A COW grazing in Black sea region Rize Camlihemsin

Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığıyla Mücadelesinde AB'den Türkiye'ye Destek

04.07.2019 Per - 15:01

 

04/07/2019

Türkiye'nin Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı ile mücadelesine destek veren AB finansmanlı projenin açılış etkinliği 5 Temmuz 2019 günü Ankara Point Otel'de Tarım ve Ormancılık Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve AB Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı  Gabriel Munuera Viñals'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.   


Projenin kapsamı nedir?

"Sığırların Nodüler Ekzantemi (SNE)' hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi" projesinin amacı büyükbaş hayvanların hastalığa karşı aşılanmasıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığının hastalığı teşhis etme ve kontrol altına alma kapasitesinin arttırılması ve çiftçiler arasında hastalığın önlenmesine dair farkındalık yaratılmasıdır. Proje Türkiye'nin SNE ile mücadelesine destek verecek ve Türkiye'de hayvan sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır.  


Bu hedeflere ulaşmak amacıyla önümüzdeki üç yıl boyunca büyükbaş hayvanlara yönelik kapsamlı bir aşılama çalışması yürütülecektir. Hastalığı yayan vektörler kontrol altına alınarak tuzaklarla tespit edilecektir.  Epidemiyolojik analizler yapılacak ve çiftçilerin hastalık konusundaki farkındalığı arttırılacaktır. Ayrıca laboratuvar personeline epidemiyolojik değerlendirme için tuzakların kurulması ve vektör dağılım faaliyetlerinin raporlanması ve haritalanması konusunda eğitim verilecektir.


Toplam 14.8 milyon Avro bütçeli projeye AB tarafından sağlanan katkı 12.7 milyon Avro tutarındadır.

SNE hakkında:

Etkinlik münasebetiyle AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şu açıklamayı yapmıştır: "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu proje, Türkiye'nin hayvan sağlığı alanında ileri seviyeye ulaşmak için sürdürdüğü çabalara katkı sağlayacaktır."

 

Arka Plan:

AB'nin hayvan sağlığı politikası bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı on yıllardan beri yürütülen mücadelede kaydedilen ilerlemelerin bir neticesi olup AB'de gıda, çiftlik, spor, evcil hayvan, eğlence amacıyla ve hayvanat bahçelerinde tutulan tüm hayvanları kapsamaktadır.

 

Tarih/ Yer:   5 Temmuz 2019, 10:00

Yer:                Point Otel/ Ankara

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen AB Delegasyonu ile temasa geçiniz:

Nermin Kahraman, Tel: (+90 312) 459 87 00; E-posta: nermin.kahraman@eeas.europa.eu

 

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdağ, Tel: (+90 532) 624 93 56; E-posta: miray.akdag@eeas.europa.eu