Türk Sivil Toplumu AB desteği ile güçleniyor!

Türk Sivil Toplumu AB desteği ile güçleniyor!

07.01.2019 Pt - 10:58

07/01/2019
 

AB tarafından mali olarak desteklenen yeni "Sivil Toplum Destek Programı-I"in açılışı 8 Ocak 2019 Salı günü, Ankara'da Anadolu Down Town Otel'de gerçekleşecek. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu Türkiye'nin dört bir yanından STÖ'lere destek olmayı amaçlayan programın açılış etkinliğinde yer alacak.

 

Program ile ne amaçlanmaktadır?

Dışişleri Bakanlığı'nın AB Başkanlığı tarafından uygulanacak olan AB finansmanlı program, Türk STÖ'lerin kurumsal kapasitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, politika belirleme ve karar verme süreçlerine daha aktif ve demokratik katılım yoluyla sivil toplum gelişiminin desteklenmesi ve temel haklara ve diyaloğa dayalı bir kültürün yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

 

 

Programın kapsamı ve uygulanması

Sivil Toplum Destek programı kapsamında özerklik, temsil edilebilirlik ve hesap verebilirliklerini daha iyi bir hale getirmek ve etkinliklerini arttırmak üzere STÖ’lere toplam 6.4 milyon Avroluk bir destek verilecektir. Program STÖ konsorsiyumları ile yapılacak doğrudan anlaşmaları, bir hizmet sözleşmesini ve iki hibe programını kapsamaktadır. Bunlardan ilki olan “Taban Örgütleri için Hibe Programı” başlıklı programda idari, iletişimsel ve savunuculuk açısından Türkiye’deki taban örgütlerinin kapasite inşa faaliyetleri desteklenecektir. İkinci hibe programı olan “Kamu Sektörü ile STÖ’ler arasındaki işbirliğinin Güçlendirilmesi için STÖ Ortaklık ve Ağları” kapsamında ise amaç, hukuk ve finans ortamlarında aktif yurttaşlığı ve STÖ’leri devreye sokmak, STÖ’ler ile kamu sektörü arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek ve STÖ’lerin yönetişim ve kurumsal kapasiteleri geliştirmektir.

 

Daha fazla bilgi için Delegasyon’dan:

Sn. Nalan Özdemir, Tel. +90 (0)312 459 87 00, E-posta: nalan.ozdemir@eeas.europa.eu

 

Basın irtibat:

Sn. Miray Akdağ, AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

Tel: 0312 4598700, E-posta: miray.akdag@eeas.europa.eu