fbpx Türkiye Horizon Europe, Erasmus+ ve Solidarity Corps programlarına katılıyor | AB Türkiye
Turkey joins the Horizon Europe, Erasmus+ and Solidarity Corps programmes

Türkiye Horizon Europe, Erasmus+ ve Solidarity Corps programlarına katılıyor

27.10.2021 Çar - 18:37
Türkiye Horizon Europe, Erasmus+ ve Solidarity Corps programlarına katılıyor

 

Komisyon ve Türkiye bugün, 2021-2027 dönemi için Türkiye’ye ortaklık statüsü tanıyan üç anlaşmayı imzalamış bulunuyor: AB’nin araştırma ve yenilikçilik programı olan Ufuk Avrupa (Horizon Europe), AB’nin öğrenim, eğitim, gençlik ve spor programı Erasmus+  ve Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps).

Artık araştırmacılar, yenilik alanında çalışanlar, öğrenciler, çocuklar, stajerler, öğretmenler ve gençler AB Üye Ülkelerinden katılımcılarla aynı koşullar altında bu programlara katılabilecek.

Yenilikçilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel ile AB Başkanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekselansları Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ikiz ekolojik ve dijital geçiş gibi ortak öncelikleri gerçekleştirebilmek amacıyla AB ile Türkiye arasındaki ittifakı daha da güçlendiren üç anlaşmayı imzaladı.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Komisyon Üyesi Gabriel şunları söyledi:

“Türkiye'ye Ufuk Avrupa, ERASMUS+ ve Avrupa Dayanışma Programı’na hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin yeni nesil AB programlarına katılımı, [ülkenin] sahip olduğu kapasiteyi daha da güçlendirecek ve Avrupa Araştırma ve Eğitim alanlarına entegrasyonunu destekleyecektir.

Ufuk Avrupa’yla sağlanan ortaklık bağı, 'Araştırma ve Yenilikçiliğe yönelik Küresel Yaklaşım'ı desteklemekte; Avrupa'nın mükemmelliğe itici güç olmak, daha hızlı bilimsel ilerleme için kaynakları bir araya getirmek ve hareketli ve canlı yenilikçilik ekosistemleri oluşturmak için taşıdığı kararlılığı, küresel düzeyde teyit etmektedir. Türk katılımcılar Ufuk 2020 kapsamında yaklaşık 277 milyon Avroluk bir AB desteği almış olup araştırmacıların hareketliliği, enerji, sağlık ve sürdürülebilirlik gibi bir çok alanlarda yenilikçilikte liderlik ve mükemmeliyet sergilemişlerdir.

Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) ile Avrupa Araştırma Alanı arasında güçlendirilen ortaklık, arasında Karadeniz'de Araştırma ve Yenilikçilik için bir Mavi Büyüme Girişimi olan Black Sea CONNECT; yerel topluluklara hizmet doğrultusunda yenilikçi çözümler ve teknolojiler aracılığıyla kentleri dönüştüren MAtchUP ve sanayi, imalatçılar, iş dünyası, lojistik sektörü ve daha fazlası için B2B işbirliğini destekleyen bulut hizmetleri tabanlı iş ekosistemi geliştiren NIMBLE gibi başarılı projelerle meyvesini vermektedir.

Erasmus+’la sağlanan ortaklık bağı, hayat boyu öğrenmenin yanı sıra öğrenim, eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki bireylerin eğitimsel, mesleki ve kişisel gelişimini Avrupa ve ötesinde destekleyerek sürdürülebilir büyümeye, kaliteli iş imkânlarına, sosyal uyuma ve aktif yurttaşlığa katkıda bulunmaktadır. 2014-2020 döneminde Erasmus+ kapsamındaki Türk projeleri, 740 milyon Avroluk [bir destek] almıştır.

Bunun yanında Avrupa Dayanışma Programı, toplumsal ve insani güçlükleri ele alarak uyumun, dayanışmanın ve demokrasinin güçlendirilmesine katkıda bulunan bir araç olarak gençlerin ve örgütlerin faaliyetlere katılımını arttırmaktadır. Avrupa Dayanışma Programı, 350 gönüllüyü desteklemiştir (2018 ve 2020).

Önbilgi

2003'ten bu yana AB’nin araştırma ve yenilikçilik programlarında yer alan Türkiye, 2004’te Avrupa Araştırma Alanı (ERA) modelinden yola çıkarak Türkiye Araştırma Alanı'nı (TARAL) oluşturdu. Bu adım özellikle araştırma alanında e-altyapılar, açık veriler ve toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasıyla ilgili ERA önceliklerinde ilerleme sağlanmasına katkıda bulundu.

Türkiye 2019’da, ulusal araştırma ve yenilikçilik kapasitesini yükseltmek ve Avrupa Araştırma Alanı’na uyumu arttırmak üzere bir Eylem Planının oluşturulmasının yolunu açan bir dizi tedbiri ortaya koydu. Bu da Ufuk 2020'ye ve özellikle Avrupa Araştırma Konseyi, Marie Skłodowska-Curie Eylemleri, enerji araştırmaları ve daha yakın zamanda da COVID-19 ve Yeşil Mutabakat çağrılarına katılımın artmasına vesile oldu.

2021-2027 dönemini kapsayan yeni Erasmus+ programı, 28 milyar Avronun üzerinde artırılmış bir bütçeyle Mart 2021'de başlatıldı. Erasmus+'ın uluslararası kolu, eğitim, öğrenim, gençlik ve spor alanlarında dünya çapında hareketlilik ve işbirliği imkânı sunacaktır.

Avrupa Dayanışma Programı gönüllülüğü, Dayanışma Projelerini ve insani yardımı desteklemektedir. Bu destekler eğitim ve öğrenim, yurttaşlık ve demokratik katılım, çevre ve doğanın korunması, göç ve kültür gibi farklı birçok alanda olabilmektedir. Fon desteği, teklif çağrıları yoluyla örgütlere hibe şeklindedir.

Daha fazla bilgi için

International cooperation with Türkiye

Horizon Europe

Europe’s Global Approach to Research and Innovation

Erasmus +

European Solidarity Corps