closeup of a young man patterned with no-sense words with a blindfold in his eyes, depicting the idea of lack of press freedom

Türkiye'de insan hakları savunucularının devam eden tutukluluğu konusunda Sözcü tarafından yapılan açıklama

07.06.2018 Per - 16:04

Brüksel, 07/06/2018 - 11:44

Türkiye'de Uluslararası Af Örgütü Başkanı olan Taner Kılıҫ bir yıl önce tutuklanmıştı. Avukat olan Sn. Kılıç bir insan hakları savunucusudur. Kendisi gibi başta Osman Kavala olmak üzere pek çok diğer insan hakları savunucusunun, gazetecilerin, milletvekilleri, hâkimler, savcılar ve akademisyenlerin tutukluğu devam etmektedir. 

AB'ye aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye'nin yetkili mercileri, masumiyet karinesi ilkesi temelinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı doğrultusunda bir yasal süreci ve adil yargılanma hakkını temin etmelidir.

Hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve temel özgürlükler alanında kaydedilecek somut ve kalıcı ilerlemeler, AB-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gelişimi bakımından temel önem arz etmeye devam etmektedir.