horizon logo

Türk yetkililer insan haklarının daha iyi korunması yönünde kararlılık sergiliyor

10.03.2020 Sa - 16:30

Basın açıklaması
ANKARA, 10 Mart 2020
Türk yetkililer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra sığınmacılar, mülteciler ve insan ticareti mağdurlarının daha iyi korunması yönünde kararlılık sergilerken kadına karşı şiddet ve ev içi şiddete karşı daha kapsamlı ve kurumsal bir müdahalenin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin desteği ile planlanıp uygulanan üç yeni eylem önümüzdeki iki yıllık dönemde yukarıda bahsedilen ve aralıksız olarak sürdürülen çalışmalara katkıda bulunacaktır.

AB/Avrupa Konseyi Ortak Programı olan “2019-2022 Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” Yararlanıcı Kurumlar Yürütme Kurulunun bugün düzenlenen ilk toplantısında bu konunun altı çizilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Siyasi İşler Daire Başkanı Çağrı Çakır yaptığı açılış konuşmasında temel haklar alanındaki mevcut önceliklerle Yatay Destek programı kapsamındaki eylemlerin etkisi ve tamamlayıcı niteliğinin Türkiye’nin katılım süreci üzerindeki etkisini vurguladı. Sayın Çakır temel haklara ilişkin mevcut ve gelecek projelere dair genel bir değerlendirme de yaptı.

Avrupa Konseyi Programlar Genel Müdürü Verena Taylor Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin Türkiye ile olan uzun soluklu işbirliğinin altını çizdi. “Bu işbirliği vatandaşlarının yaşamlarının değişmesinin önünü açmıştır ve Türkiye’nin Yatay Destek programından tam olarak faydalanıyor olmasından da büyük memnuniyet duymaktayım. Ancak, yetkililerin programı sahiplenmesi, kararlılık sergilenmesi ve kurumsal takip işbirliğinin sonuçlarının sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahiptir.” diyen Sayın Taylor sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “İşbirliğinin önemli bir bileşeni yetkililerin talebi üzerine hukuki ve siyasi danışmanlık sağlanmasına olanak tanıyan esnek bir araç olarak görülen Uzmanlık Koordinasyon Mekanizmasıdır. Türk yetkilileri bu araçtan faydalanmaları konusunda teşvik etmek isterim.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger bu vesileyle yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Yatay Destek kapsamında yer alan alanlar AB - Türkiye arasındaki ilişkilerdeki kilit konuları ele almakta olup aynı zamanda Avrupa Konseyinin yetki alanının tam kalbinde yer almaktadır. Bunlar hukukun üstünlüğü, temel haklar ve demokratik kurumların güçlendirilmesidir. Bu aracın en temel katma değeri AB – Türkiye işbirliğinin temel alanlarındaki belirli ihtiyaçlara yanıt verme kapasitesidir.”

2019-2022 Batı Balkanlar ve Türkiye’ye yönelik Yatak Destek hakkında ek bilgiler

41 milyon € tutarında bir kaynakla 2019 ila 2022 yılları arasında yürütülecek olan bu programın ikinci aşaması ilk aşamada elde edilen sonuçlara dayalı olarak geliştirilmiştir ve aralarında Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’nin yer aldığı Batı Balkanlardaki Yararlanıcı Kurumlarda önemli inisiyatifler geliştirmeye devam edecektir. Türkiye’de İnsan Hakları Eylem Planının desteklenmesi; sığınmacı, mülteci ve insan ticareti mağdurlarının insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi, ve kadına karşı şiddet ve ev içi şiddete karşı kapsamlı bir kurumsal müdahalenin güçlendirilmesi şeklinde Yatak Desteğin temel alanlarını kapsayan üç eylem için 5 milyon avro tahsis edilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için:

Marija Simić Marija.SIMIC@coe.int, +381 63 60 13 37