European Council conclusions on the Paris Agreement on climate change, 22/06/2017

Paris iklim değişikliği Anlaşmasına ilişkin Avrupa Konseyi kararları, 22/06/2017

22.06.2017
Basın Açıklaması

 

Paris iklim değişikliği Anlaşması

Avrupa Konseyi, Paris Anlaşması'nın ivedi ve eksiksiz biçimde uygulamaya geçirilmesine, iklim finansmanı hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunulmasına ve iklim değişikliğiyle mücadelede öncü pozisyonun sürdürülmesine ilişkin AB ve Üye Devletlerin aldığı kararları teyit eder. Anlaşma iklim değişikliğiyle etkin biçimde mücadele edilmesine dönük küresel çabalar bakımından bir kilometre taşı olması hasebiyle yeniden müzakereye açık değildir.  Anlaşma Avrupa sanayi ve ekonomisinin modernizasyonu bakımından kilit bir unsurdur. Ayrıca 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin uygulanması için de anahtar özelliktedir; daha kapsamlı bir gündem arayışında yeni Avrupa Kalkınma Uzlaşısının kısa süre önce kabul edilmesi bu hedefe katkıda bulunacaktır.

AB ve Üye Devletleri Paris Anlaşması kapsamında, başta an dezavantajlı ülkelerle olmak üzere, uluslararası ortaklarıyla işbirliğini geliştirerek, gezegenimize karşı taşıdığı sorumluluğu ve gelecek nesillerle olan dayanışmasını ortaya koyacaktır. AB Hükümet ve Devlet Başkanları Konseyi, Bakanlar Konseyine ve Komisyona bu amaçlara ulaşılmasını sağlayabilecek her yolun değerlendirilmesi çağrısında bulunur. AB, Küresel İklim Eylemi Gündeminin sunduğu başarılı örneği ileriye götürerek, tüm devlet-dışı aktörlerle yakın çalışmalarını devam ettirecektir.

 

Basın bürosu – Konsey Genel Sekreterliği

Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319

press.office@consilium.europa.eu - www.consilium.europa.eu/press