fbpx Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan (TKYB) İşletmelere Yönelik Yeni AB Hibeleri ve Teknik Yardım Desteği | AB Türkiye
Development and Investment Bank of Turkey (TKYB) Supports Businesses with further EU Grants and Technical Assistance

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan (TKYB) İşletmelere Yönelik Yeni AB Hibeleri ve Teknik Yardım Desteği

15.12.2021 Çar - 23:14

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TYKB) geçtiğimiz yıl, Türkiye’de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile Dünya Bankası’ndan 316 milyon Avroluk bir kredi temin etti. Şimdi bu kredinin yardımıyla,  Avrupa Birliği tarafından fonlanan hibe bileşeni, işletmelerle buluşuyor.

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi” hibe bileşeni, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Dünya Bankası tarafından 14 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen çevrim içi açılış toplantısında tanıtıldı.

Türkiye’nin kalkınması için farklı finansman imkânları sunmakta olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, şimdi de işletmelere bir hibe imkânı sunuyor. Hibe projesi Avrupa Birliği (AB) tarafından, Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında 80 milyon Avroluk bir bütçe ile finanse ediliyor. Dünya Bankası hibe fonlarını yönetirken aynı zamanda TKYB’ye teknik destek de veriyor. Ekonomik açıdan katma değer sağlamak üzere fonlar, KOBİ ve büyük işletmelere hibe ve teknik yardım olarak sunulacak. Cumhurbaşkanlığı onayı ile yürütülen bu hibe programı kapsamında, işlerini büyütmek ve kayıtlı istihdamı artırmak isteyen KOBİ ve büyük işletmeler, başvuru yaptıkları projenin büyüklüğüne göre 15 bin Avro ile 300 bin Avro arasında değişen hibe desteğinden faydalanabilecek.

Projelerin yüzde 70’ine kadar hibe desteği

Hibe programından Türkiye’de mülteci akınından en çok etkilenen İstanbul, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Kilis, Konya, Ankara, Kahramanmaraş, Mardin, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Batman, Sakarya, Manisa, Tekirdağ ve Denizli illerinde (24 il) faaliyet gösteren KOBİ ve daha büyük ölçekli işletmeler yararlanabilecek. Hibeler, işletmelerin proje maliyetlerinin yüzde 50 ila 70’ine varan kısmını karşılayacak. Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları’na uyumlu olarak yürütülecek hibe programında, Türk vatandaşlarının istihdamının yanı sıra, mülteci istihdamı ve kadın istihdamı da teşvik edilecek.

Çalışan sayısı 49 kişiye kadar olan küçük işletmeler 15 bin ile 45 bin Avro, çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan orta büyüklükteki işletmeler 25 bin ile 125 bin Avro ve çalışan sayısı 250’den fazla olan daha büyük işletmeler ise 40 bin ile 300 bin Avro arasında bir hibe desteğinden yararlanabilecek.

Hibe programı kapsamında mali destek almaya hak kazanan işletmelerden, yeni istihdam sağladığı personelin en az yarısının Türk vatandaşı olması ve yaratılan istihdamı 18 ay boyunca koruması beklenecek. Program çerçevesinde, istihdam verileri aylık olarak takip edilecek ve SGK verileriyle de doğrulanacak.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut bu konuda şunları söyledi:

Küçük, orta ve büyük işletmelere yatırım yapılması ve kayıtlı istihdam yaratılmasına yönelik toplam 80 milyon Avroluk AB desteğine sahip üç farklı hibe programını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. AB’nin Dünya Bankası ile uzun süredir devam eden işbirliği temelinde ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile kurulan ortaklık yoluyla, ekonomik büyümeyi teşvik ederek, becerileri pekiştirerek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele alarak ve insanların daha iyi yaşam sürmelerine yardımcı olarak değerli yardımlar sağlayacağız.


Bu fırsattan yararlanarak, Dünya Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan bu projenin tasarımında ve uygulanmasında yer alan tüm çalışma arkadaşlarımı kutlamak; Türkiye'deki iş dünyası için bu fırsatın yaratılması amacıyla kaynakların hızlı bir şekilde harekete geçirilmesi dolayısıyla da takdirlerimizi dile getirmek istiyorum."

Türkiye’nin elinde ciddi bir kaynak”

Dünya Bankası öncülüğünde Türkiye’nin alacağı bu finansman kaynağının lansmanı, TKYB’nin ev sahipliğinde tüm proje paydaşlarının katıldığı cevrim içi toplantıda yapıldı. Etkinlikte Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Dünya Bankası Türkiye İnsani Kalkınma Programı Yöneticisi Heba Elgazzar ve Dünya Bankası Uygulama Yöneticisi Cem Mete birer konuşma yaptı.

Bu ölçekte bir hibe desteğini Türkiye’ye kazandırdıkları için son derece memnun olduklarını ifade eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bu tür hibelerin Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle beraber arz ettiği önemi vurgulayarak şunları söyledi: İşletmelere hibe biçiminde kullandırılacak bu önemli kaynak, Türkiye’de yeni istihdam yaratılması ve işsizliğin azaltılmasında rol oynayacaktır. Bu nedenle bu hibe kaynağını ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına yönelik değerli bir katkı olarak görüyoruz. Ayrıca, hibenin bir kısmı teknik yardım şeklinde dağıtılacak olup teknik ve kurumsal becerileri ve kapasiteyi geliştirme yoluyla işletmelere fayda sağlama ve onları güçlendirme amacıyla eğitimler de düzenlenecektir.” dedi. 

Yaptığı açılış konuşmasında, Heba Elgazzar ise şunları ifade etti: Projenin zamanlaması, özellikle yoğun işgücü gerektiren sektörlerdeki KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelerin sürdürülebilirliğinin ve kırılgan işçiler, kadınlar ve geçici koruma altındaki Suriyeliler için iş imkânı yaratılmasının, kapsayıcı ve eşit bir iyileşme sağlamak açısından elzem olduğunu süregelen pandemi ve artan ekonomik dalgalanma bağlamında özellikle yerindedir. Proje ayrıca, yaratılan istihdamın uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlamaya yardımcı olacak önemli bir beceri ve kapasite geliştirme bileşenini de içeriyor. Son olarak proje, Türkiye'de istihdam yaratmak suretiyle kapsayıcılığın artırılmasına yönelik olarak Dünya Bankası ile AB arasındaki işbirliği kapsamında kalkınma odaklı büyük finansman kaynaklarının harekete geçirilmesine güzel bir örnek teşkil etmektedir.”

Hibe programı hakkında daha fazla bilgi almak için: www.kalkinma.com.tr ve www.kayist.org 

Basınla ilgili sorularınız için:

AB Delegasyonu

Miray Akdağ, Basın Müşaviri miray.akdag@eeas.europa.eu

Detaylı Bilgi:

Kezban Savaş – Communication Partner

kezbansavas@cpartner.com.tr -  0533 950 1538

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB)

1975 yılından bugüne Türkiye’nin ihtiyacı olan her alanda kalkınma gereksinimlerini destekleyen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, uluslararası itibarlı konumu ve kaynaklarıyla rekabetçi ve verimli üretime yönelik desteğini sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ışığında ve 11. Kalkınma Planı’nın gösterdiği yolda sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanan TKYB, deneyimli ve uzman insan kaynağıyla, dinamik yapısı ve yenilikçi ürün ve hizmetleriyle yatırımcıların her zaman yanında yer alacaktır.

www.kalkinma.com.tr