More Migrant Lives to be saved through a € 20 million EU project in support of the Turkish Coast Guard

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na destek amaçlı 20 milyon Avro tutarındaki AB projesiyle daha fazla göçmenin hayatı kurtarılacak

Türkiye –Avrupa Birliği ile BM Göç Örgütü (IOM) arasındaki 20 milyon Avro tutarındaki anlaşmanın bir parçası olarak 15 Haziran günü Sahil Güvenlik Komutanlığı'na (S.G.K.lığı) iki arama kurtarma botu teslim edilmiştir.

Türk Hükümeti artan düzensiz göçe, Yunanistan'a geçmeye çalışan yaklaşık 135,000 göçmen ve mülteciyi kurtarmak suretiyle karşılık vermiştir. Kolluk makamları karada ve denizde etkin tedbirler almıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın büyük çabaları bu başarıda önemli rol oynamıştır.

Arama ve kurtarma operasyonları için özel olarak tasarımlanan botlar, sahil güvenlik devriyelerinin menzili ve sıklığının muhafaza edilmesine yardımcı olacaktır. Hızlı özellikte olan bu yeni botlar zorlu hava şartlarında kullanılabilmektedir. Botların ayrıca alabora olduklarında yeniden kendilerini düzeltme kabiliyeti bulunmakta olup hidrolik platformları S.G.K. lığının denizden kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracaktır.  

IOM Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava şunları söyledi; “Bugün Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edilen botlar, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 2017 yılı sonuna kadar IOM tarafından teslim edilecek olan son derece sofistike altı arama ve kurtarma botunun ilk parçasını oluşturmaktadır." 

Gvilava sözlerine şöyle devam etti; “Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın göçmen ve mültecilerin kurtarılmasına dönük çabaları takdire şayan olmakla beraber, insanların bu riskli yolculuğa çıkmasına neden olan sebeplerin var olmaya devam ettiğini dikkat almak durumundayız. Uluslararası camia düzensiz göçe yol açan sebepleri ortadan kaldırmak için birlikte çalışmalıdır. Mevcut durumda, bu [sebep] çatışmalar anlamına gelmektedir."

Altı arama kurtarma botunun yanı sıra IOM ile yapılan anlaşma, arama kurtarma operasyonları yürüten ve trajik olaylarla mücadele eden S.G.K. lığı personelini destekleyecektir.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sahil Güvenlik Komutanlığının ortaya koyduğu muazzam çabalar bir yandan Ege Denizi ve Akdeniz'de can kaybının önlenmesi açısından hayati rol oynarken, öte yandan denizde düzensiz göç hareketini engellemiştir. AB, bugün teslim edilen iki adet son teknoloji arama-kurtarma botu ile Sahil Güvenlik Komutanlığının çabalarına katkıda bulunmaktan gurur duymaktadır. Bugün bizleri bir araya getiren proje, AB ve Türkiye'nin beraber çalıştığı zaman neler başarabileceğini ortaya koyan pek çok güzel örnekten birini teşkil etmekte olup, birlikte daha güçlü olduğumuzu ortaya koymaktadır."

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay da yaptığı açıklamada "Düzensiz göçle mücadelede, S.G.K.lığı gemileri, yıllık ortalama seyir saatlerini fazlasıyla aştığı için arızalanma oranları yükselmiş, planlı bakım zamanlarının aralıkları kısalmış, bu nedenle makine ömürleri hızla tükenmeye başlamıştır. Düzensiz göçün engellenmesi kapsamında ortaya çıkan bu görünmeyen maliyetlerin en açık örneği, aşırı kullanım nedeniyle ömrünü erken dolduran 9 Sahil Güvenlik gemisidir. Bu 9 gemi, planlanandan 2-3 sene önce, 2016 yılı sonunda hizmet dışına ayrılmak zorunda kalmıştır. Özetle, AB fonlarıyla gerçekleştirilen projeler kapsamında tedarik edilen bu yeni botlar “kapasite artışı sağlamak”tan ziyade “kayıpların kısmi telafisi” anlamına geldiğini belirtti.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İLE YÜRÜTÜLEN 20 MİLYON AVRO'LUK PROJE HAKKINDA

Avrupa Birliği 20 milyon Avro bütçeli proje ile S.G.K.lığı ile göç yönetimi alanındaki işbirliğini güçlendirmektedir. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından uygulanan proje kapsamında S.G.K.lığı için altı arama ve kurtarma botunun üretimi ve teslimatı öngörülmüştür.  Proje ayrıca uluslararası göç hukuku, hassas mülakat teknikleri, dezavantajlı göçmenlere yönelik koruma ve yardım, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele gibi çeşitli konularda eğitim içermektedir. Bunların yanı sıra proje S.G.K.lığının denizde arama ve kurtarma operasyonlarında bire bir yer alan personelin yaşadığı psikolojik etkileri hafifletmeye yönelik destek sunmaktadır. İlk iki bot S.G.K.lığına 15 Haziran 2017 tarihinde teslim edilmiştir.  Geriye kalan dört botun yılsonu itibariyle S.G.K.lığına teslim edilmesi beklenmektedir.