fbpx Mültecilere ilişkin habercilik AB destekli eğitimlerle gelişiyor | AB Türkiye
sr

Mültecilere ilişkin habercilik AB destekli eğitimlerle gelişiyor

29.01.2019 Sa - 14:35

29/01/2019

Mülteci hakları için medya ve sivil toplum işbirliğine ilişkin AB destekli projenin kapanışı 30 Ocak günü (YARIN) İstanbul'da düzenleniyor.  Proje kapsamında, kamu sektörü ve özel medyaya mülteciler, ihtiyaçları ve haklarına ilişkin, ilgili uluslararası antlaşmalar ve ulusal mevzuat çerçevesinde, habercilik anlayışının geliştirilmesine yönelik kapsamlı eğitimler verildi. Kapanış etkinliği, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Gökçe Ok'un katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Projenin kapsamı nedir? 

IGAM (İltica ve Göç Araştırmaları Derneği) tarafından hayata geçirilen proje, sivil toplum girişimlerine destek vermek suretiyle tüm dünyada demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesini amaçlayan bir Avrupa Birliği
programı olan Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında finanse edilmektedir. 

2015 yılında DİHAA, göçmen, mülteci ve sığınmacıların haklarını desteklemek, korumak ve izlemek üzere bir teklif çağrısı yayımlamıştır. Bu çağrı kapsamında Gazeteciler Cemiyeti ile işbirliği içerisinde IGAM'la yapılan sözleşme çerçevesinde Bolu (Ankara ve İstanbul'dan katılımcılar ile), İzmir, Adana (Mersin’den katılımcılar ile), Hatay ve Gaziantep’de (Kilis, Şanlıurfa’dan katılımcılar ile) olmak üzere 5 çalıştay; editörlere yönelik Ankara ve İstanbul'da farkındalık yaratma amaçlı çalışma yemekleri ve Anadolu Ajansı'na yönelik Ankara ve İstanbul'da 2 eğitim düzenlenmiştir. Toplam 150'si gazeteci olmak üzere 250'den fazla katılımcıya ulaşılmıştır. 24 ay süren bu projeye, toplam maliyetin %95'ine tekabül eden 215.910 Avro tutarla mali destek verilmiştir.      


Çalıştayların sonucu nedir?

Konferans sırasında ayrıca bir Medya İzleme Raporu sunulacaktır. Rapor incelenen 18 aylık dönemde, 7 ulusal TV kanalının yanı sıra yoğun mülteci nüfusu barındıran illerde 8 ulusal ve 5 yerel medya kuruluşunun medya
arşivlerinden ve çevrimiçi internet sitelerinden toplanan bulguları bir araya getirmektedir. Rapor taranan medya kuruluşlarında ilgili gazetecilerin proje kapsamında düzenlenen eğitimlere katılımlarından sonra, mülteci sorunlarını haber yapma şekillerinde iyileşme olduğunu ortaya koymaktadır. 

Mültecilerle ilgili Medya Haberleri Konusunda AB Görüşü:

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, "Proje kapsamında medya mensuplarına ve STÖlere verilen eğitimlerin, mevcut durumun ve mülteci toplumunun gerçek haklarının doğru ve adil bir şekilde haber yapılmasını sağladığından hiç şüphemiz yok. Nitekim Medya İzleme Raporunda daha şimdiden olumlu sinyaller görülmektedir.  Avrupa Birliği de bu çalışmaya verdiği destekten gurur duymaktadır" dedi.

Tarih/ Saat:     30 Ocak 2019, 9:15
Yer:                 Conrad Otel, ISTANBUL

Ayrıntılı bilgi için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:
Stefano Calabretta, Tel: (+90 312) 459 87 00; E-mail: stefano.calabretta@eeas.europa.eu

Basınla ilgili sorularınız için irtibat:
Miray Akdağ, AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri 
Tel: 0312 4598700, E-mail: miray.akdag@eeas.europa.eu