fbpx Türkiye'de AB finansmanlı en büyük sağlık projesi "SIHHAT" kapsamındaki, mülteciler için Göçmen Sağlık Merkezi Ankara'da açıldı | AB Türkiye
Migrant Health Center for refugees inaugurated in Ankara under the largest EU-funded health project in Turkey - "SIHHAT"

Türkiye'de AB finansmanlı en büyük sağlık projesi "SIHHAT" kapsamındaki, mülteciler için Göçmen Sağlık Merkezi Ankara'da açıldı

20.09.2017 Çar - 12:13

Ankara'nın mülteci nüfusu en yoğun semti olan Altındağ'da, mültecilere sağlık hizmetleri sunmak üzere AB finansmanlı Göçmen Sağlık merkezi bugün açıldı. Göçmen sağlık merkezinin resmi açılışının ev sahipliğini Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Christian Berger yaptı.

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında Sağlık Bakanlığına sağlanan 300 milyon Avro tutarındaki AB hibesi, geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun sağlık ihtiyaçlarını karşılayarak 3 milyonu aşkın Suriyeli mültecinin birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerine erişimlerini amaçlamaktadır.

Altındağ'daki merkez, ağırlıklı olarak ülkedeki Suriyeli mültecilere hizmet vermek üzere hayata geçirilecek olan 178 Göçmen Sağlık Merkezi'nden (GSM) bir tanesidir. Suriyeli doktor ve hemşireler dahil 1500 kadar sağlık personelini istihdam edecek merkezlerin kuruluş, tefrişat ve işletim giderleri söz konusu AB projesi tarafından karşılanmaktadır. Proje aynı zamanda, mültecilerle doğrudan temasta olan, iki dil bilen hasta yönlendirme personeli ve sağlık personelinin istihdamı, ücretlerinin ödenmesi ve göçmen sağlığı konularında eğitimlerini de karşılayacaktır.     

Büyükelçi Christian Berger açılış münasebetiyle şu açıklamayı yaptı: " Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında sağlık sektöründe yürütülen çalışmaların amiral gemisi şüphesiz SIHHAT projesidir. AB olarak, ortaklarımızla işbirliği içerisinde, mültecilerin temel hizmetlere erişebileceği bir yer sunmak üzere çalışıyoruz. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığına muazzam uygulama kapasitesi ve güçlü ortaklığından dolayı bir kez daha teşekkür etmek isterim.   Sizleri temin ederim ki, AB, Suriyeli mültecilerin refahını sağlamak ve onları ağırlayan ev sahibi toplumlara da destek olmak üzere Türkiye'deki resmi makamlarla çalışmaya kararlıdır."

SIHHAT kapsamında ayrıca, Suriyeli mülteci nüfusunun oransal ya da sayısal olarak en yüksek olduğu illerde 26 mobil sağlık biriminin yanı sıra 10 ruh sağlığı toplum merkezi açılacaktır. Bunların yanı sıra projeyle, yetişkin yoğun bakım, yeni doğan ve pediatrik bakım hizmetleri sunma kapasitesini arttırmak üzere 20 ikinci basamak sağlık kuruluşuna ekipman sağlanacaktır.

Sağlık Bakanlığına sağlanan doğrudan hibe desteği bulaşıcı hastalıkların önlenmesine ve çocuklarla gebe kadınlara yönelik beslenme ve aşılama çalışmalarının arttırılmasına katkı sunacaktır. 270,000 çocuk ve gebe kadın için sağlık tesislerine 6 milyon doz aşı ve gıda takviyesi sağlanacaktır.

Genel olarak, SIHHAT Projesi Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilere sunulan birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Proje, kadınlar ve çocuklara özel önem atfetmektedir. AB desteğinin ana hedefi Türkiye'deki Suriyelilerin ve yerel halkın sağlık durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.

 

Arka Plan

Avrupa Birliği, 2011 yılından bu yana mülteci krizine müdahale amacıyla hazırlanan projeleri hayata geçiren ortaklarına fon desteği sağlamaktadır. Bu destek başlangıçta Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) tarafından sağlanmış, ancak uzayan kriz karşısında söz konusu yardımlara sonradan AB'nin orta ve uzun vadeli müdahalelere yönelik diğer mali araçları da eklenmiştir. Ocak 2016'da FRIT'in (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı) hayata geçirilmesiyle birlikte sağlanan yardımlar önemli ölçüde arttırılmıştır. FRIT kapsamında Türkiye'deki mülteciler ve yerel halk için 3 milyar Avro seferber edilerek, büyük çaplı insani yardımın yanı sıra eğitim, sağlık, altyapı, sosyo-ekonomik gelişme ve göç yönetimi gibi kilit alanlarda insani yardım dışında destekler de sunulmaktadır. 16 Haziran 2017 itibariyle FRIT kapsamındaki projeler için 2.9 milyar Avroluk fon (toplam tutarın yaklaşık %97'si) tahsis edilmiş ve bu meblağdan 1.6 milyar Avroyu aşkın bir kısım halihazırda sözleşmeye bağlanmıştır. Şu anda dâhil, projeler uygulanmakta ve insanlar bu projelerden bilfiil faydalanmaktadır.

Bu finansman, AB Üye Devletleri tarafından sunulan ikili desteğe ilaveten sağlanmıştır.Basınla ilgili sorular için:

Miray AKDAĞ - AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri
miray.akdag@eeas.europa.eu
M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77