fbpx Proje Hibe Çağrısı: Türkiye’de Çocuk Ticareti ve/veya Emek Sömürüsü Amacıyla İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Yaratma | AB Türkiye
The Council of Europe is launching a call for grants, which will be open to applications by the municipalities registered in Turkey

Proje Hibe Çağrısı: Türkiye’de Çocuk Ticareti ve/veya Emek Sömürüsü Amacıyla İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Yaratma

01.04.2021 Per - 16:49

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin ortak girişimi olan Batı Balkanlar ve Türkiye’ye yönelik Yatay Destek-II Programı altındaki, “İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve İnsan Ticareti İle Mücadeleye Yönelik Eylem”  çerçevesinde, Avrupa Konseyi, Türkiye'de kayıtlı belediyelerin başvurularına açık olmak üzere hibe çağrısı yayımlamaktadır. Bu çağrı kapsamında, birden fazla belediye arasında veya belediyeler ile diğer yerel ortaklar (sivil toplum ve akademi) ile sunduğu konsorsiyumlar kabul edilebilir. Konsorsiyum başvurularında lider hibe ortağının belediye olması şarttır.

Başvurular, çocuk grupları (tercihen ilkokul, ortaokul ve lise çocukları), ebeveynler ve bakıcılar, kadınlar, çocuk koruma, sağlık ve çocuk ticareti eğitimi uzmanları, işçiler, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, ticarete maruz kalan göçmenler ve sığınmacılar gibi dezavantajlı ve kırılgan gruplar arasında farkındalık yaratma faaliyetlerine odaklanacaktır.

Başvuru teklifleri, “Türkiye’de Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi”nin beklenen sonuçları için bir katma değer yaratmayı hedefleyecektir.

Başvuruların teslimi için son tarih 3 Mayıs 2021 (gece yarısı, GMT+03:00) 'dır. Belgeler, elektronik ve İngilizce olarak (Word ve/veya PDF) aşağıdaki e-posta adresine gönderilmelidir: ankara.office@coe.int

Başvuru e-postalarının konu kısmına şu referans yazılmalıdır: HF30/GRANT/TRAFFICKING

 Hibe Çağrısı ve Türkçe çevirisi (Türkçe metin sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır’ başvurular İngilizce yapılacaktır)

 Ek I: Başvuru formu

 Ek II: Bütçe şablonu

 Ek III: Hibe Kontratı (bilgilendirme amaçlı)

 Ek IV – Değerlendirme dışı tutma kriterlerine ilişkin beyanname