıların Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini çökerttik, daha önemlisi böylece birçok hayat kurtardık. Aynı zamanda Türkiye'deki mültecilerin durumlarına da destek olmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin 2.7 milyondan fazla yardıma muhtaç Suriyeliye gösterdiği olağanüstü misafirperverlik takdire şayandır.  

Bu amaçla Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'nı oluşturduk. İlk aşamada bu Program kapsamında öngörülen 3 milyar Avro'luk tutarın, 2.9 milyar Avrosu taahhüt edilmiş, yani tahsis edilmiştir. Başka bir ifadeyle bu tutarın nasıl ve nereye harcanması gerektiği konusunda her şey netleşmiştir. Bu tutarın 1.6 milyar Avro'yu aşkın kısmı 48 proje vasıtasıyla ihale edilmiş ve bugüne kadar 826 milyon Avro tutarında ödeme yapılmıştır. Yardım Programının, yıl sonuna kadar tüm fonların sözleşmeye bağlanması hedefine ulaşmak üzere hızla uygulanmakta olduğunu belirtmekten gurur duyuyorum.      

Görüşmelerimiz kapsamında vize serbestisini de ele aldık. Bu konudaki mesajımız nettir: Türkiye kalan kriterlerin hepsinin yerini getirir getirmez sözleşmede üzerimize düşeni yapacağız. Bu son fakat zorlu aşamada Türkiye'ye destek olmaya hazırız. Burada sözünü ettiğimiz toplam 72 kriterden geriye kalan beş tanesidir.

İşbirliğimiz şüphesiz göç konusunun ötesindedir. Enerji ve ekonomi alanlarındaki olumlu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu alanlarda yıl sonuna kadar üst düzey diyalog toplantıları yapılacaktır. Eylül ayında enerji, Kasım ayında ulaştırma ve Aralık ayında ekonomi konulu toplantılarımız gerçekleştirilecektir.  

Bugünkü görüşmelerde tüm bu konulara değinilmiştir. Türk mevkidaşlarımızla yakın temas halinde bulunmak memnuniyet vericidir. Öte yandan ortak biçimde ele aldığımız tüm bu olumlu potansiyel, net biçimde Türkiye'de demokrasi ve temel haklar alanındaki olumsuz gidişatın tersine çevrilmesi koşuluna bağlıdır. En kısa zamanda bu alanda olumlu gelişmeler görmeyi bekliyor ve bugünkü toplantının bu olumlu gelişmeye katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim! 

Videoya bağlantı:

https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I142237