War is no place for children

Savaş çocukların işi değil

11.02.2020 Sa - 16:38

11/02/2020
News stories

BM tarafından "Çocuk Askerlerin Kullanımına Karşı Uluslararası Gün" ilan edilen 12 Şubat'ta AB, dünya genelinde 20 ülkede halen devam eden bu acımasız uygulamayı sona erdirme taahhütünü yineledi

Dünya çapında on binlerce çocuk, oyuncaklarla oynaması gereken bir yaşta silah tutmayı ve savaşmayı öğreniyor. Savaşçı olarak kullanılan bu çocuklar aynı zamanda aşçı, hamal, casus görevi görüyor. Bazıları ise insan kalkan ya da seks kölesi olarak kullanılıyor. Şu anda BM tarafından belirlenen ve listelenen 64 silahlı grup çocuk askerleri savaştırıyor. 2002'de BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve şu anda 170 ülke tarafından onaylanan, çocukların silahlı çatışmaya katılımına ilişkin İhtiyari Protokol'ün 20. yıldönümünde, bu korkunç uygulama hala dünyadaki yaklaşık 20 ülkede gerçekleşmektedir. Nijerya, Somali, Irak, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Suriye, Yemen, Kolombiya, Myanmar bu ülkelerden sadece birkaçı. Çocuk Askerlerin Kullanımına Karşı Uluslararası Gün'de AB, çocukların asker olarak kullanılmasının ortadan kaldırılması ve toplumda yeniden entegrasyonunun desteklenmesi amacıyla her yerde tüm çocukların haklarını koruma ve yayma taahhüdünü yineliyor. 

 

Çocuk askerler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek

  • Çocuklar silahlı gruplarla birçok yönden etkileşim halinde oluyorlar. Bazıları kaçırılıp boyun eğmeye zorlanıyor ancak diğerleri yoksulluktan kaçmak, topluluklarını savunmak, intikam duygusu veya başka nedenlerle gönüllü olarak katılıyorlar. 

  • BM'ye göre çocuk askerlerin yaşı bazı bölgelerde 8-9 aralığına kadar düşmekte. 

  • 10 çocuk askerden 4'ü kız. 

  • Sivil Toplum Örgütü Child Soldiers International'a göre, çatışmalara katılan çocuk askerlerin sayısı 2013 ve 2018 arasında küresel bazda %159 arttı. BM tarafından yayınlanan Çocuklar ve Silahlı Çatışma yıllık raporlarına göre, 2012'den bu yana 17 ülkede yaklaşık 30.000 doğrulanmış çocuk asker vakası kaydedildi. 

 

  • Fakat bu uygulamayı ortadan kaldırmaya yönelik küresel çabalar sahada somut sonuçlar vermeye devam ediyor. BM tarafından yayınlanan son rapora göre,  2018'de BM'nin gözetiminde bulunan ülkelerdeki silahlı grupların elinden 10 bin çocuk kurtarıldı. 
  • Serbest bırakılan çocuk askerler genellikle travma ve sosyal damgaya maruz kalmakta, uzun vadede yeniden entegrasyon programlarına (eğitim, sağlık, mesleki eğitim ve psikososyal destek dahil) ihtiyaç duymaktadırlar. Fakat bu yetersiz kaynaklar nedeniyle her zaman sağlanamıyor. 

 

Kolombiya'daki çocuk askerleri topluma kazandırmak için başlatılan AB destekli bir projenin çocuk faydalanıcıları 

 

AB, çocukların asker olarak istihdamıyla mücadele etmek için ne yapıyor?

Avrupa Birliği, BM Çocuk ve Silahlı Çatışma Genel Sekreterlik Özel Temsilcisi Ofisi ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. AB, 2030 Ajandası kapsamında zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocuk askerlerinin istihdamı da dahil olmak üzere çocuk işçiliğinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlama hedefine ulaşmak doğrultusunda AB Çocuk ve Silahlı Çatışma Kılavuzunda yer alan ilkeleri benimsemektedir.  

AB ve BM çocuk asker vakalarını önlemek, serbest bırakılmalarını ve yeniden entegrasyonlarını sağlamak çalışmalarını yıllarıdır sürekli olarak desteklemektedir.Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusu, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan ya da Suriye gibi bölgelerde AB, silahlı kuvvetler ve gruplarla ilişkili çocukları ailelerine kavuşturarak veya alternatif bakım, okula geri kazanım gibi destekler sağlayarak ihtiyacı olan çocuklara gerekli olan yardımı yapmaktadır. AB, Moritanya'da BM'yi Mali'den gelen çocuk askerlere psiko-sosyal destek, eğitim sistemine yerleştirme ve sosyo-ekonomik olarak yeniden entegrasyon çalışmalarında destekliyor.

Kolombiya'da, silahlı çatışmalardan ve silahlı gruplardan etkilenen yüzlerce küçük çocuğun topluma yeniden kazandırma projelerinden yaralandığı yararlandığı tespit edildi. Sudan'da ise çocukların serbest bırakılması ve topluma kazanılmasına yönelik yürütülen projenin çocuk asker vakalarını sona erdirmek ve önlemek için Eylem Planının uygulanmasını desteklediği görülüyor.

Eğitim, çocukların savaş koşulllarına sürüklenmesini önlemek ve yeniden topluma kazandırma çabaları için oldukça önem arz ediyor, bu nedenle silahlı kuvvetler ve gruplarla ilişkili çocuklara eğitime erişim desteğinde öncelik verilmektedir. Bu amaçla AB, acil durumlarda eğitim için insani yardım fonunu bu yıl itibarıyla toplam AB insani yardım bütçesinin% 10'una yükseltmeyi ve insani krizin pençesindeki çocukların 3 ay içinde okula geri dönmesini amaçlamaktadır.

AB ve BM halihazırda, Çocuk ve Silahlı Çatışma gündemindeki ülkelerdeki  ilave katılım ile çocukların 15 çatışma grubu tarafından silahlandırılması ve asker olarak kullanılmasını önlemek ve sona erdirmek için Eylem Planlarının uygulanmasını desteklemektedir. BM ve STK ortaklarının yanı sıra üye devletlerin de desteğiyle bu çalışma 2018'de binlerce çocuğun serbest bırakılmasını sağladı. Projelere katılım ve müdafaa ayrıca okulları ve hastaneleri korumak, çatışmalarda cinsel şiddeti azaltmak ve çocuklara yönelik diğer ciddi tacizleri sona erdirmek ve önlemek için olumlu gelişmelere yol açmaktadır.