Time to celebrate positive results: More than half of our beneficiaries are now employed!

Olumlu sonuçları kutlama zamanı: Yararlanıcılarımızın yarısından fazlası iş sahibi oldu!

Ankara- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen törende, AB tarafından finanse edilen toplam 38 milyon Avro bütçeli "Dezavantajlı Yükseköğrenim Öğrencilerinin İş Piyasasına Erişiminin Kolaylaştırılması" projesinde kaydedilen başarı vurgulandı. 

Proje kapsamında, üniversitenin son sınıfında okuyan ihtiyaç sahibi 40,000 kız ve erkek öğrenciye AB finansmanlı burs tahsis edilmiştir. Burslar 2012-2013 ve 2014-2015 akademik yıllarında ödenmiştir. Burs programının ardından gerçekleştirilen etki değerlendirmesi çalışması, yararlanıcıların %55'inin halen çalışmakta olduğunu, dolayısıyla burs programının olumlu sonuçlarını ortaya koymuştur. 

Bu kapsamlı proje ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin okulu terk oranlarının azalmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs, kredi ve barınma hizmetlerinden yararlanan binlerce öğrenci iş bulmak, eğitimlerini sürdürmek ve işbaşı eğitim konularında daha fazla bilgi sahibi olmuştur.   

Proje ayrıca üniversiteler de dahil olmak üzere, Kredi ve Yurtlar Kurumunun birlikte çalıştığı kurum ve kuruluşlarla, gençlere daha iyi hizmet verme alanındaki işbirliğini güçlendirmiştir.

Bu amaçla yurt çalışanları, sosyal çalışmacı ve psikologlara eğitimler verilmiştir.   

Üniversite öğrencilerinin ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilmesi amacıyla üniversite öğrencileriyle bir anket çalışması yürütülmüştür. Anket sonuçları gençlere yönelik daha fazla çalışmalara ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Gençlere güvenmeliyiz. Gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri için elverişli bir ortama, eleştirel düşüncelerini ve sorumluluk bilinçlerini harekete geçirmek için coşkularına ihtiyacımız var. Gençlere olumlu fırsatlar ve parlak bir gelecek sağlamayı amaçlayan bu önemli projeyi başarıyla tamamlayan Gençlik ve Spor Bakanlığını tebrik ederim."    

 

Arka plan bilgisi

AB, istihdam, eğitim ve sosyal içerme alanlarındaki güçlükleri ele almak amacıyla  Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. AB'nin Türkiye'ye 2007-2013 dönemi için hibe niteliğinde tahsis ettiği 474 milyon Avro tutarındaki finansmana ilaveten, bu sektöre tahsis edilen toplam 435 milyon Avro ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen mali destek devam etmektedir.   AB ve Türkiye arasındaki olumlu işbirliğinin bir sonucu olarak projelerden on binlerce kişi yararlanmış böylece becerilerin geliştirilmesi, eğitimin sürekliliği ve iyi iş imkânlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunulmuştur. 

 

Projeye ilişkin daha fazla bilgi için: www.dezodes.org

Basın soruları için Delegasyonla temasa geçiniz:

Miray Akdağ Uluç - Basın ve Enformasyon Yöneticisi

miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu     M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77